Leenbrief van Johann Rode, aartsbisschop van Bremen, voor Jacob Ryper te Jork

Leenbrief van Johann Rode, aartsbisschop van Bremen, voor Jacob Ryper te Jork

Volgens de bron is dit van 8 november 1503 daterende document tot op heden het oudste gevonden bewijs van eigendom voor een Jorker boerengeslacht, voor “Jacob Ryper tom Jorcke”. Het is de letterlijke tekst, afkomstig uit het Registrum Bonorum et Iurium Ecclesise Bremensis (Fol. 175), genoemd het “Johann-Rode- Book”:

“Wy Johan, van Gadess gnaden Ertze bischup to Brehmen, doen kundt und bekennen apenbar in dessem Breve vor alss wems, dat wy hebben belenet und belenen jegenwardigen in krafft desses Breves unsen lewen Underdanen Jacob Ryper tom Jorcke im Oldenlande und syne rechten Erven mit s”stehalve Morgen Landess, dar to Latekop vyfftehalff syndt belegen, undt en Morgen tom Jorcke, alss de van unsen Stichte to Brehmen to Lens gaen, mit aller thobehoringe und rechticheit. In orkunde aller desser vorgeschr. Articule hebben wy unse Ingesegel heten drucken benedden upt spatium desses unses Breves, de gegeven und geschreven iss am Jahr unses Hern Dusend vyffhundert und dre, am Dage Willehadi Episcopi”

Bron: 750 Jahre Jork-Borstel (1221-1971) – ein Beitrag zur Geschichte des Alten Landes, Carl Röper, FVV zwischen Lühe und Este e.V., Jork – 1971, blz. 94 en 95