Antonius Riper/Rieber in Nederlands Indië (1828/1830)

Liber Baptizatorum Ecclesiae Romano Catholica

in oppido Samarang in insula Java

per Rd. Lambertum Prinsen

 

Prevectum ibidem temporalem

 

Samarang, 1828

 

[folio 145]. 

 

30 Januarii 1828 est nata et 1 Februarii 1828 baptisata Christina, filia

naturalis Christophori Scheffer ex matre infideli libera nomine Unie. Susc:

Antonius Riper.

[RA –.–]

 

 

Bron: Bronnenpublicaties IGV, deel XV

 

 

Registrum baptismale infantium baptisatorum partim a R.D. Maurits partim a

R.D. Scholten, quorum nomina huic registro inscripsi prout inveni in chartulis a

 

defuncto R.D. Maurits relictes

 

Djokjokarta, 1830

 

[folio 179]

 

3 Martii 1830 in Brosot in Djokjokarta est nata et 29 Junii 1830 baptisata

Catharina, par: Johan Scheffer ex Trina (infid:). Susc: Antonius Rieber.

 

[RA – , –]

 

Bron: Bronnenpublicaties IGV, deel XVI

Duitse geleerden in de 17e en 18e eeuw

Duitse geleerden in de 17e en 18e eeuw
Rieper – Riepen – Riper

Deutsches Biographisches Archiv
Het Deutsches Biographisches Archiv (DBA) is een reusachtig bestand van in zo’n 150 oude Duitse naslagwerken verschenen biografische artikelen. Het is in Duitse bibliotheken via microfiches in te zien. De index die toegang geeft tot het DBA (Deutscher Bibliographischer Index, DBI) bestaat alleen al uit zes lijvige boekdelen. De volgende vermeldingen komen er in voor:

Johann Rieper

Werd in 1671 in Jork in het ‘Altenlande’ geboren. Ging tot 1691 op het gymnasium te Stade. Nam met een rede (waarin hij ‘Latronem – Amartyra’ voorstelde) afscheid. Studeerde in Leipzig en disputeerde aldaar ‘contra anonymum de vindiciis’. Werd in 1704 pastor te Daverden in het vorstendom Verden en in 1731 te Visselh”fede, waar hij het jaar erop stierf. (“G. hannoverische gel. Anzeigen 1754, Zugabe, p. 255”)

Albert Rieper

Een zoon van de pastor Johann Rieper, geboren in 1714 te Daverden. Bezocht het gymnasium te Stade en de universiteiten van Rostock en Helmstedt. Werd op 13 oktober 1739 in Stade opgenomen onder de kandidaten. In 1743 pastor te Horneburg, 1745 te Stade diaken aan de Wilhadikerk en in 1750 pastor primarius. Overleden te Stade op 1 januari 1762. “G. Pratjens Altes und Neues X. pag. 56.” Hij schreef: Die volle Genge der Seligen im Himmel. Bij Friedr. Gustav Schuders begrafenis. Stade 1751.

Johann Rieper

Een zoon van de pastor Johann Rieper. Studeerde te Stade en te Göttingen, disputeerde onder meester ‘de eo quod inter conditionem resolutivam et modum interest’, Göttingen 1769. Pleitte als advocaat.

Petrus Rieper

Kwam uit Jork in het ‘Altenlande’. Bezocht de scholen te Stade en Hamburg alsmede de universiteit van Leipzig. Werd in 1724 pastor te Schifdorf in het ‘Viehlande’ van het hertogdom Bremen. Verloor echter zijn verstand en werd daarom in 1733 uit zijn ambt ontheven. (“G. Pratjens Brem. und Verdisches Hebopfer, 2. Th. p. 336”)

Albert Riper

Een theoloog die in 1722 zeer jong overleed en met zijn ‘Diss. Moses Deus Aaronis (…) (1717) Heinr. Joh. Bytemeister als tegenstander kreeg, die daarop schreef ‘D. Theol. (…) (1719). Riper reageerde met ‘D. de Lege (…) (1722), waarmee hij zijn tegenstander tevreden stelde. Hij stierf echter spoedig daarna, in 1723. “Nach der Anzeige dieser Schrift in den Leipz. Zeit. 1717 S. 703 wäre er mit dem von mir angeführten Alb. Rieper eine Persohn, allein in Buxtehude ist nie eine Buchdruckerei gewesen, auch ist der von mir angezeigte erst 1762 in Stade verstorben.”

Bron: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Fortsetzungen und Ergänzungen von Johann Christoph Adelung; ab Bd. 3: Heinrich Wilhelm Rotermund. 7 Bände – Christian Gottlieb Jöcher, 1784-1897

Johan Riepen

Prediker van 1623 tot 1625. Ambt: Ochtelbur.

Bron: Ostfriesländisches Prediger-Denkmal, 1765

 

 

Genealogie George Rieper X Cath. Sumhoff (Rotterdam, ca. 1800)

I George RIEPER, overl. voor 1825 Rotterdam, tr. Catharina SUMHOFF.
Uit dit huwelijk:
1. George (Gord, Gerrit) RIEPER, geb. ca. 1751 (zie II).

II George (Gord, Gerrit) RIEPER, matroos later stuurman, geb. ca. 1751, overl. 18-12-1825 18:00 u. Rotterdam.
Hij heeft rond 1785 schipbreuk geleden, samen met zijn Engelse collega’s (bron: aangifte van schipbreuk, G.A. Rotterdam notarieel 1781-1790, 3464/892-898).

Tr. Johanna (Hanna, Honor) HAYNES, HEINS, overl. voor 1820 Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elizabeth RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 15-02-1784 Rotterdam, tr. 03-05-1820 Rotterdam (get.: Willem van Soest (59 jr.), Jacob de Visser (48 jr.), Cornelis van der Linden (55 jr.); sergeanten van Heeren Burgemeesteren, en Frans Hofman (55 jr.), bediende. Allen wonende te Rotterdam) Gerrit VISSER, sjouwer, ged. 25-01-1788 Maassluijs, zn. van Gerrit VISSER en Maria van OOSTEN.
2. George RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 15-01-1786 Rotterdam, overl. 10-08-1791, begr. 13-08-1791 Rotterdam.
3. John RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 20-01-1788 Rotterdam.
4. Anne Louisa RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 19-12-1790 Rotterdam.
5. Anne RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 13-11-1792 Rotterdam.
6. Gehrdt, Gerrit RIEPER, geb. 13-04-1796 Rotterdam (zie III).
7. Elizabeth RIEPER, geb. 20-01-1799 Rotterdam, ged. (Luthers) 08-02-1799 Rotterdam (get.: Harmanus Piek), overl. 25-01-1801, begr. 28-01-1801 Rotterdam.
8. Susanna RIEPER, begr. 29-01-1791 Rotterdam.

III Gehrdt, Gerrit RIEPER, looyersknegt later sjouwer, geb. 13-04-1796 Rotterdam, ged. (Luthers) 01-05-1796 Rotterdam (get.: Louiza Denzerweg), tr. (1) 17-01-1816 Rotterdam, sch. voor 1823 Regina Catharina FIKKELI, geb. ca. 1796, dr. van Johan Georg FIKKELI en Jade (?) DIRKS, tr. (2) 12-02-1823 Rotterdam (get.: Willem van Aalst (62 jr.), Jacob de Visser (52 jr.), Cornelis van der Linden (49 jr.), resp. sergeanten van Heeren Burgemeesteren, en Hans Vosman (55 jr.), bediende. Allen wonende te Rotterdam) Johanna HASEBOS, HAASEBOS, ged. 26-02-1797 Amsterdam, overl. na 1858, dr. van Willem HAASEBOS en Alida KLERKS.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardus RIEPER, geb. ca. 1825 Rotterdam (zie IV).
2. Alida Johanna RIEPER, geb. ca. 1835 Rotterdam, tr. 04-07-1855 Rotterdam (get.: Reinier Daems (27 jr., kleermaker), Cornelis Wiegman (51 jr., logementhouder), Laurens van den Rijk (40 jr., goudsmid), Jacobus van Gijzen (58 jr., koopman), wonende allen te Rotterdam) Henricus Bernardus Josephus GRUTS, stukadoor, geb. ca. 1829 Schiedam, zn. van Johannes Martinus GRUTS en Henrica Cornelia GRUIJSEN.

IV Gerardus RIEPER, zeeman; later verhuurder van stellingen voor zeeschepen, geb. ca. 1825 Rotterdam, overl. na 1886, tr. (1) 10-11-1852 Rotterdam (get.: Willem van Lindt (28 jr., timmerman, haar schoonbroeder), Willem de Blij (63 jr., zakkendrager, haar oom), Hendrik Veltman (26 jr., zakkendrager) en Johannes Lucas Brugman (34 jr., tapper), wonende allen te Rotterdam), sch. 25-09-1858 Rotterdam Maartje van der SMAL, geb. ca. 1828 Rotterdam, tr. (2) 13-10-1858 Rotterdam (get.: Cornelis Wiegamn (64 jr., agent van politie), Hendrik Cornelis van der Graaf (41 jr., bediende), Lodewijk Cornelis Speelman (50 jr., bediende) en Pieter Dunk (43 jr., bediende), allen wonende te Rotterdam) Alida WEETELING, geb. ca. 1838 Zaandam, overl. voor 1886, dr. van Willem WEETELING en Neeltje VIS.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardus Jacobus RIEPER, geb. ca. 1862 Rotterdam (zie V).
2. Alida Johanna RIEPER, dienstbode, geb. ca. 1864 Rotterdam, tr. 05-11-1890 Rotterdam (get.: Abraham Zwart (50 jr.), Machiel Leegenhoek (57 jr.), Jan Verwey (44 jr.), Gijsbert Vermeulen (41 jr.); allen stadssergeanten wonende te Rotterdam) Petrus Wilhelmus van der PAS, broodbakker, geb. ca. 1869 Lith, zn. van Gradus van der PAS en Cornelia van ROSSUM.
3. Johan Andries RIEPER, geb. 19-03-1869 02:00 u. Rotterdam.
4. Dina RIEPER, geb. ca. 1872 Rotterdam, tr. 12-03-1897 Rotterdam (get.: Abraham Zwart (56 jr.), Machiel Leegenhoek (64 jr.), Frans van Es (43 jr.), Johannes Hartwig (30 jr.); stadssergeanten allen wonende te Rotterdam) Ernst Reinhold SCHNEIDER, machinist, geb. ca. 1868 Langenbielau (Pruisen), zn. van Pauline SCHNEIDER.
5. Cornelia Alida RIEPER, geb. ca. 1877 Rotterdam, tr. 10-06-1908 Rotterdam (get.: Edward Gustav Maltha (37 jr.), adjunctcommies ter secretarie; Gijsbert Vermeulen (59 jr.), Anthonij Eikenhout (51 jr.) en Adriaan Jan Klink (40 jr.), stadssergeanten. Allen wonende te Rotterdam) Andreas Gustavus Maria Antonius KAVELAARS, magazijnbediende, geb. ca. 1884 Antwerpen, zn. van Andreas Henricus Aloysius KAVELAARS en Maria Paula SCHOPP.

V Gerardus Jacobus RIEPER, machinist later hofmeester, geb. ca. 1862 Rotterdam, overl. na 1916, tr. 17-02-1886 Rotterdam (get.: Herman Popping (30 jr., slager, zijn behuwd broeder), Johan Matthijs Vasse (27 jr., hofmeester, haar broeder), Alexander Bax (36 jr., koopman, haar oom) en Jan Schaap (33 jr., bediende, haar neef); allen wonende te Rotterdam) Alida Theodora VASSE, geb. ca. 1862 Rotterdam, overl. na 1916, dr. van Matthijs VASSE en Johanna PRANGERS.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Jacobus RIEPER, geb. 10-04-1887 17:00 u. Rotterdam.
2. Anna Maria RIEPER, geb. ca. 1889 Rotterdam, tr. 24-03-1915 Rotterdam (get.: Adrianus van Witzenburg (22 jr., terreinchef) en Aart Leendert Verschoor (25 jr., graancontroleur); beiden wonende te Rotterdam) Cornelis Theodorus van BUUREN, stuurman ter koopvaardij, geb. ca. 1888 Rotterdam, zn. van Cornelis Theodorus van BUUREN en Maria Smits.
3. Alida Johanna RIEPER, geb. ca. 1892 Rotterdam, tr. 13-04-1916 Rotterdam (get.: Cornelis Theodorus van Buuren (28 jr., stuurman ter koopvaardij, haar zwager) en Jacob van der Stout (51 jr., stucadoor), beiden wonende te Rotterdam) Adrianus van WITZENBURG, kantoorbediende, geb. ca. 1893 Schiedam, zn. van Johannes van WITZENBURG en Jacoba Casperina BERREVOETS.
4. Matthijs Josephus RIEPER, geb. 06-09-1894 09:00 u. Rotterdam.

 

 

Kinderen van Johann Rieper (geb. 1643, Visselhövede)

1643 RIEPER (RIPER), Johann (lu)
* 1671 in Jork. ~ 1671 in Jork. † 1732 in Visselhövede. Begraben; 1732 in Visselhövede. ( 3 COMM (angeblich) 3 COMM (angeblich) 3 COMM (angeblich) 3 COMM (angeblich))
Heirat am 24.11.1705 in Daverden.
mit DIEKMANN (DIECMANN), Veronica (lu)
* in Stade. ~ am 01.03.1684 in Stade. † in Bremen. Begraben; am 04.11.1721 in Daverden. ( 2 REFN STAD 1684-999a 2 SITE (Dom))

( 2 REFN DAVE 1705-99a) Kinder:

1. Johann (RIPER) (LU) * am 16.08.1708 in Daverden. ~ 1708 in Daverden. † am 24.05.1782 in Scharmbeck. Begraben; am 27.05.1782 in Scharmbeck.( 1 STAT Prüf Neu (er hatte sich hieselbst an die 50 Jahre bei weiland Herrn PastorPolemann und Herrn Pastor Diecmann und des letzteren Frau Witwe aufgehalten) 2 COMM Ursache: Entkräftung)

2. “Sophia” Ursula (RIPER) (LU) * 1709 in Daverden. ~ am 10.10.1709 in Daverden. † in Scharmbeck. Begraben; in Scharmbeck.( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Frau General-Superintendent Sophia Ursula Diecmann; Frau Ober-Einnehmerin Alheit Riper; Herr Johann Köpke, Vogt zum Borstel.)

3. Catharina Veronica (RIPER) (LU) * 1710 in Daverden. ~ am 05.11.1710 in Daverden. † 1726 in Daverden. Begraben; am 04.04.1726 in Daverden.( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Frau Pastor Catharina Vagts; Frau Catharina Kicks; Mons. Albert Riper.)

4. Albert (RIPER) (LU) * 1714 in Daverden. ~ am 28.01.1714 in Daverden. † am 01.01.1762 in Stade. Begraben; 1762 in Stade.( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Herr Otto Matthaei, Pastor in Buxtehude; Herr Mattheus Köpke in Ladekop; Jgfr Catharine Margarethe Riper in Jorck.)

5. Susanna Margaretha (RIPER) (LU) * 1718 in Daverden. ~ am 05.02.1718 in Daverden. ( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Frau Obrist-Lieutenant Susanna Maria von Breithaubtin; Mademoiselle Margaretha Diecmann; Herr Christian Hinrich Willemer.)

Bron: www.die-maus-bremen.de

 

 

Johan van Ripen, Zutphen (ca. 1375)

In Zutphen is een straat die “De Riperkamp” heet. Navraag bij het gemeente-archief van die stad leert, dat deze straat zijn naam dankt aan Johan van Ripen, die in het jaar 1375 nabij Zutphen een stuk land verkreeg dat toen de naam “Clussermaat” droeg. Sindsdien werd het ook “De Riperkamp” genoemd.


De Riperkamp te Zutphen
Foto: Hennie Schuppers-Demming

 

 

Het Alerdinck te Warken

In 1369 bezat Johan van Ripen het Alerdinck, de latere boerderij Aalderink te Warken. De huidige boerderij op die plaats werd in 1959 gebouwd, nadat de vorige (zie foto hieronder) was afgebrand. In 1454 werd het Aalderink door Henric Nijenhuis en zijn vrouw Katharina overgedragen aan de “Sint Anthony Groote Broederschap”, een Zutphense liefdadigheidsinstelling, die het nog steeds in bezit heeft.


Foto uit 1954 van de boerderij Aalderink te Warken, die in 1959 uitbrandde.

Bron: “Sint Anthony Groote Broederschap” – R. Wartena;

 

 

Het Ripen- of Rypenhuis te Zutphen

In 1379 gaven Johan van Ripen en diens echtgenote Catharina hun huis en erf op het Rijkenhage te Zutphen ter bewoning aan 6 of 7 goede, onbesproken vrouwen. Bij hun leven zouden Van Ripen en diens echtgenote de vrouwen aanwijzen die in hun woning gehuisvest zouden worden, na hun dood zouden hun erfgenamen dat doen. Kon men die niet meer opsporen, dan kwam het recht van begeving aan de kapelaan van de St. Walburgskerk en de pastoor van de Nieuwstadskerk. De vrouwen in het Ripenhuis moesten zich daarin ordelijk en fatsoenlijk gedragen. In het tegenovergestelde geval werden zij eruit verwijderd. Andere voorwaarden stelden de stichters niet.

Het Ripenhuis (of Rypenhuis) lag op het Rijkenhage tussen de Dieserstraat en het klooster Rondeel (het Rondeel lag ongeveer ter plaatse waar nu de kazerne Burgerweeshuis staat). Het kwam uit aan de Berkel en lag naast het gruithuis. Het Ripenhuis wordt aan de rugzijde van zijn stichtingsbrief de oude school genoemd ter onderscheiding van de nieuwe school, die op het Kerkhof lag, waar zich thans de stadstimmerwinkel bevindt. Het was dus vóór 1379 een school.

In 1472 was Neze Rensen verwaarster. Zij droeg toen het huis op aan Pieter Boick en zijn erven, die dus toen het bestuur over de stichting en het beheer over haar inkomsten kreeg.

Bron: Bijdragen en Mededeelingen deel XX (pag. 120), Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, S. Gouda Quint, Arnhem – 1917)

 

 

Willem van Ripen, priester van Amersfoort

In 1383, op 17 november (de dinsdag na St. Martensdag) verkoopt Willem van Ripen, priester van Amersfoort, aan Brand Coppes, zwager van Wessel, de halve tiende over Adamsgoed van Delen te Wessel, die hij van Philippus Scrassers gekocht had.

Bron: Website van het Gemeente-Archief te Barneveld die de volgende bronnen noemt: Sloet, Goederen van St. Petrus en Paulus, enz., blz. 25 (230) en Van Spaen, Repertorium Gelricum II, blz. 170)

 

 

Peter Rieper en zijn nakomelingen als kosters in Warnitz bij Aabenraa (van 1686 tot 1832)

Peter Rieper en zijn nakomelingen als kosters in Warnitz bij Aabenraa (van 1686 tot 1832)

“(…) Tenslotte moet nog gedacht worden aan het ambt van koster in Warnitz nabij Aabenraa, dat eveneens gedurende lange tijd maar weinig inwoners had. Tot het jaar 1681 waren volgens de plaatselijke schoolkroniek de diakens in Warnitz altijd ook als koster werkzaam. Op 24 juli 1681 stierf de laatste diaken van de plaats, Jacobus Fabricius. In die tijd , sinds 1670, werkte daar Peter Rieper als leraar, die op 28 april 1686 als eerste koster van Warnitz benoemd werd. Hij stierf in het jaar 1703 en werd opgevolgd door zijn zoon Hinrich Valentin Rieper, die in 1728 overleed. Diens opvolger was zijn zoon Heinrich Rieper, overleden 1751. De weduwe trouwde met zijn opvolger, Jes Asmussen, die in 1790 op 71½-jarige leeftijd heenging. Hij werd opgevolgd door zijn stiefzoon Jürgen Rieper, die deze functie bekleedde tot aan zijn dood op 8 juli 1832. Hij werd 83 jaar en was 44 jaar lang koster. (…)”

Bron: Familiengeschichtliche Blätter, 28e jaargang 1930, Heft 10,11 blz. 382

 

 

Johann Rieper en zijn nakomelingen als molenaars (van 1689 tot 1803)

Johann Rieper en zijn nakomelingen als molenaars (van 1689 tot 1803)

“(…) De kerkeboeken van Jork vermelden de namen van molenaars in het Jorker veld: (…); 4. Johann Rieper 1689-1713; 5. Johann Rieper, zoon van no. 4, 1695-1757; 6. Gerdt Rieper, zoon van no. 5, 1731-1803; (…)”

Bron:750 Jahre Jork- Borstel (1221-1971) – ein Beitrag zur Geschichte des Alten Landes, Carl Röper, FVV zwischen Lühe und Este e.V., Jork – 1971, blz. 109

 

 

Leenbrief van Johann Rode, aartsbisschop van Bremen, voor Jacob Ryper te Jork

Leenbrief van Johann Rode, aartsbisschop van Bremen, voor Jacob Ryper te Jork

Volgens de bron is dit van 8 november 1503 daterende document tot op heden het oudste gevonden bewijs van eigendom voor een Jorker boerengeslacht, voor “Jacob Ryper tom Jorcke”. Het is de letterlijke tekst, afkomstig uit het Registrum Bonorum et Iurium Ecclesise Bremensis (Fol. 175), genoemd het “Johann-Rode- Book”:

“Wy Johan, van Gadess gnaden Ertze bischup to Brehmen, doen kundt und bekennen apenbar in dessem Breve vor alss wems, dat wy hebben belenet und belenen jegenwardigen in krafft desses Breves unsen lewen Underdanen Jacob Ryper tom Jorcke im Oldenlande und syne rechten Erven mit s”stehalve Morgen Landess, dar to Latekop vyfftehalff syndt belegen, undt en Morgen tom Jorcke, alss de van unsen Stichte to Brehmen to Lens gaen, mit aller thobehoringe und rechticheit. In orkunde aller desser vorgeschr. Articule hebben wy unse Ingesegel heten drucken benedden upt spatium desses unses Breves, de gegeven und geschreven iss am Jahr unses Hern Dusend vyffhundert und dre, am Dage Willehadi Episcopi”

Bron: 750 Jahre Jork-Borstel (1221-1971) – ein Beitrag zur Geschichte des Alten Landes, Carl Röper, FVV zwischen Lühe und Este e.V., Jork – 1971, blz. 94 en 95

 

 

Vahlenkampff koopt grond in Altona van Paul Riper (1680)

Vahlenkampff koopt grond in Altona van Paul Riper (1680)

“(…) In het jaar 1677, nam Vahlenkampff nog eens 3400 Mark op, zodat het stuk grond nu met 14150 Mark belast was. Ging het hier schijnbaar om een speculatie-object, dat was zeker het geval bij het stuk grond tussen de Christian- en Annenstraat in Altona, dat hij in 1680 verwierf van Paul Riper, touwwever in Altona. Deze had het in juni 1673 gekocht van de plaatselijke burgemeester Hans Christian Eiffler. Deze had het hele landgoed, dat Eifflers Veld genoemd werd, tussen Kleiner Freiheit en de Münzmarkt, Grote Johannes- en Grote Bergstraat, gereserveerd met het doel het te verkavelen. Door Riper was de plaats gedeeltelijk bebouwd en in 1676 met 700 Mark bezwaard. Het erf bestond nu uit 4 woningen, 4 kelderwoningen en een tuin. De koopprijs, waarvan de geringheid duidelijk afsteekt tegen de in Hamburg, maar ook in Altona betaalde prijzen, bedroeg 700 Mark, waarvan er 600 contant betaald werden waarmee de hypotheek gedeeltelijk werd afgelost. De rest moest op het huis blijven staan, tot de overige ruimte bebouwd en verkocht zou zijn. daarna moest ook eerst de koopbrief van 1673 uitgeleverd worden. Schijnbaar had Riper aldus maar een deel van zijn eigendom verder vervreemd, hetgeen niet duidelijk valt op te maken uit het kadasterregister van Altona. (…)”

Bron: Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde, 30e jaargang 1955, blz. 187

 

 

Conrad von Ripen e.a. bebouwen land bij de Muddwegen

Oorkonde Hamburg 29 oktober 1371 – Conrad von Ripen e.a. bebouwen land bij de Muddwegen

“De vice-dekaan Heinrich Cusselt, de cantor Ludolf en het gehele Dom-kapittel van Hamburg kopen van de Daudekan van Bremen, Johann von Zesterfleth, en zijn neef, de knaap Marquard von Zesterfleth, tegen een rente van 20 Mark Hamburger penningen, 3 kwartieren ploegbaar land bij de Muddwegen (utweghen) in het kerkspel Mittelnkirchen, die Vicke van Jork, Junge Grote, Conrad von Ripen en Heyno Berghe bebouwen. De koopsom bedraagt 200 Mark Hamburger zilveren penningen. De rente kan jaarlijks tussen Maria’s Geboorte en Michaelis opgezegd worden, waarop ze tot het volgende Stoelfeest van Petrus terug te betalen is. “In Crastino Sanctorum Apostolorum Symonis et Jude”.

Bron: Urkunden, Regesten und Nachrichten über das Alte Land und Horneburg III, blz. 1636

 

 

Johann Rieper X 1778 Anna Hauschildt

Dieser Eintrag ist dem Matrikel Projekt der Universität Rostock unter matrikel.uni-rostock.de/id/100042539 entnommen. Der dort verwendete Urtext entstammt Herbert A. Peschel’s Forschung zum unveröffentlichten Buch “Die Jeppe Story – 1650-1930”:
 

Herbert A. Peschel, am 23. Jan 2013

Gibt es unter den Lesern dieser Kommentare Kundige, die mir bei der Lösung dieses Rätsels um die zwei Herren mit dem Namen Hans Hinrich Jeppe helfen können?

Herbert A. Peschel, am 23. Jan 2013

Statt einer Bestätigung meiner Annahme gibt es nun plötzlich 2 Herren mit dem Namen Hans Hinrich Jeppe. Einmal als Pastor oder Candidat der Hamburger Kirche und in Nachbarschaft den Bürger Hans Hinrich Jeppe als Bürger der Bürgerschaft Jork im Alten Land bei Hamburg! 

Sehr geehrter Herr Peschel, lieber Herr (Pastor)Tegtmeyer, 

Hans Hinrich Jeppe geb. am 4.9.1733 in Jork-Bürgerei, verst. am 1.12.1776 in Jork, Daten wie unten. Er ist der Sohn des Krämers Paul Jeppe aus Jork-Bürgerei, am 27.8.1765 kommt seine uneheliche Tochter Mette zur Welt, diese stirbt am 12.5.1769 in Jork, die Mutter ist das Dienstmädchen Philippina Kemna aus Jork. Am 31.10.1765 heiratet Hans Hinrich Jeppe Anna Hauschild aus Hollern, sie haben 5 gemeinsame Kinder von denen nur Paul geb. am 11.3.1770 in Jork-Bürgerei und Hans Hinrich geb. am 12.1.1773 in Jork-Bürgerei überleben. Anna Hauschildt heiratet in 2. Ehe Johann Rieper am 8.1.1778. Die Familie Jeppe (Jäppe) stammt aus dem Oldenburgischen (so die Kirchenbuchabschriften). Hilft das weiter? 
Mit freundlichem Gruß, Höft-Schorpp

(Mailanwort vom Altländer Archiv im Alten Land bei Hamburg) 

(…)

Paderborner Domvikar Ravo v. Ripen

Sermones dominicales, Mitte 15. Jahrh., Papier, 203 Bll., 21,7 x 14,7 cm, Lederschnitteinband. Signatur: Cod 122 (Altertumsverein)

Diese Handschrift ist, soweit feststellbar, die einzige aus dem späten Mittelalter, die in Westfalen aus Dalheim erhalten geblieben ist. Der neue Handschriftencensus Westfalen kennt ansonsten keine Sammlung in die ein Codex aus Dalheim eingegangen ist. Sie wurde von dem Paderborner Domvikar Ravo v. Ripen an das Kloster Dalheim geschenkt. Ravo von Ripen ist in Urkunden für die Zeit von 1425 bis etwa 1460 nachgewiesen, war Mitglied des Paderborner Domkaland und wird als „Baumeister der Paderborner Kirche“ bezeichnet. Bemerkenswert ist der Einband, einer der wenigen erhaltenen gotischen Lederschnitte. Diese Lederschnitte sind im Gegensatz zu den gestempelten Einbänden individuelle eigenständige Leistungen der Einbandkünstler. Bilder oder Ornamente werden mit einem Messer in das Leder eingeschnitzt, so daß vielfach ein holzschnittartiger Eindruck entsteht.

Auf den letzten Seiten befinden sich niederdeutsche Sprüche aus Gregorius, Dionysius und Augustinus als Marginalien und Notizen.

Lit.: Schmidt-Künsemüller, Friedrich-Wilhelm: Corpus der gotischen Lederschnitteinbände aus dem deutschen Sprachgebiet. Stuttgart 1980, 39, Nr. 235a. – Rüthing, Heinrich; Schmalor, Hermann-Josef: Aus mittelalterlichen Bibliotheken des Paderborner und Corveyer Landes. Padeborn 1998, 12. – Hinz, Ulrich: Handschriftencensus Westfalen. Wiesbaden 1999, 252. Honselmann, Wilhelm: Der Kaland am Dom zu Paderborn. In: Lob der brüderlichen Eintracht. Die Kalandsbruderschaften in Westfalen. Paderborn 2000, 126-137.

Quelle: Schöne Handschriften und Frühdrucke aus der Klosterregion Höxter/ Paderborn

 

 

Kauf- und Abfindungsvertrag zwischen den Eheleuten Johann Rieper und Adelheid, verwwe. zum Felde

Kauf- und Abfindungsvertrag zwischen den Eheleuten Johann
Rieper und Adelheid, verwwe. zum Felde, geb. Rehder, und
deren Tochter Adelheid Rieper, alle zu Jork
Enthält:
u. a. den Abfindungsvertrag für die Töchter Maria, Catharina
und Metta zum Felde der Adelheid Rieper, verwwe. zum Felde,
geb. Rehder
http://www.aidaonline.niedersachsen.de/AktenAIDA.aspx?CryptPara=2ifwprtvFeEOoVBaEgJSRlyUgapGM4manbSvw9syMHF211lnIVW1OX0xH3Xvd8xhk/OpHDL2bV2rV47XdTGjhQ$$($$(/°300213047

 

 

Willem van Ripen

1383, 17 nov., (Dinsdag na St. Martensdag) Willem van Ripen, priester van Amersfoort, verkoopt aan Brand Coppes, zwager van Wessel, de halve tiende over Adamsgoed van Delen te Wessel, die hij van Philippus Scrassers gekocht had. — lit.: Sloet, Goederen van St. Petrus en Paulus, enz., blz. 25 (230); Spaen, van, Repertorium Gelricum II, blz. 170;

 

 

Asmus Rieper x Maria Luneburg

Rieper, Asmus
Gender: Male
Birth : Brugge, Sho,Ger
Death : before 1789 in Brugge, Sho,Ger

Family:
Spouse:
Luneburg, Maria
Gender: Female
Birth : Rasdorf, Sho,Ger

Children:
Rieper, Detlef Hinrich

————————————————–

Rieper, Detlef Hinrich
Gender: Male
Birth : about 1764 in Brugge, Sho,Ger
Parents:
Father: Rieper, Asmus
Mother: Luneburg, Maria

Family:
Marriage: 5 May 1789 in Neukirchen,Sho,Ger
Spouse:
Bruhn, Dorothea Magdalena
Gender: Female
Parents:
Father: Bruhn, Johann Christian
Mother: Heitmann, Maria Christina

Children:
– Rieper, Maria Dorothea
Gender: Female
Birth : 7 March 1790 in Malente,Sho,Ger
– Rieper, Hans Hinrich
Gender: Male
Birth : 12 June 1791 in Malente,Sho,Ger
– Rieper, Christina Magdalena
Gender: Female
Birth : 25 October 1792 in Malente,Sho,Ger
– Rieper, Georg Christoph Matthias
– Rieper, Dorothea Christina
Gender: Female
Birth : 10 August 1796 in Malente,Sho,Ger
– Rieper, Detlev Friederich August
Gender: Male
Birth : 31 July 1798 in Malente,Sho,Ger
– Rieper, Marx Hinrich Erich
Gender: Male
Birth : 28 March 1800 in Malente,Sho,Ger

Family:
Spouse:
Appel, Elsabe Anna Margaretha
Gender: Female
Birth : Neukirchen,Sho,Ger

Children:
Rieper, Jochim Detlef Christian
Gender: Male
Birth : 29 December 1806 in Neukirchen,Sho,Ger
Rieper, Friederich August Christian Detlef
Gender: Male
Birth : 20 August 1809 in Neukirchen,Sho,Ger

————————————————–

Rieper, Georg Christoph Matthias
Gender: Male
Birth : 8 July 1794 in Malente,Sho,Ger
Parents:
Father: Rieper, Detlef Hinrich
Mother: Bruhn, Dorothea Magdalena

Family:
Spouse:
Dose, Catharina Sophia Elisabeth
Gender: Female
Birth : Neukirchen,Sho,Ger

Children:
Rieper, Magdalena Dorothea Johanna Georgina
Gender: Female
Birth : 1 January 1818 in Benz,Neukirchen,Sho,Ger

 

 

Kurhannoversche Regierung zu Stade 1715-1803

Behandlung einer Beschwerde der Mitinteressenten Peter Mohr,
Johann Rieper und anderer gegen die Beitragsbemessung der
Kirchensteuer in Mittelnkirchen
Enthält:
u.a.: Namenslisten zur Veranlagung der Kirchensteuern für
den Bau eines Organistenhauses (1708), eines neuen
Witwenhauses (1728), die Kirchenrenovierung (1747)

http://www.aidaonline.niedersachsen.de/AktenMedia.aspx?CryptPara=2ifwprtvFeEOoVBaEgJSRlyUgapGM4manbSvw9syMHF211lnIVW1OX0xH3Xvd8xhk/OpHDL2bV2rV47XdTGjhQ$$($$(/°300048259

 

 

Stammfolgen Rieper II

Schleswig

Barby

Rieper, Alfred

&#124 Dr. med; Arzt in Barby, Stabsarzt der Reserve

&#124 * 9.10.1881 in Kiel + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 13. 8.1910 in Barby

&#124 Damm, Susanne Clara Christine

&#124 * 24.12.1890 in Barby + …. in nicht bekannt

&#124

+—-2- Rieper, Alfred

&#124 Dr. med; Assistenzarzt, Arzt in Neurode (Eulengebirge)

&#124

+—-2- Rieper, Susanna

&#124

+—-2- Rieper, Wilhelm

&#124

+—-2- Rieper, Erika

Haurupfeld

Rieper, Claus

&#124 Gastwirt in Goldebeck

&#124 * 10. 6.1849 in Daetgen + 12. 3.1898 in Goldebeck

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Diestel, Wilhelmine

&#124 * 9.11.1857 in Sorgbrück + 15. 1.1930 in Bredstedt

&#124

+-+–2- Rieper, Johannes

&#124 Bauer auf Haurupfeld

&#124 * 12. 4.1890 in Goldebeck + 4. 5.1956 in Flendsburg

&#124 1. Heirat 1. 2.1919 in Wanderup

&#124 Christiansen, Adele

&#124 * 21. 2.1891 in Wanderup + …. in nicht bekannt

&#124

+—-3- Rieper, Anni Wilhelmine

&#124

+—-3- Rieper, Wilhelmine Dorothea Margarethe

Rade

Riper, Hinrich

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat vor 1757 in nicht bekannt

&#124 Stiepers, Wiebke

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–2- Rieper, Max

&#124 * 6.10.1757 in Rade + 4. 6.1832 in Rade

&#124 1. Heirat 17.10.1771 in Hohenwestedt

&#124 Voss, Sielke

&#124 * 3. 1.1759 in Heinkenborstel + 2.10.1835 in Hohenwestedt

&#124

+-+–3- Rieper, Hinrich

&#124 1. Heirat 15. 5.1828 in Hohenwestedt

&#124 Rowedder, Elsabe

&#124 * 29.11.1803 in Nindorf + 23. 4.1847 in Brinjake

&#124

+-+–4- Rieper, Marcus

&#124 Lehrer

&#124 * 14. 4.1836 in Rade + 18. 4.1921 in Plön

&#124 1. Heirat 19. 7.1872 in Tönning

&#124 Broders, Metta Maria Christina

&#124 * 16. 9.1853 in Tönning + 16.10.1935 in Plön

&#124

+—-5- Rieper, Greta Karola Ottilia

&#124 Kindergärtnerin in Kiel

&#124 * 15. 7.1885 in Kiel + …. in nicht bekannt

&#124

+—-5- Rieper, Paula Dora Johanna

* 8.10.1886 in Kiel + …. in nicht bekannt

Rudkobing

Rieper, Johan Frederik

&#124 Chirug in Rudkobing

&#124 * 1717 in nicht bekannt + 13. 1.1777 in Rudkobing

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, ?

&#124 * 1720 in nicht bekannt + 24.12.1774 in Rudkobing

&#124

+-+–2- Rieper, Christian

&#124 &#124 * 28. 9.1759 in Rudkobing + 17. 7.1824 in nicht bekannt

&#124 &#124 1. Heirat 17. 2.1797 in nicht bekannt

&#124 &#124 Bachmann, Frederikke Louise

&#124 &#124 * 20. 3.1771 in nicht bekannt + 10.10.1818 in nicht bekannt

&#124 &#124

&#124 +—-3- Rieper, Hans Conrad

&#124 &#124 * 8.1799 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 &#124

&#124 +-+–3- Rieper, Frederik

&#124 &#124 &#124 Postmeister in Hillerod

&#124 &#124 &#124 * 8.12.1805 in nicht bekannt + 11.10.1865 in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124 1. Heirat 16.12.1841 in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124 Wedel, Helene Margrethe

&#124 &#124 &#124 * 13. 6.1815 in nicht bekannt + 3.1886 in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +-+–4- Rieper, Johan Peter Frederik

&#124 &#124 &#124 &#124 Student, cand. jur. (1861)

&#124 &#124 &#124 &#124 * 14. 2.1843 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124 &#124

&#124 &#124 &#124 +-+–5- Rieper, Hans Olaf

&#124 &#124 &#124 &#124 * 1879 in nicht bekannt + 1912 in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124 &#124

&#124 &#124 &#124 +—6- Rieper, Olaf

&#124 &#124 &#124 * 1908 in Vejle + 1966 in Kopenhagen

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-4- Rieper, Frederikke Louise Jacobine

&#124 &#124 &#124 * 29. 9.1846 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-4- Rieper, Christiane Marie

&#124 &#124 &#124 * 14. 2.1848 in nicht bekannt + 13.10.1865 in Hillerod

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-4- Rieper, Jacobine Gorgine

&#124 &#124 &#124 * 3. 4.1850 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-4- Rieper, Hele Marie

&#124 &#124 &#124 * 8.10.1853 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-4- Rieper, Charlotte Andrea Wilhelmine

&#124 &#124 &#124 * 22. 9.1856 in nicht bekannt + 15. 7.1879 in Hillerod

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-4- Rieper, Hans Christian

&#124 &#124 * 3. 4.1859 in nicht bekannt + 11.10.1865 in nicht bekannt

&#124 &#124

&#124 +—-3- Rieper, Christian Ludvig

&#124 * 31. 5.1808 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—-2- Rieper, Frederik

&#124 Gärtner in Kopenhagen

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—-2- Rieper, Elisabeth

&#124 * 1.10.1761 in Rudkobing + 10. 1.1771 in Rudkobing

&#124

+—-2- Rieper, Anna Margrete

&#124 * 25. 3.1763 in Rudkobing + …. in nicht bekannt

&#124

+—-2- Rieper, Johan Georg

* 20. 7.1764 in Rudkobing + 12. 6.1765 in Rudkobing

Schwabstedt

Rieper, Claus

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

1. Heirat 20.10.1691 in Schwabstedt

Rabenalt, Anna Elisabeth

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

Warnitz

Rieper, Peter

&#124 Lehrer und Küster in Warnitz

&#124 * …. in nicht bekannt + 1703 in Warnitz

&#124

+-+–2- Rieper, Hinrich Valentin

&#124 Küster in Warnitz

&#124 * …. in nicht bekannt + 1728 in Warnitz

&#124

+-+–3- Rieper, Heinrich

&#124 * …. in nicht bekannt + 1751 in Warnitz

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, ?

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—-4- Rieper, Jürgen

Küster in Warnitz

* ca. 1750 in nicht bekannt + 8. 7.1832 in Warnitz

 

 

Stammfolgen Rieper I

Borstel I

Rieper, Heinrich

&#124 Schiffer zum Borstel in der Bürgerei

&#124 * 9. 3.1704 in Borstel im altem Lande + 22.11.1760 in Jork

&#124 1. Heirat 22. 1.1732 in nicht bekannt

&#124 Dettlevs, Mette

&#124 * 22. 6.1707 in Jork + 1. 6.1747 in Jork

&#124

+-+–2- Rieper, Gerdts

&#124 Einwohner zum Borstel

&#124 * um 1740 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 3. 1.1763 in Borstel

&#124 Köpcke, Adelheid

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—-3- Rieper, Peter

&#124 * 22. 7.1771 in Borstel + 18. 8.1772 in Borstel

&#124

+—-3- Rieper, Peter

&#124 * 30. 6.1774 in Borstel + 30. 6.1774 in Borstel

&#124

+-+–3- Rieper, Peter

&#124 * 9.10.1775 in Borstel + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 13. 6.1802 in Hamburg

&#124 Theshen, Catharina Elisabeth

&#124 * um 1775 in Eimsbüttel + …. in nicht bekannt

&#124

+—-4- Rieper, Peter Ferdinand

&#124 * 1803 in Hamburg + …. in nicht bekannt

&#124

+—-4- Rieper, Johann Augustin

&#124 * 1806 in Hamburg + …. in nicht bekannt

&#124

+—-4- Rieper, Johanna Margaretha

&#124 * 1811 in Hamburg + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–4- Rieper, Johann Bernhard

&#124 Segelmacher

&#124 * 8. 5.1809 in Hamburg + 19. 4.1869 in Hamburg

&#124 1. Heirat 18. 9.1836 in Hamburg St. Nikolai

&#124 von Drˆle, Maria Anna Elisabeth

&#124 * 18.12.1808 in Hamburg + …. in nicht bekannt

&#124

+—-5- Rieper, Maria Helena Henriette

&#124 * 4. 4.1839 in Hamburg + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–5- Rieper, Ferdinand Martin Wilhelm

&#124 Maschinist bei der Staatsfähre

&#124 * 19. 4.1842 in Hamburg + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 22.12.1867 in Hamburg

&#124 Peters, Sophie Caroline

&#124 * 10. 1.1847 in Gleidingen + 17. 9.1868 in Hamburg

&#124 2. Heirat 1. 1.1874 in Hamburg

&#124 Pluns, Anna Elise

&#124 * 24. 9.1848 in Balje + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–6- Rieper, Bernhard Friedrich Martin

&#124 Zimmermann

&#124 * 9. 7.1868 in Hamburg + 24. 2.1917 in Hamburg

&#124 1. Heirat 29. 5.1899 in Hamburg

&#124 Kaspar, Luise

&#124 * 25. 1.1876 in Reuss + 25.12.1944 in Windisch

&#124

+—-7- Rieper, Karl Ferdinand Rudolf

&#124 * 27.12.1902 in Hamburg + 28. 5.1954 in Muralto

&#124

+—-7- Rieper, Gertrud Johanna Elisabeth

&#124 * 16. 3.1913 in Hamburg + 23. 9.1931 in Davos

&#124

+-+–7- Rieper, Friedrich Ernst Heinrich

&#124 &#124 Zimmermann

&#124 &#124 * 27.10.1899 in Hamburg + 2.12.1983 in Fürth

&#124 &#124 1. Heirat 1. 7.1926 in Zirndorf

&#124 &#124 Raab, Frederike Katarina

&#124 &#124 * 11. 7.1903 in Zirndorf + 7. 7.1991 in Zirndorf

&#124 &#124

&#124 +-+–8- Rieper, Edwin Friedrich

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +-+–9- Rieper, Gerd

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—10- Rieper, Katrin

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—10- Rieper, Kristin

&#124 &#124

&#124 &#124

&#124 +—-8- Rieper, Lydia Frederike

&#124

&#124

+-+–7- Rieper, Ludwig Hans Max

&#124 &#124 Steinsetzer

&#124 &#124 Betriebsratsvorsitzender der Baubehörde Hamburg

&#124 &#124 * 13.12.1900 in Hamburg + 3.10.1954 in Hamburg

&#124 &#124 1. Heirat 4. 8.1921 in Hamburg

&#124 &#124 Benthin, Frieda Minna

&#124 &#124 Buchbinderin

&#124 &#124 * 20. 3.1899 in Hamburg + 9.10.1951 in Hamburg

&#124 &#124 2. Heirat 23. 5.1931 in Bergstedt / Hamburg

&#124 &#124 Leptien, Frida Elise Marie

&#124 &#124 * 7.12.1903 in Gross-Bollensen + 17. 7.1980 in Hamburg

&#124 &#124

&#124 +-+–8- Rieper, Erwin

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-9- Rieper, Peter

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-9- Rieper, Gisela

&#124 &#124

&#124 &#124

&#124 +-+–8- Rieper, Werner

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-9- Rieper, Wolfgang

&#124 &#124 &#124 &#124

&#124 &#124 &#124 +—10- Rieper, Jessica

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +-+–9- Rieper, Rainer

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—10- Rieper, Janine Nicole Indra

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—10- Rieper, Marc-Andre

&#124 &#124

&#124 &#124

&#124 +—-8- Rieper, Klaus

&#124 &#124

&#124 +-+–8- Rieper, Uwe

&#124 &#124 &#124

&#124 &#124 +—-9- Rieper, Lars

&#124 &#124

&#124 &#124

&#124 +—-8- Rieper, Jürgen

&#124 &#124

&#124 +-+–8- Rieper, Harm

&#124 &#124

&#124 +—-9- Rieper, Thomas

&#124 &#124

&#124 +—-9- Rieper, Martin Bernhard

&#124 &#124

&#124 +—-9- Rieper, Christiane Maria

&#124

&#124

+-+–7- Rieper, Heinrich Wilhelm Walter

&#124

+—-8- Rieper, Gerda Mimi

&#124

+—-8- Rieper, Helga

Borstel II

Rieper, Heinrich

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

1. Heirat vor 1715 in nicht bekannt

Rieper ?, Wöbke

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

Borstel III

Rypebens, Helmeke

&#124 lebte im Kirchspiel Estebrügge, arm

&#124 * ca. 1510 in nicht bekannt + nach 1547 in nicht bekannt

&#124

+-+–2- Rieper, Peter

&#124 Hausmann in Altklostergericht;

&#124 oldeste Burgermeister des Alten Landes

&#124 * ca. 1550 in nicht bekannt + nach 1604 in nicht bekannt

&#124

+—-3- Rieper, Claus

&#124 * um 1580 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–3- Rieper, Peter

&#124 Hausmann in Altklostergericht

&#124 * ca. 1580 in nicht bekannt + nach 1649 in nicht bekannt

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rover, ?

&#124 * ca. 1600 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–4- Rieper, Hinrich

&#124 Hausmann in Königreich

&#124 * ca. 1615 in nicht bekannt + 26.10.1693 in Königreich

&#124

+-+–5- Rieper, Peter

&#124 Hausmann in Königreich

&#124 * 1643/1644 in nicht bekannt + 20. 1.1695 in Königreich

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, Anna

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 2. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, ?

&#124 * …. in nicht bekannt + 27.11.1699 in nicht bekannt

&#124

+—-6- Rieper, Wöbke

* 1678/1679 in nicht bekannt + 2. 3.1718 in der Elbe ertrunken

1. Heirat 5.11.1695 in Estebrügge

Garms, Hans

Schiffer in Königreich

* 1670/1671 in nicht bekannt + 20. 1.1731 in Estebrügge

Grünendeich

Rieper, Johann

&#124 Hausmann in Grünendeich-Sassen

&#124 * 9.12.1684 in nicht bekannt + 16. 1.1763 in Steinkirchen 18

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, Anna

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–2- Rieper, Peter

&#124 Hausmann in Steinkirchen

&#124 * vor 1747 in nicht bekannt + um 1768 in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 6.11.1766 in Steinkirchen

&#124 Garn, Catharine

&#124 * vor 1749 in Bergfried + …. in nicht bekannt

&#124

+—-3- Rieper, Adelheit

* 24.10.1767 in Steinkirchen + 20. 8.1814 in Grünendeich

1. Heirat 22. 7.1784 in Grünendeich

Hauschildt, Hein

Hausmann in Grünendeich

* 30.10.1752 in Grünendeich + 1. 5.1817 in Grünendeich

Jork I

Rieper, Johann

&#124 Windmüller

&#124 * …. in nicht bekannt + vor 1717 in nicht bekannt

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, Gesche

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—2- Rieper, Ann Catrin

&#124 * 11.10.1698 in Osterjork + 1. 6.1768 in Osterjork

&#124 1. Heirat 15.10.1720 in Osterjork

&#124 Rieper, Gerd

&#124 Schiffer

&#124 * 27.11.1698 in Osterjork + …. in nicht bekannt

&#124 siehe weiter Jork II bei Rieper, Gerd * 27.11.1698 in Osterjork

&#124

&#124

+—2- Rieper, Matheis

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 3. 2.1717 in Jork

&#124 Rieper ?, Hedwig Margret Sabina

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—2- Rieper, Johann

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 8. 9.1722 in Jork

&#124 Ohlhaber, Margaret

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—2- Rieper, Gesche

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

Jork II

Rieper, Jork II
* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

Rieper, Albert

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+-2- Rieper, Hinrich

&#124 * 8. 7.1651 in Osterjork + 11. 4.1708 in Osterjork

&#124 1. Heirat 31. 5.1681 in Osterjork

&#124 Rolff, Gesche

&#124 * …. in nicht bekannt + 6.1717 in Osterjork

&#124

+—3- Rieper, Peter

&#124 * 7. 8.1681 in Osterjork + 2. 1.1742 in Osterjork

&#124 1. Heirat 19.10.1718 in Jork

&#124 Helmke, Alheit

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—3- Rieper, Metta

&#124 * 9.12.1683 in Osterjork + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 6.11.1708 in Jork

&#124 Peters, Heinrich

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—3- Rieper, Margaret

&#124 * 28. 1.1686 in Osterjork + 18. 4.1710 in Osterjork

&#124 1. Heirat 25. 6.1709 in Jork

&#124 Köpke, Johann

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+—3- Rieper, Albert

&#124 * 23. 2.1688 in Osterjork + 6. 3.1688 in Osterjork

&#124

+—3- Rieper, Gesche

&#124 * 25. 4.1689 in Osterjork + 13. 4.1695 in Osterjork

&#124

+—3- Rieper, Beke

&#124 * 2. 2.1692 in Osterjork + 13. 2.1692 in Osterjork

&#124

+—3- Rieper, Anna

&#124 * 31. 7.1693 in Osterjork + 2.12.1693 in Osterjork

&#124

+—3- Rieper, Hinrich

&#124 * 31. 7.1693 in Osterjork + …. in nicht bekannt

&#124

+—3- Rieper, Gesche

&#124 * 24. 5.1696 in Osterjork + …. in nicht bekannt

&#124

+—3- Rieper, Katharin

&#124 * 28. 7.1701 in Osterjork + 3. 7.1720 in Osterjork

&#124

+-+-3- Rieper, Gerd

&#124 Schiffer

&#124 * 27.11.1698 in Osterjork + …. in nicht bekannt

&#124 1. Heirat 15.10.1720 in Osterjork

&#124 Rieper, Ann Catrin

&#124 * 11.10.1698 in Osterjork + 1. 6.1768 in Osterjork

&#124

+-+-4- Rieper, Gerd

&#124 &#124 Musikant

&#124 &#124 * 14. 7.1734 in Osterjork + 3. 1.1792 in Jork

&#124 &#124 1. Heirat 21.11.1760 in Jork

&#124 &#124 Olhabers, Trine

&#124 &#124 * …. in Grünendeich + …. in nicht bekannt

&#124 &#124

&#124 +-+-5- Rieper, Gerdt

&#124 &#124 * 13. 2.1761 in Jork + …. in nicht bekannt

&#124 &#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 &#124 Schulte, Anna Maria Ellenora

&#124 &#124 * 30. 9.1773 in Jork + …. in nicht bekannt

&#124 &#124

&#124 +—6- Rieper, Gerd

&#124 * 7. 9.1795 in Jork + 15.11.1795 in Jork

&#124

&#124

+—4- Rieper, Anna

&#124 * 28.12.1737 in Osterjork + 4. 1.1804 in Westerjork

&#124 1. Heirat 15. 2.1763 in Westerjork

&#124 Reckmann, Claus

&#124 * 14.10.1736 in Westerjork + 1. 2.1812 in Jork

&#124

+—4- Rieper, Cathrina

* 3.1740 in Osterjork + 8. 4.1760 in Jork

Mittelnkirchen

Rieper, Johann

&#124 Gerichtsvogt, Vogt im Daudiekschen Gericht

&#124 (Vogt im Wischgericht)

&#124 * 2.1708 in nicht bekannt + 21. 6.1784 in Mittelnkirchen

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, Gesche

&#124 * 1.1701 in nicht bekannt + 29. 6.1774 in Mittelnkirchen

&#124 2. Heirat 12. 9.1775 in Mittelnkirchen

&#124 Köster, Adelheid

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

+-+–2- Rieper, Johann

&#124 * 16. 4.1777 in Mittelnkirchen + 12. 4.1848 in Jork

&#124 1. Heirat 27. 4.1802 in Jork

&#124 Rehder, Adelheid

&#124 * 5.1765 in Jork + 18. 5.1827 in Jork

&#124

+—-3- Rieper, Adelheid

&#124 * 20.12.1803 in Jork + 23. 1.1867 in Jork

&#124 1. Heirat 14. 8.1823 in Jork

&#124 Borstelmann, Peter

&#124 Hausmann in Jork zu Bürgerei

&#124 * 7. 7.1795 in Jork + 12. 1.1848 in Jork

&#124

+—-3- Rieper, Margaretha

&#124 * 12. 2.1806 in Jork + 21. 7.1808 in Jork

&#124

+—-3- Rieper, Johann

* 8. 2.1818 in Cranenburg + 1868 in Rotterdam

siehe Die Familie Riper in Rotterdam.

Moorende

Rieper, Heinrich

&#124 Hausmann in Westmoorende

&#124 * etwa 1560 in nicht bekannt + nach 1624 in nicht bekannt

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rovers, ?

&#124 * ca. 1580 in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–2- Riepen, Hinrich

&#124 Hauerkötter in Moorende

&#124 * etwa 1605 in nicht bekannt + nach 1663 in nicht bekannt

&#124

+-+–3- Riepen, Hinrich

&#124 Hausmann in Ostmoorende; Schöffe

&#124 * 1636/1637 in nicht bekannt + 20. 1.1721 in Ostmoorende

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Riepen ?, Catarina

&#124 * 1635/1636 in nicht bekannt + 19.11.1706 in Estebrügge

&#124

+-+–4- Riepen, Hinrich

&#124 Hausmann in Westmoorende

&#124 * 1665/1666 in nicht bekannt + 31. 3.1716 in Estebrügge

&#124 1. Heirat 27. 4.1700 in Estebrügge

&#124 Rieper ?, Gesche

&#124 Schreibweise: Riepen

&#124 * etwa 1665 in nicht bekannt + 30. 3.1720 in Westermoorende

&#124

+—-5- Riepen, Sophie

* 14.12.1706 in Estebrügge + …. in nicht bekannt 13

1. Heirat 17.10.1724 in Estebrügge

Gevekoth, Hinrich

Hausmann in Westermoorende

* 11.10.1699 in Estebrügge + 24. 8.1748 in Westermoorende 13

Twielenfleth

Rieper, Johann

&#124 Hausmann in Bassenfleth

&#124 * 1654 in Twielenfleth + 3.12.1705 in nicht bekannt

&#124 1. Heirat …. in nicht bekannt

&#124 Rieper ?, Marai (Maria)

&#124 * …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–2- Rieper, Johann

&#124 Hausmann

&#124 * 22.11.1704 in Twielenfleth + 9.12.1788 in Hollern

&#124 1. Heirat 21.11.1740 in Hollern

&#124 Köpken, Anna

&#124 * 29. 1.1713 in Hollern + 6.11.1786 in Hollern

&#124

+-+–3- Rieper, Klaus

&#124 Hausmann

&#124 1803 Kirchenarmenjurat des Kirchspiels Hollern

&#124 * 11. 3.1743 in Hollern + 7. 7.1805 in Hollern

&#124 1. Heirat 23.10.1789 in Hollern

&#124 zum Felde, Margarete

&#124 * 11. 4.1763 in Hollern + …. in nicht bekannt

&#124

+-+–4- Rieper, Klaus

&#124 Häusling

&#124 * 22. 4.1798 in Hollern + 15. 9.1835 in Hollern

&#124 1. Heirat 28. 4.1826 in Hollern

&#124 Gerkens, Marie

&#124 * 3. 2.1801 in Hollern + 9.10.1848 in Hollern

&#124

+-+–5- Rieper, Klaus

&#124 Dachdecker

&#124 * 31. 1.1836 in Hollern + 6. 3.1910 in Hohenfelde

&#124 1. Heirat 24. 4.1864 in Steinkirchen

&#124 von Husen, Adelheid

&#124 * 22.11.1834 in Steinkirchen + 26.12.1885 in Steinkirchen

&#124

+-+–6- Rieper, Johann

&#124 Briefbote & Schifferknecht

&#124 * 30.12.1878 in Mittelnkirchen + 3. 1.1950 in Neuenkirchen

&#124 1. Heirat 12.10.1902 in Mittelnkirchen

&#124 Grefe, Adele

&#124 * 29. 5.1876 in Steinkirchen + 17.11.1944 in Guderhandvierte

&#124

+-+–7- Rieper, Klaus

&#124 Lehrer

&#124 * 5. 6.1903 in Mittelnkirchen + 8.11.1944 in nicht bekann

&#124 1. Heirat 11. 7.1931 in Guderhandviertel

&#124 Müller, Charlotte

&#124 Handarbeitslehrerin

&#124 * 20.10.1901 in Mittelnkirchen + …. in nicht bekan

&#124

+-+–8- Rieper, Hermann Johann Richardt

&#124

+—-9- Rieper, Regina Claudia

Ort nicht bekannt

Riper, Margarethe

* 4. 6.1765 in nicht bekannt + 20. 7.1836 in Mittelnkirchen 18

1. Heirat …. in nicht bekannt

Garn, Barthold

Eigenwohner in Mittelnkirchen auf den Hohen Felde

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

Rieper, Catarina

Witwe

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

2. Heirat 1751 in Neuenkirchen

Rosenbrock, Knecht ?

von Lauenbrück

* …. in nicht bekannt + …. in nicht bekannt

 

 

Stammfolgen Rieper VII Hohenfelde

Stammfolge Hohenfelde II

Diese Stammfolge wurde von Johannes Sumfleth aufgestellt
und bei der Genealogischen Gesellschaft Hamburg e.V. hinterlegt.

1. Radje (Ratje) Rieper
* 31. 1. 1738, Hohenfelde, † 31. 10. 1819, Hohenfelde.
Hausmann diesseits der Breiten Brücke
oo 11. 5. 1762, in Hohenfelde, Metta Bey (Beyen),
* 14. 11. 1741, Guderhandviertel, † 3. 10. 1821, Hohenfelde
Jenseits der Großen Schleuse im Kirchspiel Steinkirchen (Gemeinde Guderhandviertel).
Kinder:
2. i Theiß Rieper * 4. 5. 1771.

Zweite Generation

2. Theiß Rieper
* 4. 5. 1771, Hohenfelde, † 19. 8. 1847, Hohenfelde.
Hausmann zu Hohenfelde
siehe Stammfolge Hohenfelde I gleiche Person, aber andere Eltern und weiteres Kind
oo 8. 7. 1801, in Hohenfelde, Anna Giese,
* 24. 12. 1782, Hohenfelde, † 30. 10. 1837, Hohenfelde.
Kinder:
3. i Johann Rieper * 3. 12. 1821.

Dritte Generation

3. Johann Rieper
* 3. 12. 1821, Hohenfelde, † 12. 8. 1884, Guderhandviertel.
Hausmann zu Guderhandviertel
oo 20. 10. 1854, in Guderhandviertel, Anna Helle,
* 31. 12. 1824, Guderhandviertel, † 2. 10. 1908, Guderhandviertel.
Kinder:
4. i Johann Rieper * 25. 8. 1855.

Vierte Generation

4. Johann Rieper
* 25. 8. 1855, Guderhandviertel, † 14. 6. 1934, Buxtehude.
Hausmann und Gemeindevorsteher in Guderhandviertel
oo 18. 3. 1881, in Guderhandviertel, Katharina Ropers,
* 20. 4. 1859, Wisch Gem. Borstel, † 7. 11. 1939, Guderhandviertel
Kinder:
i Anna Rieper * 10. 7. 1881, Guderhandviertel,
oo 23. 11. 1901, in Guderhandviertel, Hein Sumfleth,
* 27. 7. 1877, Bergfried Gem. Guderhandviertel.
Bäcker, später Stationsvorsteher der ehemaligen Kehdinger Kreisbahn in Stade

 

 

Anna Maria Rieper (1756-1825), Tochter des Hinrich

Claus Bremer heiratete in erster Ehe 1761 in Elmschenhagen Maria Oehlgard Hartig

in zweiter Ehe am 21.01.1780 in Kiel Anna Maria Rieper. Er starb am 19.11.1812 mit 76 Jahren in Ellerbeck und wurde dort am 23.11.1812 begraben.
Am 27.03.1794 leistete er den Bürgereid in Kiel. Er war Schiffer in Ellerbeck, 1803 wurde er als Brantweinbrenner und Mälzer genannt. Er lebte damals in der Vorstadt Haus Nummer 233.

Heiratseinträge
(1761, ohne Datum, Abschrift vom 01.02.1800) Claus Bremer, Joh. Hinr Sohn (1780) 21 April der Witwer Claus Bremer Schiffer zu Ellerbeck mit Jgfr Anna Maria Riepern des Hinrich Rieper weiland Hufner zu Ellerbeck ehelen Tochtern

Sterbeeintrag
(1812) Novembr: gest: 19. begr: 23. Ellerbeck Claus Bremer alt 76 Jahre, Schiffer und Eigenthümer. Witten: 2t Efr. Anna Maria geb: Riepern. Nachgen Kinder:
1. Hinrich Andreas, alt 29 Jahre.
2. Asmus, alt 27 Jahre.
3. Anna Catharina Maria Dorothea, alt 21 Jahre.
4. Johann Nicolaus, alt 18 Jahre. 5. Hinrich Diederich Friederich, alt 14 Jahre.

Es verwundert etwas, daß bei der Genauigkeit der Aufzeichnungen in diesem Sterbeeintrag nicht auch die Kinder aus erster Ehe genannt sind. Aus dem Sterbeeintrag der ersten Ehefrau läßt sich schließen, daß die Kinder, die möglicherweise zwischen 1770 und 1778 geboren wurden, 1778 beim Tod der Mutter bereits verstorben waren.

Sterbeeintrag 1. Ehefrau
(Januar 1778) gest. 22. begr. 27. Maria Ohlgard Bremer geben. Hartig alt 46 Jahre des Schiffers Claus Bremers in Ellerbeck Ehefrau – deren Kinder
1) Johann Henrich alt 14 1/4 Jahr
2) Claus alt 12 1/2 Jahr
3) Hans Friderich 10 3/4 Jahr
4) Andreas alt 8 3/4 Jahr

Sterbeeintrag 2. Ehefrau
(1825 Dezember) gest. 13. begr. 18. Anna Maria Bremer geb: Rieper, alt 69 Jahre, des 1812 verstorb: Käthners Claus Bremer, nachgel Witten

Kinder:
1. Hinrich Andreas, alt 42 Jahre, Schiffer und Käthner in Ellerbeck.
2. Asmus Mathias, alt 40 Jahre, Stauermann in Kiel.
3. Detlev Christian, alt 37 Jahre, Schiffer und Bürger in Kiel.
4. Anna Catharina Maria Dor:, 34 J verheir: an den Schiffer und Käth: Hinrich Rieper in Ellerbeck
5. Johann Nicolaus, alt 31 Jahre, Bürger und Kaufmann in Kiel
6. Hinrich Fridr: Diederich, alt 28 Jahre, Seefahrer in Ellerbeck

Quelle: Familienlinie Bremer – Barbara Püschel
(barbara.pueschel@t-online.de)

 

 

Stammfolgen Rieper VI Jork

Stammfolge Jork II

Danke Herr Douglas Reckmann

1. Albert Rieper
Kinder:
2. i Hinrich Rieper * 8. 7. 1651.

Zweite Generation

2. Hinrich Rieper
* 8. 7. 1651, Osterjork, † 11. 4. 1708, Osterjork.
Kirchenjurand zu Jork
oo 31. 5. 1681, in Osterjork, Gesche Rolff,
† 6. 1717, Osterjork.
II. oo 24. 1. 1713 in Jork mit dem Witwer Peter Kengter von Osterjork.
Kinder:
i Peter Rieper * 7. 8. 1681, Osterjork, † 2. 1. 1742, Osterjork.
oo 19. 10. 1718, in Jork, Alheit Helmken.
Tochter des Lütge Helmken von Mohr Ende im Estebrügger Kirchspiel.
ii Metta Rieper * 9. 12. 1683, Osterjork,
oo 6. 11. 1708, in Jork, Heinrich Peters. Heinrich: Witwer
iii Margret Rieper * 28. 1. 1686, Osterjork, † 18. 4. 1710, Osterjork.
oo 25. 6. 1709, in Jork, Johann Koepke. Johann: Sohn des Jacob Koepke von Ladekop.
iv Albert Rieper * 23. 2. 1688, Osterjork, † 6. 3. 1688, Osterjork.
v Gesche Rieper * 25. 4. 1689, Osterjork, † 13. 4. 1695, Osterjork.
vi Beke Rieper * 2. 2. 1692, Osterjork, † 13. 2. 1692, Osterjork.
vii Anna Rieper * 31. 7. 1693, Osterjork, † 2. 12. 1693, Osterjork.
viii Hinrich Rieper * 31. 7. 1693, Osterjork.
ix Gesche Rieper * 24. 5. 1696, Osterjork.
3. x Gerd Rieper * 27. 11. 1698.
xi Kathrin Rieper * 28. 7. 1701, Osterjork, † 3. 7. 1720, Osterjork.

Dritte Generation

3. Gerd Rieper
* 27. 11. 1698, Osterjork,
Schiffer
oo 15. 10. 1720, in Osterjork, Ann Catrin Rieper,
* 11. 10. 1698, Osterjork, † 1. 6. 1768, Osterjork.
Tochter des Johann Rieper und der Gesche, geb NN. Siehe Stammfolge Jork I,
Kinder:
4. i Gerd Rieper * 14. 7. 1734.
5. ii Anna Rieper * 28. 12. 1737.
iii Catharina Rieper * 3. 1740, Osterjork, † 8. 4. 1760, Jork, ††: 11. 4. 1760, Jork.

Vierte Generation

4. Gerd Rieper
* 14. 7. 1734, Osterjork, † 3. 1. 1792, Osterjork, ††: 6. 1. 1792, Jork.
Musikant
oo 21. 11. 1760, in Jork, Trine Olhabers,
Tochter des Jacob Olhabers von Grünendeich.
Kinder:
6. i Gerdt Rieper * 13. 2. 1761.

5. Anna Rieper
* 28. 12. 1737, Osterjork, Anna gestorben: 4. 1. 1804, Westerjork.
oo 15. 2. 1763, in Westerjork, Claus Reckmann,
* 14. 10. 1736, Westerjork, † 1. 2. 1812, Westerjork.
Sohn des Hinrich Reckmann und der Gesche, geb. Quast
I.oo 22. 10. 1760 Jork mit Anna Koepken
Kinder:
i Hinrich Reckmann * 25. 9. 1763, Westerjork, ~ 25. 9. 1763, Jork.
oo 8. 6. 1790 in Jork Adelheit Beckmann, aus der Ehe kamen 6 Kinder hervor
ii Gerd Reckmann * 28. 1. 1765, Westerjork, ††: 13. 6. 1767, Westerjork.
iii Gesche Reckmann * 14. 3. 1767, Westerjork, ~ 16. 3. 1767, Jork, † 11. 4. 1774, Westerjork,
††: 14. 4. 1774, Jork.
iv Gerd Reckmann * 3. 5. 1770, Westerjork, † 4. 5. 1808, Jork, ††: 6. 5. 1808, Jork.
oo 5. 7. 1795 in Jork mit Trine Margarete Schulte, 5. 11. 1767 in Jork † 29. 2. 1832 in Jork, Tochter des
Johann Ludolph Schulte und der Catharine Margarete geb. Freudenthal.
Aus der Ehe sind 5 Kinder hervorgekommen.
v Anna Katarina Reckmann * 19. 4. 1774, Westerjork, ~ 22. 4. 1774, Jork, † 15. 8. 1777, Westerjork,
††: 17. 8. 1777, Jork.
vi Claus Reckmann * 5. 4. 1777, Westerjork, ~ 6. 4. 1777, Jork, † 11. 3. 1820, Jork, ††: 14. 3. 1820, Jork.
oo 8. 11. 1798 in Jork Anna Heyen * 12. 1. 1769 Jork † 20. 3. 1834 Jork, Tochter des Peter Hey.
Aus der Ehe sind 6 Kinder hervorgekommen.
vii Jacob Reckmann * 26. 5. 1780, Westerjork, ~ 28. 5. 1780, Jork, † 22. 4. 1785, Westerjork,
††: 25. 4. 1785, Jork.

Fünfte Generation

6. Gerdt Rieper
* 13. 2. 1761, Jork, ~ 14. 2. 1761, Jork,
oo Anna Maria Ellenora Schulte
* 30. 9. 1773, Jork.
Tochter des Johann Ludolph Schulte und der Catharina Margarete geb. Freudenthal.
Kinder:
i Gerd Rieper * 7. 9. 1795, Jork, ~ 8. 9. 1795, Jork, † 15. 11. 1795, Jork, ††: 17. 11. 1795, Jork.

 

 

Stammfolgen Rieper IV Negenharrie

Danke Herr Max Byron Rieper

1. Hinrich Rieper
* um 1734
Bauernvogt
oo Dorothea Elisabeth (Lisbeth) Rießling,
* 2. 2. 1734.
Kinder:
2. i Max Rieper * 1. 10. 1754.

Zweite Generation

2. Max Rieper
* 1. 10. 1754, Negenharrie
Hufner und Bauernvogt
oo Maria Elisabeth Rizen
Kinder:
3. i Hinrich Detlef Rieper * 28. 9. 1783.

Dritte Generation

3. Hinrich Detlef Rieper
* 28. 9. 1783, Negenharrie † vor 1828
oo 26. 7. 1775, in Bordesholm, Maria Harder
* 22. 7. 1775, Fiefharrie
Heiratsdatum !!
Kinder:
4. i Max Rieper * 9. 3. 1803.

Vierte Generation

4. Max Rieper
* 9. 3. 1803, Tiefharrie,
oo 14. 10. 1828, in Bordesholm, Maria Christina Reede,
* 17. 6. 1803, Negenharrie.
Kinder:
5. i Hans Adolf Rieper * 4. 3. 1847.

Fünfte Generation

5. Hans Adolf Rieper
* 4. 3. 1847, Negenharrie,
Pastor zu Schönhorst
oo Anna Margaretha Michaelsen Horlyk,
* 17. 9. 1857, Ladegaard, Hammelev.
Kinder:
i Max Peter Rieper * 26. 10. 1875, Schönhorst
Pastor und Pfarrer zu Großenbrode
oo 19. 5. 1903, in Klosterhof, Henny Ida Sophie Blöcker
* 4. 7. 1878, Eckernförde.
ii Peter Rieper * 27. 2. 1877, Klein Barkau.
iii Peter Rieper * 1. 12. 1884, Klein Barkau.
iv Johannes Dietrich Rieper * 23. 5. 1886, Klein Barkau.
v Hermann August Rieper * 16. 12. 1891, Klein Barkau.
vi Fritz Niels Rieper * 12. 11. 1892, Neumünster. Zuordnung nicht gesichert.
vii Maria Therese Margarete Rieper * 5. 8. 1904, Großenbrode, † 1984
oo 7. 3. 1928, in Stuer, Carl August Ludwig Heinrich Dau,
* 30. 6. 1900, Rakow
6. viii Hans Heinrich Rieper * 1907.

Sechste Generation

6. Hans Heinrich Rieper
* 1907.
Kinder:
i Byron Max Rieper.

 

 

Rieper Family tree

Thank you so much for answering me so quickly! I’ve asked my father-in-law about his family. His father died when he was young. I was misinformed about him being in the military, but he did spend time over seas as a sewing machine mechanic. He never knew his grandfather and only met his grandmother once. I know his father (Walter Joseph,Sr.) died in Oklahoma, and most of his family lived in Missouri. The only name my father-in law could remember was Frank Rieper- one of his dad’s brothers. I searched through the social security death indexes that I have on CD and found several names from Missouri.Maybe one of these will link up to Germany somehow. I’ll list them for you and I will continue to search the websites you sent to look for any possible connections. My father-in-law said he thought his father had 5 or 6 brothers and sisters. Well, here are their names and dates of birth and death. I haven’t been able to find any family connections between them yet.

ANNA RIEPER b.APR 21,1901 d.DEC.11,1988 WELLSVILLE, MO

ESTELLE RIEPER b.SEP 2,1897 d. FEB 1983 ST.LOUIS, MO

MAY RIEPER b.JUN 22,1891 d. NOV 1978 ST.LOUIS, MO

ORA RIEPER b. AUG 16, 1902 d. OCT 1984 MT. VERNON, MO

I am going to call my father-in-law in the morning to see if any of these names ring a bell.

Thanks you again for all the interesting and helpful information.

Sincerely,

Stephanie M. Rieper

 

 

Rieper Family tree

Dear John,

It has been awhile since our last communication. I have since been able to locate some family still living in Missouri. One of my father-in-law’s cousins was able to give me some information about his grandparents and aunts and uncles. My husband’s Great Grandfather was named William Albert Rieper, born April 24, 1865, died November 18, 1929. He married Josephine Lehnen- born March 16, 1872, and died abt 1956. They had nine childrenFrank William (Sept. 18,1890- May 23,1950), Albert, Ralph, Arthur, Henry, Walter Joseph ( My husband’s Grandfather),Josephine Barbara(Oct 20, 1895-Apr 21, 1942), Florence(June 13, 1911-Dec. 23, 1975), and Marie. I don’t have dates for everyone, but I know Frank is the oldest and Marie the youngest. The cousin who sent me the information says she remembers her mother( married to Frank) talking in German to her Grandmother, and was under the impression that her grandparents or her great grandparents came directly from Germany. Josephine may have been French. If any of these names seem familiar, would you let me know. I figure that if I can get back one more generation, I might be able to make the connection to Europe, but I thought it was worth trying now. I really appreciate all the information you have given me so far.

Sincerely,

Stephanie Rieper

 

 

Heur Rieper, fireman on the ss Austria (1858)

The steamship AUSTRIA was built for the Hamburg-America Line by Caird & Co, Greenock, and was launched on 23 June 1857. 575 Commerzlasten / 2684 tons; 318 x 39 x 28.10 feet (length x breadth x depth of hold); clipper bow, 1 funnel, 3 masts; iron construction, screw propulsion, inverted engines (twin cylinders), service speed 10 knots; accommodation for 60 passengers in 1st class, 120 in 2nd class, and 450 in steerage; crew of 80.


Contemporary print of the AUSTRIA on fire at sea, 13 September 1857. HAPAG-Lloyd, Hamburg. Source: Arnold Kludas, Die Geschichte der Deutschen Passagierschiffahrt, Bd. 1: Die Pionierjahre von 1850 bis 1890, Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, 22 (Hamburg: Kabel, c1986), p. 23.


The AUSTRIA. Source: Noel Reginald Pixell Bonsor, North Atlantic Seaway; An Illustrated History of the Passenger Services Linking the Old World with the New (2nd ed.; Jersey, Channel Islands: Brookside Publications), vol. 1 (1975), p. 349.

Chartered by the British Government as an Indian Mutiny troop transport. 5 October 1857, sailed from Cork, but suffered severe storm damage in the Bay of Biscay, and forced to return to Plymouth; after a second attempt to sail was abandoned when her machinery broke, the British Government cancelled its charter. 1 May 1857, first voyage, Hamburg – Southampton – New York (2 roundtrip voyages). 1 September 1857, sailed from Hamburg on her 3rd voyage to New York. 13 September 1857, about noon, in lat 45 01, lon 41 30, it was decided to fumigate the steerage by dipping a red-hot chain into a bucket of tar; the chain became too hot for the boatswain to hold, and he dropped it on the deck, which immediately burst into flame; although the ship was traveling only at half speed it was impossible to stop the engines as the engine crew had become asphyxiated, and when the helmsman abandoned the wheel, the ship swung into the wind, spreading the flames down the length of the ship.

Of the 538 passengers and crew aboard the AUSTRIA, only 91 (not 67, as is usually given) survived in a boat. Of the 91 survivors, 69, including the following crew, were taken on board the French bark MAURICE, of Nantes, Ernest Renaud, master, bound from Newfoundland for the Isle of Bourbon with a cargo of fish:

1. L. F. Hahn, first officer
2. B. H. Heitmann, second officer
3. T. C. Burnett, third officer
4. C. Plate, quartermaster
5. C. Michaelis, second boatswain
6. T. Friebold, fireman
7. T. H. Richter, seaman
8. N. Jurgensen, sailor
9. O Poll, engineer-assistant
10. Edward Allendorf, of Sante Crux, steward

On 14 September, the MAURICE transferred 12 of the surviving passengers (mostly American citizens and British subjects) to the bark LOTUS, of Yarmouth, Nova Scotia, Trefy, master, from Liverpool for Halifax, and proceeded with the remaining 57 passengers and crew to Fayal, arriving on 19 September. At Fayal, nine of the crew–the exception was Allendorf, who appears to have been a passenger working his passage–, boarded the steamer IRELAND, Capt. Jackson, to return to Hamburg; they landed at Gravesend on the evening of 13 October 1858. Allendorf, along with all but three of the other passengers (who, being badly burned, remained in hospital in Fayal), boarded HM steam frigate VALOROUS, Capt. W. C. Aldham, RN, which arrived at New York on the evening of 14 October 1858, 28 days from Plymouth and 16 days from Fayal. (The purpose of the voyage of the VALOROUS to New York was to convey Sir William Gore Ouseley to Central America, as British Special Envoy.)

The remaining 22 survivors, 15 passengers and 7 crew, were taken off the burning steamship on the morning of 14 September 1858 by the Norwegian ship CATARINA, Funnemark, master, from Fowey for Quebec, where it arrived on 3 October 1858. The names of the crew of the AUSTRIA arriving at Quebec on board the CATARINA are:

11. Martin Folge, cook
12. Joseph Karze, fireman
13. Frederick Thefeldt, fireman
14. Heur Rieper, fireman
15. Johann Rohmondt, sailor
16. Johann Heinrich, sailor
17. ….. Jaht, sailor

Sources: Arnold Kludas and Herbert Bischoff, Die Schiffe der Hamburg-Amerika Linie, Bd. 1: 1847-1906 (Herford: Koehler, 1979), pp. 24-25 (picture); Arnold Kludas, Die Geschichte der Deutschen Passagierschiffahrt, Bd. 1: Die Pionierjahre von 1850 bis 1890, Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, 22 (Hamburg: Kabel, c1986), pp. 22-23 (picture); Walter Kresse, ed., Seeschiffs-Verzeichnis der Hamburger Reedereien, 1824-1888, Mitteilungen aus dem Museum für Hamburgische Geschichte, N. F., Bd. 5. (Hamburg: Museum für Hamburgische Geschichte, 1969), vol. 1, p. 189; Noel Reginald Pixell Bonsor, North Atlantic Seaway; An Illustrated History of the Passenger Services Linking the Old World with the New (2nd ed.; Jersey, Channel Islands: Brookside Publications), vol. 1 (1975), pp. 349 (picture) and 388. New York Herald, 28 September 1858, p. 1d; 29 September 1858, p. 1a; 15 October 1858, p. 1e; 23 October 1858, p. 1c; New York Times, 5 October 1858, p. 1; 23 October 1858, p. 1; Times (London), 15 October 1858, p. 10f. A list of 23 officers lost on the AUSTRIA is printed in the New York Times, 5 October 1858, p. 1b. Although the original crew list burned with the ship, the Staatsarchiv Hamburg contains extensive lists of surviving crew and passengers, compiled in the course of the official investigation of the disaster, and in conjunction with inheritance and pension claims by the families of the deceased officers and crew members.

——————————————————————————–

Source: © 2001 Michael P. Palmer
All rights reserved
Last Revised: 16 March 2001

 

 

Heavenly Creatures – Rieper, Herbert Detlev (NZ)

Herbert Detlev Rieper was born on October 22, 1894 in Strahan, Tasmania to Katie Thurza Stubbings and Claude Detlev Rieper, a shop assistant of German origin. He came to New Zealand in 1910, at the age of sixteen. At the outbreak of World War I, Herbert Rieper enlisted in the Army and was eventually stationed in Cairo, Egypt.

While stationed in Cairo, Herbert Rieper met and married Louise McArthur (n‚e Mackrie) in 1915, when he was 21 and she was 34. Louise Rieper had been born in India of English parentage and had been married previously. By the standards and conventions of the day, Louise Rieper sounds to have been an independent, unconventional woman and, perhaps, something of an adventurer. The couple returned to New Zealand at the end of the War, settling in Napier on the Hawke’s Bay, on the eastern shore of the North Island.

The Riepers’ first child was born in Napier in 1919 when Herbert was 25 and Louise was 37. They moved to Raetihi in 1922 and their second was born there in 1924, when Herbert was 29 and Louise was 43. Herbert was working as a bookkeeper when he met Honora Parker in Raetihi, around 1928. He was probably about 35 when he left his family and took up with Honora. Louise was about 47 at the time and their children were about 10 and 6. Honora was about 20. However, Herbert Rieper testified in the trial that these things happened two years later; Herbert probably calculated at some point before the trial that Honora was under the age of majority (21) when they took up together, so came to claim they had been together for 23 years, not 25, as he had previously said in interviews. Note the symmetry in age differences; Louise was to Herbert as Herbert was to Honora. For more on Raetihi, see below.

Herbert and Louise Rieper were never divorced, which was the reason why he and Honora Parker were never married. Herbert Rieper apparently paid some maintenance to his first family but had little contact with them. By 1936, Herbert Rieper and Honora Parker had moved to Christchurch. The fact that Herbert and Louise Rieper were never divorced is probably the reason why the house at 31 Gloucester St was put in Honora Parker’s name; this would ensure that Honora and her children would retain the house if Herbert were to die.

Glamuzina and Laurie describe Herbert Rieper as a quiet, polite and dapper little man. In 1954, Herbert Rieper was the manager of Dennis Brothers’ fish shop on Hereford St in Christchurch. He was 61 years old, so would have been close to retirement under better economic circumstances. Perhaps Herbert Rieper’s impending retirement and the loss of income that would come with it was one of the financial pressures on the Rieper household which drove Honora to take in boarders. Perhaps the family wanted to pay off the house before Herbert retired. Money worries were obviously an extremely important factor in the equation, contributing greatly to the atmosphere in the Rieper home. I tend to think that they were more prominent and important than has been emphasized in treatments to date.

The public was, obviously and justifiably, extremely sympathetic to Herbert Rieper after the murder of his wife, and all people associated with the case appear to have been extremely reluctant to offer any criticism of him. This has continued in the discussion and analysis of the case since then, including, to a large degree, Glamuzina and Laurie’s book. However, and no matter how much he may have loved them, it seems apparent to me from his statements and his testimony that Herbert Rieper probably had very little to do with the actual rearing of his children or with disciplining them. He may not have been an ‘absent’ parent, but he was probably very much of the ‘hands-off’ variety, preferring to leave such things to his wife. For example, Medlicott was obviously frustrated by the extremely vague and limited information about Pauline’s medical history which he could glean from Herbert Rieper (see 7.8.1). Herbert Rieper’s sketchy information to Medlicott about his daughter, conisting mostly of information about how she helped him with his hobbies and bare-bones facts about her illness, should be contrasted with Hilda Hulme’s detailed information to Medlicott about her daughter.

Herbert Rieper testified in the Hearing and Inquest that he himself played a critical role in the events from Easter, 1954, up to Honora’s murder but, by the time of the trial, his name was mostly absent and it was clear that Honora Parker initiated and carried through with many of the actions and decisions concerning Pauline. Unfortunately, this ‘hands off’ approach of his made Herbert a very unreliable witness when it came to details of dates and even the sequence of key events. He said that Honora finally approached Henry Hulme some time after Easter, 1954, determined to secure Henry’s cooperation to break up the friendship of Pauline and Juliet. Around that time, the Riepers learned of Henry Hulme’s plan to take Juliet to South Africa. It isn’t clear what Herbert Rieper learned about the Hulmes’ personal situation at that time. This is a crucial time period in the case, with few entries available from Pauline’s diaries.

Herbert Rieper’s experiences on the day of his wife’s murder were truly heart-wrenching and tragic. He was out of the shop and missed the message that his wife had been “hurt,” so didn’t show up to Victoria Park until after work, two hours after his wife’s death, driven by a colleague. He was the prime suspect, briefly, and was kept in the dark about what had happened to Honora for several hours while being interrogated quite aggressively by police officers at the scene. Officers secured his permission to interrogate his daughter without legal counsel, and to search his house and her room under the same conditions, thereby having him sow the legal seeds of the extraordinary trial. He was obliged to divulge his marital status and that of Honora Parker and the legal status of his children, all dutifully recorded and then reported worldwide the following day. And, the following day, Herbert Rieper was required to identify his wife’s body–which must have been a particularly unpleasant and traumatic experience because of the nature of Honora’s injuries. He held the funeral for his wife the very next day, on Thursday June 24, 1954.

Herbert Rieper was apparently affected greatly by Honora Parker’s murder. He provided rather sketchy background information about Pauline to police and psychiatrists after his daughter’s arrest. He testified at both the inquest and trial, but did not bother to attend the trial after his testimony was over. His testimony was not particularly informative and it is quite painful to read; it must have been unbearable to listen to him give it. Herbert Rieper refused to attend court on the day his daughter was convicted of murder, and stated from his home that he “had nothing to say” at the close of the trial. Reading between the lines, Herbert Rieper became terribly bitter and hostile toward the Hulmes and his daughter.

The trial placed an extreme financial burden on Herbert Rieper. He was still paying legal fees many years later; these were reduced when the legal firm became aware of his hardship.

Herbert Rieper apparently had little to do with his daughter after the murder. He visited Pauline once in prison, but found the process “depressing.” It is doubtful that father and daughter ever reconciled, and there is no record that they had any contact after Pauline’s release on parole. When his daughter was released from prison in 1959, Herbert Rieper was quoted as saying about the sentence served by Pauline and Juliet: “It still doesn’t make up for robbing a person of their life. It was evil between them that did it. Pure evil.”

Herbert Rieper died in Christchurch in 1981, at the age of 92, after a long battle against pneumonia, a disease which figures prominently in this story. His sister died in Christchurch in 1973.

Where is Raetihi and what was it like?

Raetihi is in the North Island, about 39 deg 20 min S, 175 deg 20 min E. Or, if you can find Lake Taupo in the middle of the North Island (biggest lake), then find Wanganui on the coast to the southwest; Raetihi is halfway between them. Nearest town is Ohakune.

Raetihi is in the central North Island, just SW of Mt Ruapehu. Raetihi, and the nearby town of Ohakune are places where skiers on Mt Ruapehu stay overnight. They are also the centre of a large market-gardening district (carrots, potatoes, etc.)

I used to stay in Raetihi with my grandparents every Christmas holidays. It was a very sleepy little town–such a small town that there was just one main street with a few shops. I suspect that its two major ‘industries’ were its dairy factory and the stock sales yard. As a kid, I used to go fishing with my grandfather and have very many happy memories of the area. The trout were GOOD. Absolutely the best breakfast, poached trout… mmmmm…

Raetihi is at the top of the parapara (the local name for a road which connects, ultimately, with Wanganui, on the coast to the SW). It is a very winding road but it is the main connection between Wanganui and the centre of the North Island. I used to get there by bus from Wanganui, or by train from Wellington.

I think Herbert Rieper and Honora Parker probably ended up there by chance. The trip from the King country through to Napier is still pretty rough even today, worse than the trip from Raetihi to Wanganui.

(Source: http://www.adamabrams.com/hc/faq2/Section_3/3.2.9.html)

 

 

Rieper at Wild Rose cemetary, Spokane County, WA

Wild Rose Cemetery
Wild Rose, Spokane County, Washington
5800 W Monroe Rd
Wild Rose Prairie
Spokane County WA

Lat: 47°51’38″N, Lon: 117°29’47″W

Lee Eickmeyer, Sexton
22925 N Monroe Rd
Deer Park WA 99003
509-276-5903

Contributed by Maggie Rail, Jan 2000

Wild Rose Cemetery was established in 1885. A plaque near the entrance of cemetery says, “Dedicated to Veterans of All Wars.” Furnished by the American Legion, Guy Enman Post #156, Deer Park WA 1971.

Wild Rose Cemetery is located west of Hwy 395 in S.W 1/4 of Sec 3, Twp. 27 N, Range 42 E, in Wayside Township on Wild Rose Prairie at 5800 W. Monroe Rd and 22200 W. Monroe Rd. This is because the road goes around the cemetery. If you go west from Hwy 395 on Monroe Rd., which would be about 15 miles north of Spokane Wa., you will find it.

At one time this was a thriving community. It is still called Wild Rose Prairie, but the postal service has placed it into the Deer Park area.

I walked the cemetery on Sep 04, 1998 and found the cemetery to be in very good condition. It is evident that someone is caring for the cemetery. This is a list of all the available information. Some stones are quite deteriorated, making one realize that my list is not complete. Transcribed and compiled by Maggie Rail © 1999. Updated Jan 2000.

Earliest death listed – 1887
Most recent death listed – 1999

(…)
Rieper, Amalia K., b. Feb 02, 1845, d. Nov 30, 1894, w/o H C Rieper
Rieper, August C., b. 1875, d. 1952
Rieper, B. Y. d. 1904
Rieper, Baby d. 1901
Rieper, Henry, b. 1840, d. 1926, h/o Amelia
Rieper, Mary A., b. 1892, d. 1983, w/o Robert H.
Rieper, Otto, b. 1877, d. 1969
Rieper, Robert H., b. 1884, d. 1982, h/o Mary A.
(…)

 

 

Hinrich Rieper & Gesche Rolff

Hinrich Rieper & Gesche Rolff

Generation I

I.1 Hinrich Rieper, born 08-07-1651 Oster-Jork (D), died 11-04-1708 Oster-Jork (D). Married 31-05-1681 Oster-Jork (D) Gesche Rolff, born before 1666, died 06-1717 Oster-Jork (D).
From this marriage:
1. Peter, see II.1
2. Metta, see II.2
3. Marg(a)ret, see II.3
4. Albert, see II.4
5. Gesche, see II.5
6. Beke, see II.6
7. Anna, see II.7
8. Hinrich, see II.8
9. Gesche, see II.9
10. Gerdt, see II.10
11. Katharin, see II.11

Generation II

II.1 Peter Rieper, born 07-08-1681 Oster-Jork (D), died 02-01-1742 Oster-Jork (D). Married 19-10-1718 Jork (D) Alheit Helmke(n), born bef. 1700, daughter of Lutje Helmke(n).

II.2 Metta Rieper, born and baptised 09-12-1683 Oster-Jork (D). Married 06-11-1708 Jork (D) widower H(e)inrich Peters, born bef. 1685.

II.3 Marg(a)ret Rieper, born and baptised 28-01-1686 Oster-Jork (D), died 18-04-1710 Oster-Jork (D). Married 25-06-1709 Jork (D) Johann Köpcke, born abt. 1686 Ladekop, son of Te..s Köpcke.

II.4 Albert Rieper, born and baptised 23-02-1688 Oster-Jork (D), died 06-03-1688 Oster-Jork (D).

II.5 Gesche Rieper, born and baptised 25-04-1689 Oster-Jork (D), died and buried 13-04-1695 Oster-Jork (D).

II.6 Beke Rieper, born and baptised 02-02-1692 Oster-Jork (D), died and buried 13-02-1692 Oster-Jork (D).

II.7 Anna Rieper, born and baptised 31-07-1693 Oster-Jork (D), died 02-12-1693 Oster-Jork (D).

II.8 Hinrich Rieper, born and baptised Oster-Jork (D).

II.9 Gesche Rieper, born and baptised 24-05-1696 Oster-Jork (D).

II.10 Gerd(t) Rieper, born and baptised 27-11-1698 Oster-Jork (D), died 1763/1768. Married 15-10-1720 Oster-Jork (D) Anna Cathrin Rieper, born 11-10-1698 Oster-Jork (D), baptised 12-10-1698 Oster-Jork (D), died 01-06-1768 Oster-Jork (D), buried 06-06-1768 Jork (D), daughter of Johann Rieper and Gesche.
From this marriage:
1. Gerd(t), see III.1
2. Anna, see III.2
3. Cathrina, see III.3

II.11 Katharin Rieper, born 28-07-1701 Oster-Jork (D), died 03-07-1720 Oster-Jork (D).

Generation III

III.1 Gerd(t) Rieper, born 14-07-1734 Oster-Jork (D), baptised 18-07-1734 Oster-Jork (D), died 03-01-1792 Jork (D), buried 06-01-1792 Jork (D). Married 21-11-1760 Jork (D) Trine (or Trina) Olhabers, born Grünendeich (D), daughter of Jacob Olhabers.
From this marriage:
1. Gerdt, see IV.1
2. Jacob, see IV.2
3. Jacob, see IV.3
4. Cathrin Lisbet, see IV.4

III.2 Anna Rieper, born 28-12-1737 Oster-Jork (D), died 04-01-1804 Wester-Jork (D). Married 15-02-1763 Wester-Jork (D) widower Claus (or Klaus) Reckmann, born 14-10-1736 Wester-Jork (D), died 01-02-1812 Jork (D), son of Hinrich Reckmann and Gesche Quast.
From this marriage:
1. Hinrich, see IV.5
2. Gerd, see IV.6
3. Gesche, see IV.7
4. Gerd, see IV.8
5. Anna Katrina, see IV.9
6. Claus (or Klaus), see IV.10
7. Jacob, see IV.11

III.3 Cathrina Rieper, born 03-1740 Oster-Jork (D), died 08-04-1760 Jork (D), buried 11-04-1760 Jork (D).

Generation IV

IV.1 Gerdt Rieper, born 13-02-1761 Jork (D), baptised 14-02-1761 Jork (D). Got an affair with Anna Maria Ellenora Schulte, born 30-09-1773 Jork (D), daughter of Johann Rudolph Schulte(n) and Catharine Margarete Freudenthal.
From this affair:
1. Gerd, see V.1

IV.2 Jacob Rieper, born 09-06-1762 Oster-Jork (D), baptised 13-06-1762 Oster-Jork (D).

IV.3 Jacob Rieper, born 19-07-1764 Oster-Jork (D), baptised 19-07-1764 Oster-Jork (D), died 09-08-1764 Oster-Jork (D), buried 11-08-1764 Oster-Jork (D).

IV.4 Cathrin Lisbet Ripers, born 07-07-1765 Oster-Jork (D), baptised 08-07-1765 Oster-Jork (D).

IV.5 Hinrich Reckmann, born and baptised 25-09-1763 Wester-Jork (D). Married 08-06-1790 Jork (D) Adelheit Beckmann. From this marriage are six children known.

IV.6 Gerd Reckmann, born 28-01-1765 Wester-Jork (D), died 13-06-1767 Wester-Jork (D).

IV.7 Gesche Reckmann, born 14-03-1767 Wester-Jork (D), baptised 16-03-1767 Jork (D), died 11-04-1774 Wester-Jork (D), buried 14-04-1774 Jork (D).

IV.8 Gerd Reckmann, born 03-05-1770 Wester-Jork, died 04-05-1808 Jork (D), buried 06-05-1808 Jork (D), Married 05-07-1795 Jork (D) Trine Margrete Schulte, born 05-11-1767 Jork (D), baptised 06-11-1767 Jork (D), died 29-02-1832 Jork (D), daughter of Johann Rudolph Schulte(n) and Catharine Margarete Freudenthal.
From this mariage:
1. Katharina Margaretha, see V.1
2. Anna, see V.2
3. Dorothea Amalia, see V.3
4. Alheit, see V.4
5. Johann Christian, see V.6

IV.9 Anna Katrina Reckmann, born 19-04-1774 Wester-Jork (D), baptised 22-04-1774 Jork (D), died 15-08-1777 Wester-Jork (D), buried 17-08-1777 Wester-Jork (D).

IV.10 Claus (or Klaus) Reckmann, born 05-04-1777 Wester-Jork (D), baptised 06-04-1777 Jork (D), died 11-03-1820 Jork (D), buried 14-03-1820 Jork (D). Married 08-11-1798 Jork (D) Anna Heyen, born 12-01-1769 Jork (D), died 20-03-1834 Jork (D), daughter of Peter Hey. From this marriage are six children known.

IV.11 Jacob Reckmann, born 26-05-1780 Wester-Jork (D), baptised 28-05-1780 Jork (D), died 22-04-1785 Wester-Jork (D), buried 25-04-1785 Wester-Jork (D).

Generation V

V.1 Katharina Margaretha Reckmann, born 08-10-1795 Jork (D), baptised 09-10-1795 Jork (D), died 16-03-1865 Steinkirchen (D).

V.2 Anna Reckmann, born 16-01-1798 Jork (D), baptised 17-01-1798 Jork (D), died 19-01-1825 Jork (D).

V.3 Dorothea Amalia Reckmann, born 04-03-1800 Jork (D), baptised 06-03-1800 Jork (D), died 02-04-1859 Jork (D).

V.4 Alheit Reckmann, born 18-11-1802, baptised 19-11-1802 Jork (D), died 11-12-1806 Jork (D).

V.5 Johann Christian Reckmann, born 02-02-1806 Jork (D), baptised 03-02-1806 Jork (D).

 

 

Kinderen van Johann Rieper (geb. 1643, Visselhövede)

1643 RIEPER (RIPER), Johann (lu)
* 1671 in Jork. ~ 1671 in Jork. † 1732 in Visselhövede. Begraben; 1732 in Visselhövede. ( 3 COMM (angeblich) 3 COMM (angeblich) 3 COMM (angeblich) 3 COMM (angeblich))
Heirat am 24.11.1705 in Daverden.
mit DIEKMANN (DIECMANN), Veronica (lu)
* in Stade. ~ am 01.03.1684 in Stade. † in Bremen. Begraben; am 04.11.1721 in Daverden. ( 2 REFN STAD 1684-999a 2 SITE (Dom))

( 2 REFN DAVE 1705-99a) Kinder:

1. Johann (RIPER) (LU) * am 16.08.1708 in Daverden. ~ 1708 in Daverden. † am 24.05.1782 in Scharmbeck. Begraben; am 27.05.1782 in Scharmbeck.( 1 STAT Prüf Neu (er hatte sich hieselbst an die 50 Jahre bei weiland Herrn PastorPolemann und Herrn Pastor Diecmann und des letzteren Frau Witwe aufgehalten) 2 COMM Ursache: Entkräftung)

2. “Sophia” Ursula (RIPER) (LU) * 1709 in Daverden. ~ am 10.10.1709 in Daverden. † in Scharmbeck. Begraben; in Scharmbeck.( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Frau General-Superintendent Sophia Ursula Diecmann; Frau Ober-Einnehmerin Alheit Riper; Herr Johann Köpke, Vogt zum Borstel.)

3. Catharina Veronica (RIPER) (LU) * 1710 in Daverden. ~ am 05.11.1710 in Daverden. † 1726 in Daverden. Begraben; am 04.04.1726 in Daverden.( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Frau Pastor Catharina Vagts; Frau Catharina Kicks; Mons. Albert Riper.)

4. Albert (RIPER) (LU) * 1714 in Daverden. ~ am 28.01.1714 in Daverden. † am 01.01.1762 in Stade. Begraben; 1762 in Stade.( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Herr Otto Matthaei, Pastor in Buxtehude; Herr Mattheus Köpke in Ladekop; Jgfr Catharine Margarethe Riper in Jorck.)

5. Susanna Margaretha (RIPER) (LU) * 1718 in Daverden. ~ am 05.02.1718 in Daverden. ( 1 STAT Prüf Neu 2 COMM Tauffzeugen: Frau Obrist-Lieutenant Susanna Maria von Breithaubtin; Mademoiselle Margaretha Diecmann; Herr Christian Hinrich Willemer.)

Bron: www.die-maus-bremen.de

 

 

Holl van een vlyeboot 1611-05-07

Holl van een vlyeboot 1611-05-07

Transcriptie:
Piet Boon

In den name onses Heren, Amen. Op huyden den sevenden dach Meye in den jare desselfs onses Heren ende Salichmakers duysent ses hondert elff compareerden voor etc. Pieter Andrysz, wonende tot Rypen ter eenre ende Boye Volckertsz, burger tot Enchusen ter andere sijden. Bekent de voornoemde Pieter Andrysz aenbesteet ende Boye Volckertsz aengenomen te hebben tot desselffs behoeff op te timmeren ofte doen optimmeren een nyuw holl van een vlyeboot, lanck over stevens twee ende veertich voeten, wijt binnen sijn huyt vyerthyen voeten, de huyt van Hamburger plancken, holl seven voet, gedect opte bosbanck, twee spant berckhouts ende een bosbanck, de balcken vyer voet van malcanderen, de knyes lancx scheeps met scheerstrocken lancx scheeps, luycken naar behooren, de knyes ende het ganckbort affgebout na den eysch, een band voor met een goet fockespoor, achter twee banden, een overloop van goede pruysse delen, het spant daeraff. Een coyuit, een vooronder, drye coyen, sonder achteronder. Een spil, braetspit ende goet roer ende voorts clampreet affgetimmert gelijck men in gelijcke schuldich ende gewoon is een goet vlyeboot clampreet aff te timmeren. Met een scheepsschuyt met vyer ryemen. Des sal de voornoemde Boye Volckertsz daer beneffens leveren des scheeps volle ronthout ende bloockwerck, met drye hondert pont anckers, drye schippont touw, het grootseyl, breet thyen cleet, dycx vyerthyen ellen, van goet Fransch canefas, de fock breet ses cleet, dycx acht ellen, het topseyl dycx ses ellen, breet na den eysch, beyden van licht canefas, twee looden, twee loodlijnen, twee compassen, twee nachtglasen, een ghyeter, een nachthuys, twee splishorens met een marrelpryem, twee bootshaecken, cledinge om de hoofttouwen te becleden, het schip geschildert naer behooren. Een schuytsseyl van oudt doeck, twee serven ofte drye na den eysch. Ende dat alles voor de somme van vijffhondert achthyen stucken van acht realen, te betalen daeraff hondert stucken van acht realen nu gereet ende voorts totten vervallinge van ’t eerste derde parte alst voornoemde vlyeboot met sijn toebehooren gereet is ende het tweede derde parte op paesschen in den naestcomende jaere XVI c twaelff ende het laeste derde parte op paesschen in den jaere XVI c derthyen. Costeloos ende schadeloos gereet (?) mits dat de voornoemde Pieter Andrysz tot borge sal stellen voor de voorschreven betalinge Bagge Pietersz te Rypen als eygen schult mette reconnissentie der benefitien ordinis ende execussionis in gewoonen forme voor ende aleer ’t voorszeide vlyeboot van hyer sal mogen werden vervoert. Alles sonder arch oft list. Versouckende de voorszeide contractanten etc. Aldus gedaen binnen de stede Enchusen ten huyse van Hans Wolff in ’t Gulden Cruys, daerbij sijnde Carsten Pietersz, schipper van Rim, Mathias Claesz *1) ende Pieter Jansz *2), beyde van Rypen, als getuyghen van goeden gelove daertoe versocht ende gebeden. Es nyettemin mede bedongen dat het voorszeide boot met sijn toebehooren ja eer sal worden gelevert op St. Jacop naestcomende. Actum ut supra.

*1) tekent als Muyvintt (?)
*2) tekent als Rignhandt.

Sinngemäße Übersetzung Holl van een vlyeboot 1611-05-07

©Werner Bruns
letzte Änderung 17.09.2000

Im Namen unseren Herrn, Amen. Am heutigen Tag, den 7 Mai im Jahre unseres Herren und Seligmacher 1611 sind hier erschienen vor etc. Pieter Andrysz, wohnhaft in Rypen zum einen und Boye Volkertsz, Bürger zu Enkhuizen zur anderen Seite. Bekennt der vorgenannte Pieter Andrysz „anbesteet“ und Boye Volckertsz angenommen zu haben zu des selben „behoeff“ (seinetwegen) zu zimmern oder aufzuzimmern den neuen Schiffsrumpf eines Vlyeboot, lang über Steven 42 Fuß, weit innerhalb der Haut 14 Fuß, die Haut aus Hamburger Planken, Raumtiefe 7 Fuß, gedeckt auf der Bosbank, 2 Spant Berghölzer und eine Bosbank, die Balken je 4 Fuß auseinander, die Knie in Längsrichtung des Schiffes, Luken nach Erfordernis, die Knie und der Gangbord (werden) nach Erfordernis befestigt, vorne 1 Band mit einer guten Fockspur, hinten 2 Bänder, einen Überlauf aus guten preußischen Dielen, „het spant daeraff“. 1 Kajüte, 1 Vorunder, 3 Kojen, .sonder. ohne Achterunder. Ein Spill, Bratspill und ein gutes Ruder, vorgenanntes Schiff wie gewünscht aufgezimmert gleich man gleiches schuldig und gewohnt ist ein gutes Vlyeboot wie gewünscht auf zu zimmern. Eine Schiffsschute mit 4 Riemen. Dieses soll der vorgenannte Boye Volkertsz da „beneffens“ liefern, alle Rundhölzer und Blöcke des Schiffes, mit 300 Pfund Anker, 3 Schiffspfund Tau, das Großsegel, breit 10 Kleider, „dycx“ 14 Ellen (lang), aus gutem französischen Tuch, die Fock breit 6 Kleider, „dycx“ 8 Ellen, die Toppsegel „dycx“ 6 Ellen, die Breite wie es sich ergibt, beide aus leichtem Tuch, 2 Lote, 2 Lotleinen, 2 Kompasse, 2 Nachtgläser, 1 Gießer, 1 Nachthaus, 2 „splishorens“ mit einem „marrelpryem“, 2 Bootshaken, Kleider um die Haupttaue zu bekleiden, das Schiff in Farbe setzten, wie es sich gehört. Ein Schutesegel aus altem Tuch, 2 „serven“ oder 3, nach belieben. Alles für die Summe von 518 Stück von(zu) 8 Realen, zu bezahlen davon 100 Stück von(zu) 8 Realen jetzt gerechnet und .voorts. bis zum Verfallen des ersten dritte Part, als vorgenanntes vlyeboot mit seinem Zubehör .gereet. ist und das zweite dritte Part auf Ostern in dem nächst kommenden Jahre XVIC 12 (1612) und die letzte dritte Part auf Ostern im Jahre XVIc 13 (1613). Kostenlos und schadlos „gereet“ vorausgesetzt das der vorgenannte Pieter Andrysz zum Bürgen soll stellen für die vorgeschriebenen Bezahlungen Bagge Pietersz zu Rypen in eigener Schuld mit „reconnissentie“ der „benefitien ordinis“ und „execussionis“ in gewohnter Form für und „de aleer ’t“ vorgenanntes vlyeboot von hier verfahren werden soll. Alles ohne Arg und List. Versuche der vorgenannten .contractanten etc.. alles getan binnen der Stadt Enkhuizen im Hause von Hans Wolff im Gulden Cruys, dabei sind Carsten Pietersz, Schiffer aus .Rim. (Rømø ?), Mathias Claesz1 und Pieter Jansz,2 beide von Rypen, als Zeugen von gutem Glauben gelobt dazu versucht und gebetet. Es neuer Termin mit „bedongen“ das das vorgenannte Boot mit seinem Zubehör ja (schon) eher geliefert werden soll, auf St. Jacob nächst kommend. „Actum ut supra“.

1 Gezeichnet als „Muyvintt“
2 Gezeichnet als „Rignhandt“

Bron/Quelle: Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn
NA Enkhuizen 838, nr 425, dd. 07-05-1611

http://homepages.emsnet.de/~pinasse/13/t_13_001.htm

 

 

Johann Rieper, from Germany to USA 1875

record id 733930
name Johann Rieper
date arrived 10-21-1875
gender Male
age 16 years
approx. birth year 1859
occupation Farmer
destination USA
purpose Staying in the USA
native country Germany
embarkation port Hamburg & Havre
travel compartment Steerage
ship name Frisia

(Source: germanimmigrants1870s.com)

 

 

Stammfolgen Rieper III

Danke Herr Dr. rer. nat. Wolfgang Eduard Rieper

1. Jacob Rieper
* 1643, Grünendeich, † 22. 4. 1728, Grünendeich.
Kinder:
2. i Clauss Rieper * 4. 12. 1685.

Zweite Generation

2. Clauss Rieper
* 4. 12. 1685, Grünendeich, † 22. 4. 1748, Grünendeich.
oo 16. 6. 1711, in Grünendeich, Catharina Rieper,
* 23. 5. 1688, Jork, † 2. 1. 1755, Grünendeich.
Kinder:
3. i Peter Rieper * 14. 2. 1714.

Dritte Generation

3. Peter Rieper
* 14. 2. 1714, Grünendeich, † 21. 11. 1777, Grünendeich.
Schiffer zu Grünendeich
oo 6. 4. 1743, in Grünendeich, Margarethe NN,
† 23. 9. 1757, Grünendeich.
Kinder:
4. i Heinrich Rieper * 15. 12. 1744.

Vierte Generation

4. Heinrich Rieper
* 15. 12. 1744, Grünendeich,
Schiffer und Eigenwohner zu Grünendeich
oo 3. 11. 1769, in Grünendeich, Bede (Betty) Heldt (Helle),
* 27. 1. 1750, Steinkirchen, † 13. 7. 1818, Grünendeich.
Kinder:
5. i Jacob Rieper * 5. 9. 1786.

Fünfte Generation

5. Jacob Rieper
* 5. 9. 1786, Grünendeich, † 21. 4. 1852, Stade.
Elbschiffer zu Grünendeich
oo 12. 7. 1810, in Steinkirchen, Gesche Vollmer,
* 5. 10. 1787, Steinkirchen, † 5. 3. 1847, Stade.
Kinder:
i Bede Rieper * 9. 7. 1810, Steinkirchen, † 11. 1. 1814, Grünendeich.
6. ii Hinrich Rieper * 16. 3. 1813.
iii Bede (Betty) Rieper * 11. 1. 1814, Grünendeich, † 2. 7. 1834, Grünendeich.
iv Margareta A. Rieper * 9. 9. 1816, Stade, oo Martin von Borstel.
v Gesche Dorothea Rieper * 5. 1. 1820, Stade, oo Hermann Bu(h)be.

Sechste Generation

6. Hinrich Rieper
* 16. 3. 1813, Grünendeich, † 12. 12. 1884, Stade.
Elbschiffer, Schiffsbesitzer und Rehder
oo 1. 7. 1836, in Steinkirchen, Anna Magdalena Dorothea Schultz,
* 7. 6. 1812, Hörne bei Stade, † 29. 3. 1894, Stade
Kinder:
7. i Jacob Rieper * 6. 9. 1837.
ii Engel Maria Rieper * 23. 2. 1842, Stade, † 2. 11. 1931.
iii Heinrich August Rieper * 10. 5. 1848, Stade, † 16. 10. 1902, Hamburg.
8. iv Adolph Georg Rieper * 1. 1. 1854.

Siebte Generation

7. Jacob Rieper
* 6. 9. 1837, Stade, † 4. 5. 1908, Hamburg.
oo Mathilde Ripking,
* 18. 6. 1844, † 17. 7. 1881, Hamburg.
Kinder:
9. i August Rieper * 17. 7. 1865.
ii Mathilde Rieper * 5. 10. 1867, Hamburg,
oo Johann Tscharmann.

8. Adolph Georg Rieper
* 1. 1. 1854, Grünendeich, † 24. 10. 1918, Dresden.
Apotheker
oo 14. 1. 1889, in Chemnitz, Margaretha Anna Johnson,
* 17. 8. 1869, Plauen, † 2. 1. 1938, Dresden.
Kinder:
i Hinrich Erich Rieper * 14. 3. 1891, Chemnitz, † 12. 7. 1918, in Frankreich gefallen.
10. ii Otto Adolf Rieper * 8. 3. 1893.
iii Anna Margaretha Rieper * 3. 2. 1895, Dresden, † 13. 10. 1972, München.
iv Hans Herbert Rieper * 6. 9. 1899, Dresden, † 27. 5. 1900, Dresden.
11. v Walter Reinhard Rieper * 24. 10. 1901.
vi Hildegard Martha Maria Rieper * 21. 3. 1908, Dresden,
oo 4. 8. 1941, in München, Erwin Hainn.

Achte Generation

9. August Rieper
* 17. 7. 1865, Hamburg, † 1942, München.
oo Maria Ripke
Kinder:
i Rudolf Rieper * 8. 2. 1899, † 29. 8. 1973, München.

10. Otto Adolf Rieper
* 8. 3. 1893, Dresden,
Dr. rer. pol., Diplomvolkswirt
oo 27. 12. 1937, in Dresden, Annaliese Berta Emma Müller,
* 25. 5. 1910, Dresden, † 1. 8. 1981, München.
Kinder:
i Wolfgang Eduard Rudolf Rieper

 

 

Johann RIEPER x Gesche HOLST

I Johann RIEPER.
Verheiratet mit Gesche HOLST.
Aus dieser Ehe stammt:

1.
Jacob RIEPER (siehe II).

II Jacob RIEPER, geboren am 08-03-1847.
Verheiratet mit Maria PETERS, geboren am 21-06-1858 in Elm, gestorben ca. 1957, Tochter von Maria PETERS.
Aus dieser Ehe stammen:

1.
Adelheit RIEPER (siehe IIIa).

2.
Anna RIEPER.
Verheiratet mit Peter SCHLESSELMANN

3.
Hinrich RIEPER (siehe IIIb).

4.
Johann RIEPER.

5.
Katharina RIEPER (siehe IIIc).

6.
Gesche RIEPER, geboren am 07-09-1881 in Gräpel, gestorben am 26-01-1961 in Bremervörde mit 79 Jahren.
Verheiratet mit Arend Hinrich OHLANDT, geboren am 19-09-1882 in Köhlen, gestorben am 06-01-1963 in Heinschenwalde mit 80 Jahren.

IIIa Adelheit RIEPER.
Verheiratet mit WULF.
Aus dieser Ehe stammen:

1.
Marie WULF.

2.
Ida WULF (siehe IV).

IIIb Hinrich RIEPER.
Verheiratet mit Anna.
Aus dieser Ehe stammen:

1.
Marie RIEPER.
Verheiratet mit Jürgen ELFERS.

IIIc Katharina RIEPER.
Verheiratet mit HARTJE.
Aus dieser Ehe stammen:

1.
Anni HARTJE.

2.
Gertrud HARTJE.

3.
Marie HARTJE.

4.
Maria HARTJE.

IV Ida WULF.
Verheiratet mit Ernst HARDER.
Aus dieser Ehe stammen:

1.
Agnes HARDER.
Verheiratet mit Werner ROGALL.

 

 

Johann Rieper of Brixen. ca. 1520

Leupold Scharnschlager (Leupold der Seifensieder) died 1563, an Anabaptist elder who belonged to the Brotherhood of Marpeck, a native of Tyrol, Austria, where he owned an estate at Hopfgarten near Kitzbühel. His wife Anna probably belonged to a prominent family. Her father, Konrad Honigler, stemmed from Hall on the Inn in Tyrol, her mother Margaret Rieper, from Gossenass at the southern foot of the Brenner. A brother of her mother, Dr. Johannes Rieper, was the deacon and cathedral provost in Brixen, and there were other clergymen in her relationship. Her sister Veronica was married to Hans Steger, a judge and later clerk in Kitzbühel, Anna’s first husband was Gallus Steger, the brother of this judge, upon whose death she married Scharnschlager. One daughter, Ursula, is mentioned, born about 1510; it is not known whether of the first or second marriage.

(Source: gameo.org – the Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online)

A Canon, possibly Johann Rieper of Brixen, ca. 1520 (Mark Reichlich) (fl. 1485-1520) St. Louis Art Museum

(Source: portraittimeline.com)

 

 

Stammfolgen Rieper V Hohenfelde

Stammfolge Hohenfelde I

1. Peter Rieper
† 4. 3. 1826, Hohenfelde.
oo Margaretha Feindt,
† 30. 9. 1817, Hohenfelde.
Kinder:
2. i Theis Rieper.

Zweite Generation

2. Theis Rieper
† 19. 8. 1847, Hohenfelde.
Bauer zu Hohenfelde
siehe Stammfolge Hohenfelde II: gleiche Person, aber andere Eltern und weiteres Kind.
oo Anna Giese.
Kinder:
3. i Peter Rieper * 21. 9. 1811.

Dritte Generation

3. Peter Rieper
* 21. 9. 1811, Hohenfelde, † 2. 4. 1891, Hohenfelde.
oo 1. 6. 1838, in Hohenfelde, Catharina Giese,
* 13. 3. 1818, Hohenfelde, † 3. 11. 1837, Hohenfelde.
Achtung: Sterbedatum vor Heirat !!
Kinder:
4. i Theis Rieper * 17. 12. 1849.

Vierte Generation

4. Theis Rieper
* 17. 12. 1849, Hohenfelde, † 25. 3. 1919, Hohenfelde.
Bauer zu Hohenfelde
oo 30. 5. 1874, in Hohenfelde, Catharina Gätjens,
* 9. 4. 1851, Alten??hlenze, † 11. 4. 191?, Hamburg.
Kinder:
5. i Johannes Rieper * 7. 5. 1880.
6. ii Heinrich Adolf Rieper * 6. 9. 1885.

Fünfte Generation

5. Johannes Rieper
* 7. 5. 1880, Hohenfelde,
Hausmann zu Westerladekop
oo (1) 26. 11. 1903, in Ladekop, Margaretha Hauschildt,
* 17. 2. 1876, Westerladekop, † 16. 8. 1917, Westerladekop,
Hofbesitzerin zu Westerladekop,
Tochter des Hausmann Marten Hauschildt und der Rebecka, geb. von Scheffen??.
Kinder von Margaretha Hauschildt:
i Bertha Catharina Rieper * 22. 8. 1904, Ladekop.
ii Theodor Hinrich Martin Rieper * 6. 9. 1908, Ladekop.
iii Alfred Theodor Martin Rieper * 26. 4. 1911, Ladekop.

oo (2) 11. 3. 1920, in Ladekop, Katharina Margareta Garrn,
* 29. 8. 1890.
Haustochter zu Bergfried, Tochter des Hausmann Johannes Garrn und der Catharina, geb, Schliecker.
Kinder von Katharina Margareta Garrn:
iv Grete Maria Rieper * 21. 12. 1920, Ladekop.

6. Heinrich Adolf Rieper
* 6. 9. 1885, Hohenfelde, † 1. 4. 1969, Mittelnkirchen.
Bauer
oo 29. 4. 1919, in Mittelnkirchen, Anna Magdalena Rebecka Rathjens,
* 8. 6. 1888, Dollern, † 10. 7. 1957, Mittelnkirchen.
Kinder:
i Heinz-Theodor Rieper * 31. 10. 1921, Hohenfelde.

 

 

Jacob Rieper & Becke Meyer

Jacob Rieper & Becke Meyer

Generation I

I.1 Jacob Rieper, born 01-08-1770, died 24-03-1819 Grünendeich. Married before 1811 Becke Meyer, born 10-03-1772, died 04-07-1851.
From this marriage:
1. Johann, see II.1

Generation II

II.1 Johann Rieper, born 28-12-1811 Grünendeich, baptised 31-12-1811 Grünendeich, died 29-10-1894 Grünendeich. Married (1) 07-01-1838 Grünendeich Gesche Holst, born 08-01-1814 Grünendeich, baptised 09-01-1814 Grünendeich, died 22-08-1850 Grünendeich, daughter of Hinrich Holst and Metta Hübb (or Stübb, or Stubbe).
From this marriage:
1. Jacob, see III.1
Married (2) before 1857 Catharina Meyer, born 28-10-1817, died 08-05-1908, daughter of Cord Hinrich Meyer and Metje (or Metta) Sumfleth.
From this marriage:
1. Johann Hinrich, see III.2
2. Catharina, see III.3

Generation III

III.1 Jacob Rieper, born 08-03-1847 Grünendeich, baptised 12-03-1847 Grünendeich, died in Gräpel. Married (1) Metta Suhr. Married (2) 09-06-1877 Gräpel Maria Peters, born 21-06-1858 Elm, baptised 04-07-1858 Oldendorf, died about 1957 Gräpel, daughter of Maria Peters.
From this marriage:
1. Johann, see IV.1
2. Maria, see IV.2
3. Gesche, see IV.3
4. Adelheid, see IV.4
5. Catharina, see IV.5
6. Margaretha, see IV.6
7. Hinrich, see IV.7
8. Klaus, see IV.8
9. Anna, see IV.9
10. Jakob, see IV.10
11. Metha, see IV.11
12. Emma, see IV.12

III.2 Johann Hinrich Rieper, born 06-05-1857Grünendeich, died 24-05-1913. Married Anna Meier, born 26-08-1857, died 28-12-1931, daughter of Johann Peter Meier and Margarete Wierck.
From this marriage:
1. Johann, see IV.13
2. Heinrich, see IV.14
3. Gustav, see IV.15
4. Rudolf, see IV.16

III.3 Catharina Rieper, born 30-05-1860 Grünendeich, died 06-07-1913. Married 11-01-1881 Grünendeich Claus Sumfleth.

Generation IV

IV.1 Johann Rieper, born 29-11-1877 Hude. Married 12-03-1905 Heerstedt, Kreis Wesermünde Adeline Johanna Henriette Otten, born 07-05-1885 Wulsdorf, daughter of Diedrich Otten and Auguste Dorothea Christine Borgmann.
From this marriage:
1. Auguste, see V.1
2. Jacob John (Jakob), see V.2
3. Diedrich (Dietrich), see V.3
4. Marie(chen), see V.4
5. Hermann, see V.5
6. Catharina (Tina), see V.6
7. Anneliese, see V.7
8. Henriette (Hermie), see V.8
9. Frida Luise (Frida), see V.9
10. Johann, see V.10

IV.2 Maria Rieper, born 21-09-1879. Married … Peters.

IV.3 Gesche Rieper, born 09-09-1881 Gräpel, died 26-01-1961 Bremervörde. Married 22-11-1904 Ringstedt Arend Hinrich Ohlandt, born 19-09-1882 Köhlen, died 06-01-1963 Heinschenwalde.

IV.4 Adelheid Rieper, born 05-10-1883. Married … Wulf. Got two daughters, Marie and Ida.

IV.5 Catharina Rieper, born 1885. Married … Hartje.

IV.6 Margaretha Rieper, born 05-11-1887. Married … Hartje.

IV.7 Hinrich Rieper, born 11-12-1889. Married Anna Reck, born 08-12-1888.
From this marriage:
1. Peter, see V.11

IV.8 Klaus Rieper, born 14-10-1891, died 21-04-1894.

IV.9 Anna Rieper, born 16-10-1891. Married … Schlesselmann.

IV.10 Jakob Rieper, born 14-10-1894, died 14-02-1895.

IV.11 Metha Rieper, born 20-02-1897, died 20-05-1897.

IV.12 Emma Rieper, born 29-01-1900. Married … Harth.

IV.13 Johann Rieper, born 16-09-1889, died 06-12-1952. Married Emma Hamm, born 07-11-1894, died 22-04-1988. This couple got one daughter.

IV.14 Heinrich Rieper, born 25-12-1890 Grünendeich, died 12-06-1974 Grünendeich. Married Christine Christiansen, born 27-12-1900, died 31-05-1997. This couple got two daughters and two sons.

IV.15 Gustav Rieper, born 13-02-1894, died 07-1894.

IV.16 Rudolf Rieper, born 29-12-1896, died 10-04-1898.

Generation V

V.1 Auguste Rieper, born 16-04-1905, went to the States.

V.2 Jacob John (Jakob) Rieper, born 23-02-1907 Steinstedt. Went in 1928 to the States, died 12-1967 Valhalla, NY. Got 4 daughters.

V.3 Diedrich (Dietrich or Dick) Rieper, born 02-03-1908. Went to the States, died 01-1997 Ossining, NY.

V.4 Marie(chen) Rieper, born 30-06-1909. Went to the States.

V.5 Hermann Rieper, born 08-12-1910.

V.6 Catharina (Tina) Rieper, born 19-04-1912.

V.7 Anneliese Rieper, born 12-06-1913.

V.8 Henriette (Hermie) Rieper, born 11-11-1914.

V.9 Frida Luise (Frida) Rieper, born 01-10-1922 Sellstedt, Kreis Wesermünde.

 

 

Van den coninc Philips ende ander dinc. lxx.

Tot Philippe van Vrancrike,
Ende an alle sine princen gelike,
Ende onboot hem ende heet met
Dat si vergaderden al ongelet
Aldat here dat si mochten

Ende dat tenen hope brochten
Op Thollusen ende Albugensen mede,
Ende verbone oec die stede,
Ende al tlant dat leget daer,
Struwere ende versla daer naer

Alle die ketters entie ongelove,
Of sine bekeren int ghelove.
Ende eist dat yement inden stride
Of onderlinge bander side
Van uwen lieden blivet doot

In enighen sticken, in enigen noot,
Die obsalvieric van allen sonden,
Ende maken quite also tier stonden,
Als of hi thant geboren ware,
Op dat hi sine biechte spreke dare.

Willam van Ripen, ende oec met
Die maerscailc, die waren geset
Te behoeden Pontoyse tlant.
Si hebben nu den coninc gescant (sic)
.xl. ridders, die si nu saen

Voer Pontoyse hebben gevaen.
Int ander iaer Mellua vorwaer,
Een edel man ende getrouwe openbaer,
Onboot Philips van Vrancrike,
Dat waerlijc een casteel rike

Die Engelsce hadden in hant,
Dat leghet in Clene Bartaengen lant.
Philips die coninc die wort erre
Ende vergaderde volc bi ende verre
Ende voer daer ut harde saen

Ende heeft die engelsce al ondaen
Enten casteel gewonnen weder,
Ende gaven daer in ghichten zeder
Willam den ridder, sonder waen,
Die hem die dingen dede verstaen.

Doe die coninc soude weder keren
Quamen iegen hem die heren,
Bisscoppen, prelaten ende ridders mede,
Ende baden den coninc op die stede
Dat hise ontfinge, sine wouden niet,

Nemmermere, doen iegen hem yet;
Ende al dat si hadden misdaen
Wilden si nu betren saen.
Dus scoude die coninc al quite daer
Ende liet hem thare gebruken daer naer.

Ende om dit, so senden si also nu
Totten paus, dat segic u,
Om tlant entie baroene
Alle uten banne te doene.
Int selve iaer Jan van bleven, (sic)

Die grave, is te coninge verheven
Te Jherusalem in die stede,
Ende zijn wijf gravent mede (?).

Bron: Spiegel historiael (voortzetting vierde partie)
Lodewijk van Velthem
diverse edities

www.dbnl.org

 

 

Johan Frederik Rieper (Denmark)

Johan Frederik Rieper (Denmark)

Generation I

I.1 Johan Frederik Rieper, born 1717, died 13-01-1777 Rudkøbing, Lange Land. Married a lady, born in 1720, died 24-12-1774 Rudkøbing, Lange Land.
From this marriage:
1. Christian, see II.1
2. Frederik, see II.2
3. Elisabeth, see II.3
4. Anna Margrete, see II.4
5. Johan Georg, see II.5

Generation II

II.1 Christian Rieper, born 28-09-1759 Rudkøbing, Lange Land, died 17-07-1824. Married 17-02-1797 Fredrikke Louise Bachmann, born 20-03-1771, died 10-10-1818.
From this marriage:
1. Hans Conrad, see III.1
2. Frederik, see III.2
3. Christian Ludvig, see III.3

II.2 Frederik Rieper, a “Gärtner”.

II.3 Elisabeth Rieper, born 01-10-1761 Rudkøbing, Lange Land, died 10-01-1771 Rudkøbing, Lange Land.

II.4 Anna Margrete Rieper, born 25-03-1763 Rudkøbing, Lange Land.

II.5 Johan Georg Rieper, born 20-07-1764 Rudkøbing, Lange Land, died 12-06-1765 Rudkøbing, Lange Land.

Generation III

III.1 Hans Conrad Rieper, born 08-1799.

III.2 Frederik Rieper, born 08-12-1805, died 11-10-1865. Married 16-12-1841 Helene Margrethe Wedel, born 13-06-1815, died 03-1886.
From this marriage:
1. Johann Peter Frederik, see IV.1
2. Fredrikke Louise Jacobine, see IV.2
3. Christiane Marie, see IV.3
4. Jacobine Gorgine, see IV.4
5. Hele Marie, see IV.5
6. Charlotte Andrea Wilhelmine, see IV.6
7. Hans Christian, see IV.7

III.3 Christian Ludvig Rieper, born 31-05-1808.

Generation IV

IV.1 Johann Peter Frederik Rieper, born 14-02-1843.

IV.2 Frederikke Louise Jacobine Rieper, born 29-09-1846.

IV.3 Christiane Marie Rieper, born 14-02-1848, died 13-10-1865 Hillerød, Sjælland.

IV.4 Jacobine Georgine Rieper, born 03-04-1850.

IV.5 Hele Marie Rieper, born 08-10-1853.

IV.6 Charlotte Andrea Wilhelmine Rieper, born 22-09-1856, died 15-07-1879 Hillerød, Sjælland.

IV.7 Hans Christian Rieper, born 03-04-1859, died 11-10-1865.

 

 

Claus van Riper, Stettin (1389)

1389 Juni 24. o.O.

Regest
Herzog Swantibor III. von Pommern-Stettin an Danzig: bittet um Freilassung und Entschädigung eines Bürgers von Stettin, der durch preußische Schiffer als vermeintlicher Seeräuber samt seinem Schiff aufgebracht und in Danzig gefangen gesetzt ist.

Überlieferung
A = APGd 300 D XXXIII 2.

Drucklegungen
Aus A Hansisches Urkundenbuch, Bd. 4 (1361-1392), bearb. v. Karl Kunze, Halle a. S. 1896, Nr. 973, S. 424.

Diplomatische Erörterung des Stücks
A ist Original in Papier mit Siegel.

Honorabilibus proconsulibus ac consulibus civitatis Dantzik, nobis sincere dilectis, presens noster detur.

Swantecorus Dei gracia dux Stetinensis etc.
Favorabili ac multum graciosa salutacione sincere premissa. Leven truwen vru°ndes. Wetet, dat vor uns sint gheweset Busso van der Dolle, Ludeke van Grollen unde Beteke Somervelt, de to Stetin in unsem rade sint, Jacob Grifenhaghen, Berent van Grollen unde Mathias Wenemer, unse borghere, unde hebben uns witlik ghedan, dat Claus van Ripen unse borghere seghelen wolde umme sine kopenscap; des sint ghekomen serovere unde hebben em untweldeghet sines schepes unde hebben ene ghevoret weder sinen willen, wor se wolden. Des quemen lude uth juwen landen unde wolden se anlegghen, dar vloghen se vore unde leten Clause van Ripen vorbenomet allene in dem schepe, unde de sulven grepen Clause vor enen serover an unde hebben em schip unde gut ghenomen unde hebben en vort in de hechte ghebracht. Des wetet, dat unse rathmanne unde borghere vorbenomet, de truwen unde tughes werdich sint, unde hebben ghetughet unde in den hilghen ghesworen mit upgheholden hande unde vingheren, dat de sulve Claus en seker, umberu°cht, bederve man is unde sine handelinge rechtferdich unde gud is, unde dat dat schip half sin is unde half Berendes van Grollen vorbenomet. Hirumme so bidde wi ju, leven ghetruwen, dat gi darto arbeyden mit gantzen vlite, dat Claus unse borghere dicke ghenomet loos werde unde dat em dat sine, dat em ghenomen is, ghentsliken weder werde. Unde doot darby, also gi wolden, dat wi den juwen doon scolden in unsen landen, of des noth unde behof were; dar wille wy ju unde de juwen gherne umme vordenen unde beschermen, worin des behuf is, des besten des wy konen unde moghen.
Datum anno Domini 1389 ipso die nativitatis beati Johannis baptiste, nostro sub secreto presentibus tergotenus impresso.

© Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2002)
Quelle/Bron/Source

 

 

Schwedisches Tribunal zu Wismar 1653-1715

 

2) Christian Drevenstedt, ehemaliger Pachtinhaber der Erben des Generals Burchard Müller von der Luhne

(3) Johann Rieper und Konsorten als Zehntbürgen zu Hollern im Alten Land

(4) Kl.: Dr. Johann Wilhelm Tielemann (A); Dr. Friedrich Anthon (P)
Bekl.:

(5) Appellationis
Auseinandersetzung um schuldige Weinkaufsgelder: Streitig war die Zahlung von Weinkaufsgeldern durch Bekl.. Das Justizkollegium forderte von ihnen durch Erkenntnis vom 14.11.1688, den Beweis zu erbringen, dass sie sowohl die Weinkaufsgelder wie auch die von 1676 bis Ostern 1679 fälligen Pacht- und Zehntgelder an die braunschweig-lüneburgische Kammer gezahlt hätten. In diesem Fall seien sie von der Klage des Drevenstedt zu befreien. Und am 03.05.1689 erkannte das Justizkollegium nach erfolgter Beweisführung, dass das vorige Urteil zu “purificiren” und Bekl. von weiteren Forderungen des Kl. zu entbinden seien. Dagegen appellierte Kl. an das Tribunal und bat, Bekl. wegen nicht erbrachten Beweises zur Zahlung der Weinkaufsgelder zu verurteilen. Das Tribunal nahm den Prozess am 27.05.1690 an, am 14.11.1690 wurden die Akten der Vorinstanz eröffnet, Weiteres ist nicht überliefert. 

(6) 1. Justizkollegium 1687 – 1688
2. Tribunal 1689 – 1690

(7) von Notar Johannes von Hadeln am 23.11.1688 und am 13.05.1689 aufgenommene Appellationsinstrumente (prod. 18.02. und 03.07.1689), mit Urteilen des Justizkollegiums vom 14.11.1688 und 03.05.1689, sowie Libell und Anlage: Verzeichnis der donierten Domkapitelgüter des Generals Müller von der Luhne (prod. 03.07.1689); Prozessvollmacht des Kl. für Dr. Friedrich Anthon vom 03.07.1690 

(8) 28 Bl.

Laufzeit: 18.02.1689 – 14.11.1690
http://www.aidaonline.niedersachsen.de/AktenAIDA.aspx?CryptPara=2ifwprtvFeEOoVBaEgJSRlyUgapGM4manbSvw9syMHF211lnIVW1OX0xH3Xvd8xhk/OpHDL2bV2rV47XdTGjhQ$$($$(/°503541443

 

 

 

Deutsche Gelehrten

Johann Rieper (*1671 – †1732), Pastor
– Jöcher/Adelung – 1038, 111

War 1671 zum Jork im Altenlande gebohren, ging bis 1691 in das Gymnasium zu Stade, nahm mit einer Rede, worin er “Latronem Amartyra” vorstellte, Abschied, strudierte zu Leipzig und disputirte daselbst “contra anonymum de vindiciis, wurde 1704 Pastor zu Daverden im Fürstenthum Verden, 1731 zu Visselhöfede, wo er im Folgenden Jahre starb.
G. Hannoverische gel. Anzeigen 1754, Zugabe, p.255

—————————————————————————————

Johann Rieper (e 1769), Jurist
– Jöcher/Adelung – 1038, 112

Ein Sohn des Vorigen, studirte zu Stade und Göttingen, disputirte under Meister “de eo quod inter conditionem resolutivam et modum interest”, Göttingen 1769. 5 Bogen in 4. Advocirte und ist bereits verstorben.

—————————————————————————————

Albert Rieper (*1714 – †1762), Pastor

– Jöcher/Adelung – 1038, 107

Ein Sohn des Pastors Johann, zu Daverden 1714 geboren, besuchte das Gymnasium zu Stade und die Universitäten Rostock und Helmstedt, wurde am 13. October 1739 im Stade unter die Candidaten aufgenommen, 1743 Pastor zu Horneburg, 1745 zu Stade Diaconus an der Wilhaldikirche und 1750 Pastor Primarius, wo er am 1. Januar 1762 starb.
G. Pratjens Altes und Neues X. Pag. 56. Er schrieb: die volle Genüge der Seligen im Himmel. Bei Friedr. Gustav Schuders Beerdigung, Stade 1751.
Fol. 9 Vog.

—————————————————————————————

Albert Riper (†1722), Theologe
– Jöcher/Adelung – 1040, 412

Ein Theolog, welcher 1722 sehr jung starb und mit seiner “Diss. Moses Deus Aaronis (…)” 1717 den Heinr. Joh. Bytemeister zum Gegner bekam, welchen dagegen schrieb: “D. theol. (…) (…)” 1719. Riper schrieb darauf: “D. de Lege (…)” 1722, womit er seiner Gegner befriedigte, aber bald darauf starb. (…) 1723. Nach der Anzeige dieser Schrift in den Leipz. Zeitung 1717 S. 703 wäre er mit dem von mir angeführten Alb. Rieper eine Persohn, allein in Buxtehude ist nie eine Buchdruckerei gewesen, auch ist der von mir angezeigte erst 1762 in Stade verstorben.

—————————————————————————————

Peter Rieper (e 1724), Pastor

– Jöcher/Adelung – 1038, 114

War aus dem Jork im Altenlande, besuchte die Schulen zu Stade und Hamburg und die Universität Leipzig, wurde 1724 Pastor zu Schifdorf im Viehlande des Herzogthums Bremen, verlor aber zuweiten seiner Verstand und wurd deswegen 1733 seines Amtes entlassen.
G. Pratjens Brem. und Verdisches Hebopfer, 2. Th. p.336

—————————————————————————————

Johan Riepen (e 1623-1625), Prediger
– Reershemius – 1038, 23

Prediger on 1623 bis 1625. Amt: Ochtelbur.

—————————————————————————————

Albrecht Rieper (e 1633-1637), Phiosoph, Mediziner, Professor
– Buck – 1038, 108-109

(Quelle noch nicht gefunden!)

—————————————————————————————

Johannes Riper (1691), Palaeogaea-Bremensis
– Giessener Universitätsmatrikel

Riper, Johannes, Palaeogaea-Bremensis ….. 11.5.1691

—————————————————————————————

Quellen:

Deutsches Biographisches Archiv (DBA) und DBA Index, herausgegeben von Willi Gorzny (K.G. Saur, München – London – New York – Oxford – Paris) – 1986;

Christian Gottlieb Jöcher: Allgemeines Gelehrten – Lexicon (Fortsetzungen und Ergänzungen von Johann Christoph Adelung. Ab Bd. 3: Heinrich Wilhelm Rotermund). 7 Bände, 1784-1897;

Friedrich Johann Buck: Lebensbeschreibungen derer verstorbenen preußischen Mathematiker, 1764;

Adrian Reershemius: Ostfriesländisches Prediger-Denkmal, 1765.

Suchbuch für die Giessener Universitätsmatrikel von 1649 bis 1707, D.Dr.Dr. Wilhelm Diehl, Darmstadt, 1937.

 

 

Brände im Alten Land

(Rieper – Riepen)

Quelle: Brände im Alten Land von 1647 bis 1881 (Robert Gahde) – VGH Versicherungsgruppe Hannover 1996

1704 (Ohne Tagesangabe)
Wohnhaus (Landesr. 1000 M.) des Hinrich Riepen in Moorende (Westmoorende).

1712 (Ohne Tagesangabe)
Kathaus (Landesr. 100 M.) des Claus Rieper in Leeswig.

1738, 1. December
Wohnhaus von sieben Fach Länge (Landesr. 350 M.) des Ernst Riepen in Guderhandviertel bei der Grossen Schleuse.

1765, 29. Juni
Das auf dem Deich stehende “Pröwenhaus”(Kathaus) von fünf Fach Länge (Landesr. 400 M.) des Hausmanns Johann Rieper in Guderhandviertel.

1807, kurz vor dem 4. März
Wohnhaus (150 Rtlr.; Landesr. 230 M.) des Johann Rieper am Muddwege in Neuenkirchen, Brandk.-Nr. 17.

1864, 19. Juli
Wohnhaus (1600 Tlr.) des Claus Rieper in Grünendeich, Brandk.-Nr. 70 (1880: Grünendeich Nr. 71).
Lage: Nahe der Kirche und dem Pfarrhaus, am sog. Kirchenstieg. Der Brandstätte gerade gegenüber lag das Zum Feldesche Gasthaus in Huttfleth.
Feuerspritzen waren tätig (welche?).

1872, 24./25. August
Ein unversicherter Heuschober des Eigenwohners Rieper in Borstel.
Feuerspritze: Borstel.

1872, 21./22. Oktober
Wohnhaus (1800 Tlr.) des Johann Rieper in Guderhandviertel, Brandk.-Nr. 98 (1880: Guderhandviertel Nr. 90; Jetzt Guderhandviertel 90).
In der Nachbarschaft stand des Köpckesche Gasthaus.
Feuerspritzen: Borstel, Mittelnkirchen, Steinkirchen.

1874, 14./15. Oktober
Wohnhaus (7400 Tlr.) des Hausmanns Jacob Mohr auf dem Ort oder Finkende in Mittelnkirchen, Brandk.-Nr. 18 (1880: Mittelnkirchen Nr. 16).
Beschädigt wurde das Wohnhaus (750 Tlr./10 Tlr.) der Anna Rieper geb. Lührs, Witwe des Eigenwohners Hinrich Rieper am Hohendeiche (im Aussendeich) in Steinkirchen, Brandk.-Nr. 70, gegenüber der Brandstätte auf der anderen Seite der Lühe (1880: Steinkirchen Nr. 67).
Im Frühjahr war bereits die Scheune des Mohr abgebrannt!
Feuerspritzen: Mittelnkirchen, Steinkirchen, Jork.

1874, 15. November
Im Wohnhaus des Hausmanns Johann Rieper zu Steinkirchen, Brandk.-Nr. 37, Feuer entstanden, das aber im Entstehen gelöscht werden konnte, ohne Schaden am Gebäude angerichtet zu haben (1880: Steinkirchen Nr. 29).
Feuerspritze: Steinkirchen.

1879, 25. Mai
Brand am Marschkamperdeich in Hasselwerder:
– Wohnhaus (5300 M.) und Scheune (300 M.) des Gastwirts und Eigenwohners Johann Hinrich Riepen, Nr. 45;
– Beschädigt: Wohnhaus (3000 M./25 M.) des Hein Diercks, Nr. 46.
Das Riepensche Haus lag hard an der Landstrasse. Es war erst 1877 teilweise neu gebaut worden, hatte einen massiven Giebel und massive Seitenwände.
Feuerspritze: Neuenfelde.

1880, 21./22. Februar
Wohnhaus (3000 M.) des Eigenwohners und Schiffers Johann Hinrich Giese (früher dessen verstorbenen Schwiegervater Rieper) zu Steinkirchen Nr. 67.
Am benachbarten Wohnhaus (2900 M./1,20 M.) der Eigenwohnerin Witwe Nodop ge. Dede, Nr. 68, sprangen durch die Hitze zwei Fenster.
Feuerspritzen: Steinkirchen, Mittelnkirchen.

Quelle: Brände im Alten Land von 1647 bis 1881 (Robert Gahde) – VGH Versicherungsgruppe Hannover 1996

 

 

Johann Rieper (1654-1705?) & Maria (Marai) …

Johann Rieper (1654-1705?) & Maria (Marai) …

Generation I

I.1 Johann Rieper, born 1654 Twielenfleth, died 03-12-1705 ?. Married Maria (or Marai) ….
From this marriage:
1. Johann, see II.1

Generation II

II.1 Johann Rieper, born 22-11-1704 Twielenfleth, died 09-12-1788 Hollern. Married 21-11-1740 Hollern Anna Köpken, born 29-01-1713 Hollern, died 06-11-1786 Hollern, daughter of Claus Köpken.
From this marriage:
1. Klaus, see III.1

Generation III

III.1 Klaus Rieper, born 11-03-1743 Hollern, died 07-07-1805 Hollern. Married 23-10-1789 Hollern Margaretha zum Felde, born 11-04-1763 Hollern, died 04-1802 Hollern, daughter of Johann zum Felde (born 23-03-1718 Twielenfleth, died 18-08-1774 Hollern) and Catherina Ropers (born 16-01-1727 Twielenfleth).
From this marriage:
1. Klaus, see IV.1
2. Johann, see IV.2
3. Catharina (or Katharina), see Iv.3
4. Johann, see IV.4
5. Jakob, see IV.5
6. Anna, see IV.6

Generation IV

IV.1 Klaus Rieper, born 22-04-1798 Hollern, died 15-09-1835 Hollern, buried 20-09-1801 Hollern. Married 28-04-1826 Hollern Marie (or Maria) Gerkens, born 03-02-1801 Hollern, died 09-10-1848 Hollern, daughter of Johann Gerkens (1761-1808) and Meta Adelheid Meier (1771-1850).
From this marriage:
1. Klaus, see V.1
2. Johann, see V.2
3. Metta, see V.3
4. Margaretha, see V.4

IV.2 Johann Rieper, born 14-05-1791 Hollern, buried 22-06-1793 Hollern.

IV.3 Catharina (or Katharina) Rieper, born 13-03-1794 Hollern, buried 08-04-1796 Hollern.

IV.4 Johann Rieper, born 19-04-1796 Hollern ,buried 20-04-1824 Hollern.

IV.5 Jakob Rieper, born 17-07-1800 Hollern ,buried 01-03-1803 Hollern.

IV.6 Anna Rieper, born 12-07-1802 Hollern, buried 28-09-1813 Hollern.

Generation V

V.1 Klaus Rieper, born 31-01-1836 Hollern, died 06-03-1910 Hohenfelde. Married 24-04-1864 Steinkirchen Adelheid von Husen, born 22-11-1834 Steinkirchen, died 26-12-1885 Steinkirchen, daughter of Henning Jonathan von Husen (1805-1864) and Anna Catharina Lemmermann (1802-1877).
From this marriage:
1. Johann, see VI.1
2. Klaus, see VI.2

V.2 Johann Rieper, born 12-07-1827 Hollern.

V.3 Metta Rieper, born 07-04-1829 Hollern, buried 07-03-1835 Hollern.

V.4 Margaretha Rieper, born 20-09-1832 Hollern.

Generation VI

VI.1 Johann Rieper, born 30-12-1878 Mittelnkirchen, died 03-01-1950. Married 12-10-1902 Adele Grefe, born 29-05-1876 Steinkirchen, died 17-11-1944 Guderhandviertel, daughter of Hinrich Grefe (1835-1900) and Catharina Oldhaber (1842-1922).
From this marriage:
1. Klaus, see VII.1

VI.2 Klaus Rieper, born 05-06-1866 Hollern.

Generation VII

VII.1 Klaus Rieper, born 05-06-1903 Mittelnkirchen, died 08-11-1944. Married 11-07-1931 Guderhandviertel Charlotte Müller, born 20-10-1901 Mittelnkirchen, daughter of Richard Hermann Eduard Müller (1868-1926) and Luise Karoline Emilie Fischer (1881-1953). The couple got at least one son.

 

 

Claus Rieper heiratet in Schwabstedt (1691)

Anna Elisabeth Rabenalt (Tochter des Johannes Heinrich Rabenalt, “Küster in Schwabstedt” van 1654 tot 1707) heiratet in Schwabstedt, 20.10.1691
Claus Rieper.

Quelle: Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde,
XVII. Jahrgang 1935, blz. 45

Kirche in Schwabstedt (Oktober 2003) – Foto: John Riper

 

 

Niedersächsisches Landesarchiv: Akten Rieper, Riper, Von Ripen

Die Online-Findbücher des Niedersächsischen Landesarchivs

Akten sind zur Einsicht im Archiv und können vorbestellt werden: http://aidaonline.niedersachsen.de

Rieper, Riper, Von Ripen

Rep. 3 VP Nr. 33
1601, Juni 24 Klaus Feindt zu Nienbrügge im Kirchspiel Steinkirchen bekundet, daß er von der Jungfrau Margaretha Wesselhöft, Nonne in Neukloster, ein Kapital von 50 Mark Lübisch geliehen hat, die er bis zur Rückzahlung jährlich mit drei Mark Lübisch verzinsen will. Er setzt sein Haus und Hof, gelegen im Kirchspiel Steinkirchen zwischen dem Besitz des Klosters Harsefeld und dem Haus des Eitel Dietrich von Zesterfleth, als Pfand. Bürge ist Johann Meier im Kirchspiel Steinkirchen zwischen Christoph Osses Acker und Katharina Ripers Gut wohnhaft. Siegelankündigung des Ausstellers und des Bürgen. “De gegeven und geschreven nha Cristi unsers leven Heren und Salichmackers gebordt ihm Sosteinhundertsten darnha ihn dem ersten Jahr ahm dage Johannis Baptistae”. Ausf., Perg.; die angekündigten Siegel anhängend. In dorso Inhaltsvermerke sowie Vermerk des Notars Johannes Vaget Hartstrom über den Übergang der Besitzungen des Klaus Feindt über Klaus Lammers auf Ties Ahrens.

Rep. 30 Tit. 51 Nr. 47
Anstellung des Albert Riper zum Kontributionseinnehmer des Alten Landes 1677

Rep. 40 Nr. 939
Behandlung einer Beschwerde der Mitinteressenten Peter Mohr, Johann Rieper und anderer gegen die Beitragsbemessung der Kirchensteuer in Mittelnkirchen Enthält: u.a.: Namenslisten zur Veranlagung der Kirchensteuern für den Bau eines Organistenhauses (1708), eines neuen Witwenhauses (1728), die Kirchenrenovierung (1747)

Rep. 70 Nr. 1711
Testament des Hausmanns Hinrich Rieper und seiner Ehefrau Rebecca, geb. Beye, in Neßhof bei Bergfried 1790-1824

Rep. 174 Jork Nr. 247
Gesuch des Hausmannes Joh. Rieper in Wisch um Bauerlaubnis 1901-1904

Rep. 71 Stade Nr. 132
Klage des Hausmanns Jakob Rieper in Steinkirchen gegen den Gastwirt J. Somfleth daselbst wegen Anerkennung des Eigentums des Klägers Enthält: nur Abtretungskontrakt von 1858

Karten Neu Nr. 95
Karte eines Teils der Landstraße in BACHENBRUCH von Siebenhöfen ab Handzeichnung von Zeidler Papier 92,5 x 29 cm M 1:200 Eingetragene Grundbesitzer: Johann Wesselhöft; Jacob v. d. Heide; Claus Suhr; Claus Heinrich;Johann Sievers; Dietr. Kohrs; Claus Wilkens; Theis Pape; Hein Rieper; Joh. Köpcke; Hans Rolf 1852

Dep. 100/13 Nr. 7 Neu Nr. 3863
Entwurf eines zu erbauenden Ziegel-Brennofens auf der neu anzulegenden Ziegelei bei der Sinphonie, Gemeinde Twielenfleth für die Hofbesitzer Hinrich Kolster, Bas-senfleth; P. Rieper, Bassenfleth u. Cl. Koslter, Wöhr-den Handzeichnung von F. Bätje, jun.; 4. Aug. 1888 (Originalkarte in Dep. 100/13 Nr. 7)

Karten Mappe 794
Bauwerke für Privatpersonen betr. Sielanlagen, Bollwerke, Anlegestege bzw. Anlegebrücken, Slipanlagen und Uferbefesti-gungen Handzeichnungen (z.T. farbig); Papier; unterschiedliche Formate und Maßstäbe (1. Sielanlage des Chr. Köser, Wischhafener Sand; 2. Stütz-mauer am rechten Esteufer für Hinr. Sietas, Gastwirt in Cranz-Neuenfelde; 3. Ufermauer an der Lühe für Gmehlig, Steinkirchen; 4. Ufermauer für J. Dittmann, Jork; 5. Ufermauer für Adolf Eckhof, Obsthändler in Westerjork; 6. Hölz. Bollwerk an den Wettern in Borstel d. Schlachtermei-sters Wilhelm Peper, Borstel; 6. Hölz. Bollwerk f. P. Köpke, Borstel; 7. Bollwerk für H. Tobaben in Hove a.d. Este; 8. Anlegesteg für Frau A. Sietas in Cranz-Neuenfelde; 9. Anle-gesteg bzw. Brücke über den Lühedeich für die Mühle der Wit-we des Johann Nodop, Hohenfelde/Mittelnkirchen; 10. Slipanlage an der Este für Schiffsbauingeneur W. Holst zu Cranz-Neuenfelde, Nr. 27 1901-1929

Karten Mappe 838/IV (BOR 3)
Haus Rieper in Borstel Handzeichnungen, Wintersemester 1912/13 1. Straßengiebel -Ostansicht-; Bearb. John Klare 2. Seiten-Süd-Ansicht, 1:33; Bearb. P. Wagner 3. Seiten-Nord-Ansicht, 1:33; Bearb. August Oelkers 4. Grundriß: Kellergeschoß, 1:33; Bearb. Gier 5. Grundriß: Erdgeschoß, 1:33; Bearb. August Manritins 6. Grundriß: Dachgeschoß, 1:33; Bearb. A. Hannemann 7. Längsschnitt, 1:33; Bearb. G. Ruschmeyer 8. Querschnitt, 1:33; Bearb. L. Reese 1912-1913

Rep. 30 Tit. 18 Nr. 70
Die an das Amt Harburg restierende Landheuer des alt-klosterschen Meiers Claus Rieper zu Estebrügge 1679

Rep. 30 Tit. 30 Nr. 61
Die rückständigen Zinsgelder von dem zum Amt Harburg gehöri-gen Hof des Claus Rieper zu Estebrügge 1678

Rep. 40 Nr. 939
Behandlung einer Beschwerde der Mitinteressenten Peter Mohr, Johann Rieper und anderer gegen die Beitragsbemessung der Kirchensteuer in Mittelnkirchen Enthält: u.a.: Namenslisten zur Veranlagung der Kirchensteuern für den Bau eines Organistenhauses (1708), eines neuen Witwenhauses (1728), die Kirchenrenovierung (1747)

Rep. 80 Nr. 683
Niederlassung und Tätigkeit des Dr. med. Heinrich Riehn als Arzt zu Estebrügge Enthält: u.a. Beschwerde des Dr. med. Hecker zu Buxtehude über vorgenommene Impfungen durch Dr. Riehn; Untersuchung gegen Riehn wegen fahrlässiger Tötung bei Entbindung der Anna Rieper 1839-1875

Rep. 80 Nr. 1184
Unterhaltung der unehelichen Kinder des Jürgen Willers aus Harsefeld und der verstorbenen Gesche Rieper aus Grünendeich (Bd. 1) 1839-1851

Rep. 80 Nr. 1185
Unterhaltung der unehelichen Kinder des Jürgen Willers aus Harsefeld und der verstorbenen Gesche Rieper aus Grünendeich (Bd. 2) 1839-1851

Rep. 80 Nr. 6645
Die Einrichtung einer Dienstwohnung für den Verwaltungs-beamten des Amtes Jork Enthält: Pläne zum Ankauf des Hauses des Lilienthaler Amtmanns von Hodenberg 1854-1855; Situationsplan des von Hodenberg’schen Anwesens 1855; Vertrag über den Ankauf des Rieper’schen Hauses 1855; Anfrage wegen der 1855 miterworbenen Kirchenstühle 1880

Rep. 80 Nr. 6639
Die Einrichtung einer Dienstwohnung für den Ersten Gräfen des Gräfengerichts Alten Landes zu Jork Enthält: Erwerbung des ehemals von Zesterfleth’schen Hauses in Jork durch den Gräfen und Hofgerichtsassessor von Lütcken 1833-1834; Gesuch des Gräfen von Hodenberg um Wiederabnahme des Hauses 1839-1844; Ankauf des Rieper‘schen Hauses 1856

HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 288 HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 288
Propst Hermann Knigge, Priorin Eilike Hake und das Kloster Wennigsen für NN Horenberg: Pfarrer Herbord in Gestorf sowie den Nonnen Sophie und Gertrud von Ibbelstedt, Heseke von Ripen, Adelheid Knigge und Hilleborg von Woltorf über Güter in Lemmie. 1374 Dez. 22. Original.

HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 264 HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 264
Propst Hermann Knigge, Priorin Eilike Hake und das Kloster Wennigsen für Henneke den Müller und Henneke von Lemmie: den Nonnen Adelheid Knigge und Heseke von Ripen über Güter in Degersen. 1367 Juni 24. Original.

HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 233 HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 233
Heinrich, Henning und Arnold Knigge für die von Wettbergen: den Nonnen Heseke von Ripen, Adelheid Knigge, Elisabeth Knigge und dem Kloster Wennigsen über das Klicksfeld in Wennigsen ohne die Echtwort im Steinbeke. 1361 Juni 24. Original.

HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 380a HStA: Cal.Or. 100 Wennigsen, 380a
Heinrich und Elisabeth von Ripen: dem Kloster Wennigsen über Güter in Steder. 1428 (Vorlage: 1128) Nov. 11. Original.

Rep. 3 Neukloster Nr. 13
…Gretken Ripers Haus im Osten und Hinrick Heidenrickes Land im Westen jährlich zu Ostern mit 12 Mark verzinsen soll. Beide Seiten können den Zins jeweils zu Weihnachten kündigen. Siegelankündigung d… 1602

Quelle: die Online-Findbücher des Niedersächsischen Landesarchivs http://aidaonline.niedersachsen.de

 

 

Johannes Ryper und sein Bruder Hugho (1428)

Johannes Ryper und sein Bruder Hugho verkaufen Dethard van Holthusen und dessen Erben ein halbes Fuder Korn aus ihren Gütern zu Waltringhausen (Walteringhehusen), die zur Zeit Henneke Smedekingh bewirtschaftet, für 30 Rheinische Gulden mit dem Recht des Rückkaufs nach vorheriger Kündigung.

Datum: Na Godes bort unsers heren veerteynhundert jar darna in deme achteundetwinteghesten jare des sondaghes vor sunte Marien Magdalenen daghe.

Source: www.aidaonline.niedersachsen.de
Ausfertigung, Pergament, mit dem am Rande beschädigten Siegel des Hugo Riper (Umschrift: SIGILLUM* HV*RIPER). das Siegel des Johannes fehlt.
http://www.aidaonline.niedersachsen.de/AktenAIDA.aspx?CryptPara=2ifwprtvFeEOoVBaEgJSRlyUgapGM4manbSvw9syMHF211lnIVW1OX0xH3Xvd8xhk/OpHDL2bV2rV47XdTGjhQ$$($$(/°508310023