Johan van Ripen, Zutphen (ca. 1375)

In Zutphen is een straat die “De Riperkamp” heet. Navraag bij het gemeente-archief van die stad leert, dat deze straat zijn naam dankt aan Johan van Ripen, die in het jaar 1375 nabij Zutphen een stuk land verkreeg dat toen de naam “Clussermaat” droeg. Sindsdien werd het ook “De Riperkamp” genoemd.


De Riperkamp te Zutphen
Foto: Hennie Schuppers-Demming