Genealogie George Rieper X Cath. Sumhoff (Rotterdam, ca. 1800)

I George RIEPER, overl. voor 1825 Rotterdam, tr. Catharina SUMHOFF.
Uit dit huwelijk:
1. George (Gord, Gerrit) RIEPER, geb. ca. 1751 (zie II).

II George (Gord, Gerrit) RIEPER, matroos later stuurman, geb. ca. 1751, overl. 18-12-1825 18:00 u. Rotterdam.
Hij heeft rond 1785 schipbreuk geleden, samen met zijn Engelse collega’s (bron: aangifte van schipbreuk, G.A. Rotterdam notarieel 1781-1790, 3464/892-898).

Tr. Johanna (Hanna, Honor) HAYNES, HEINS, overl. voor 1820 Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elizabeth RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 15-02-1784 Rotterdam, tr. 03-05-1820 Rotterdam (get.: Willem van Soest (59 jr.), Jacob de Visser (48 jr.), Cornelis van der Linden (55 jr.); sergeanten van Heeren Burgemeesteren, en Frans Hofman (55 jr.), bediende. Allen wonende te Rotterdam) Gerrit VISSER, sjouwer, ged. 25-01-1788 Maassluijs, zn. van Gerrit VISSER en Maria van OOSTEN.
2. George RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 15-01-1786 Rotterdam, overl. 10-08-1791, begr. 13-08-1791 Rotterdam.
3. John RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 20-01-1788 Rotterdam.
4. Anne Louisa RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 19-12-1790 Rotterdam.
5. Anne RIEPER, ged. (Eng.-Episc.) 13-11-1792 Rotterdam.
6. Gehrdt, Gerrit RIEPER, geb. 13-04-1796 Rotterdam (zie III).
7. Elizabeth RIEPER, geb. 20-01-1799 Rotterdam, ged. (Luthers) 08-02-1799 Rotterdam (get.: Harmanus Piek), overl. 25-01-1801, begr. 28-01-1801 Rotterdam.
8. Susanna RIEPER, begr. 29-01-1791 Rotterdam.

III Gehrdt, Gerrit RIEPER, looyersknegt later sjouwer, geb. 13-04-1796 Rotterdam, ged. (Luthers) 01-05-1796 Rotterdam (get.: Louiza Denzerweg), tr. (1) 17-01-1816 Rotterdam, sch. voor 1823 Regina Catharina FIKKELI, geb. ca. 1796, dr. van Johan Georg FIKKELI en Jade (?) DIRKS, tr. (2) 12-02-1823 Rotterdam (get.: Willem van Aalst (62 jr.), Jacob de Visser (52 jr.), Cornelis van der Linden (49 jr.), resp. sergeanten van Heeren Burgemeesteren, en Hans Vosman (55 jr.), bediende. Allen wonende te Rotterdam) Johanna HASEBOS, HAASEBOS, ged. 26-02-1797 Amsterdam, overl. na 1858, dr. van Willem HAASEBOS en Alida KLERKS.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardus RIEPER, geb. ca. 1825 Rotterdam (zie IV).
2. Alida Johanna RIEPER, geb. ca. 1835 Rotterdam, tr. 04-07-1855 Rotterdam (get.: Reinier Daems (27 jr., kleermaker), Cornelis Wiegman (51 jr., logementhouder), Laurens van den Rijk (40 jr., goudsmid), Jacobus van Gijzen (58 jr., koopman), wonende allen te Rotterdam) Henricus Bernardus Josephus GRUTS, stukadoor, geb. ca. 1829 Schiedam, zn. van Johannes Martinus GRUTS en Henrica Cornelia GRUIJSEN.

IV Gerardus RIEPER, zeeman; later verhuurder van stellingen voor zeeschepen, geb. ca. 1825 Rotterdam, overl. na 1886, tr. (1) 10-11-1852 Rotterdam (get.: Willem van Lindt (28 jr., timmerman, haar schoonbroeder), Willem de Blij (63 jr., zakkendrager, haar oom), Hendrik Veltman (26 jr., zakkendrager) en Johannes Lucas Brugman (34 jr., tapper), wonende allen te Rotterdam), sch. 25-09-1858 Rotterdam Maartje van der SMAL, geb. ca. 1828 Rotterdam, tr. (2) 13-10-1858 Rotterdam (get.: Cornelis Wiegamn (64 jr., agent van politie), Hendrik Cornelis van der Graaf (41 jr., bediende), Lodewijk Cornelis Speelman (50 jr., bediende) en Pieter Dunk (43 jr., bediende), allen wonende te Rotterdam) Alida WEETELING, geb. ca. 1838 Zaandam, overl. voor 1886, dr. van Willem WEETELING en Neeltje VIS.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardus Jacobus RIEPER, geb. ca. 1862 Rotterdam (zie V).
2. Alida Johanna RIEPER, dienstbode, geb. ca. 1864 Rotterdam, tr. 05-11-1890 Rotterdam (get.: Abraham Zwart (50 jr.), Machiel Leegenhoek (57 jr.), Jan Verwey (44 jr.), Gijsbert Vermeulen (41 jr.); allen stadssergeanten wonende te Rotterdam) Petrus Wilhelmus van der PAS, broodbakker, geb. ca. 1869 Lith, zn. van Gradus van der PAS en Cornelia van ROSSUM.
3. Johan Andries RIEPER, geb. 19-03-1869 02:00 u. Rotterdam.
4. Dina RIEPER, geb. ca. 1872 Rotterdam, tr. 12-03-1897 Rotterdam (get.: Abraham Zwart (56 jr.), Machiel Leegenhoek (64 jr.), Frans van Es (43 jr.), Johannes Hartwig (30 jr.); stadssergeanten allen wonende te Rotterdam) Ernst Reinhold SCHNEIDER, machinist, geb. ca. 1868 Langenbielau (Pruisen), zn. van Pauline SCHNEIDER.
5. Cornelia Alida RIEPER, geb. ca. 1877 Rotterdam, tr. 10-06-1908 Rotterdam (get.: Edward Gustav Maltha (37 jr.), adjunctcommies ter secretarie; Gijsbert Vermeulen (59 jr.), Anthonij Eikenhout (51 jr.) en Adriaan Jan Klink (40 jr.), stadssergeanten. Allen wonende te Rotterdam) Andreas Gustavus Maria Antonius KAVELAARS, magazijnbediende, geb. ca. 1884 Antwerpen, zn. van Andreas Henricus Aloysius KAVELAARS en Maria Paula SCHOPP.

V Gerardus Jacobus RIEPER, machinist later hofmeester, geb. ca. 1862 Rotterdam, overl. na 1916, tr. 17-02-1886 Rotterdam (get.: Herman Popping (30 jr., slager, zijn behuwd broeder), Johan Matthijs Vasse (27 jr., hofmeester, haar broeder), Alexander Bax (36 jr., koopman, haar oom) en Jan Schaap (33 jr., bediende, haar neef); allen wonende te Rotterdam) Alida Theodora VASSE, geb. ca. 1862 Rotterdam, overl. na 1916, dr. van Matthijs VASSE en Johanna PRANGERS.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Jacobus RIEPER, geb. 10-04-1887 17:00 u. Rotterdam.
2. Anna Maria RIEPER, geb. ca. 1889 Rotterdam, tr. 24-03-1915 Rotterdam (get.: Adrianus van Witzenburg (22 jr., terreinchef) en Aart Leendert Verschoor (25 jr., graancontroleur); beiden wonende te Rotterdam) Cornelis Theodorus van BUUREN, stuurman ter koopvaardij, geb. ca. 1888 Rotterdam, zn. van Cornelis Theodorus van BUUREN en Maria Smits.
3. Alida Johanna RIEPER, geb. ca. 1892 Rotterdam, tr. 13-04-1916 Rotterdam (get.: Cornelis Theodorus van Buuren (28 jr., stuurman ter koopvaardij, haar zwager) en Jacob van der Stout (51 jr., stucadoor), beiden wonende te Rotterdam) Adrianus van WITZENBURG, kantoorbediende, geb. ca. 1893 Schiedam, zn. van Johannes van WITZENBURG en Jacoba Casperina BERREVOETS.
4. Matthijs Josephus RIEPER, geb. 06-09-1894 09:00 u. Rotterdam.