Vahlenkampff koopt grond in Altona van Paul Riper (1680)

Vahlenkampff koopt grond in Altona van Paul Riper (1680)

“(…) In het jaar 1677, nam Vahlenkampff nog eens 3400 Mark op, zodat het stuk grond nu met 14150 Mark belast was. Ging het hier schijnbaar om een speculatie-object, dat was zeker het geval bij het stuk grond tussen de Christian- en Annenstraat in Altona, dat hij in 1680 verwierf van Paul Riper, touwwever in Altona. Deze had het in juni 1673 gekocht van de plaatselijke burgemeester Hans Christian Eiffler. Deze had het hele landgoed, dat Eifflers Veld genoemd werd, tussen Kleiner Freiheit en de Münzmarkt, Grote Johannes- en Grote Bergstraat, gereserveerd met het doel het te verkavelen. Door Riper was de plaats gedeeltelijk bebouwd en in 1676 met 700 Mark bezwaard. Het erf bestond nu uit 4 woningen, 4 kelderwoningen en een tuin. De koopprijs, waarvan de geringheid duidelijk afsteekt tegen de in Hamburg, maar ook in Altona betaalde prijzen, bedroeg 700 Mark, waarvan er 600 contant betaald werden waarmee de hypotheek gedeeltelijk werd afgelost. De rest moest op het huis blijven staan, tot de overige ruimte bebouwd en verkocht zou zijn. daarna moest ook eerst de koopbrief van 1673 uitgeleverd worden. Schijnbaar had Riper aldus maar een deel van zijn eigendom verder vervreemd, hetgeen niet duidelijk valt op te maken uit het kadasterregister van Altona. (…)”

Bron: Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde, 30e jaargang 1955, blz. 187