Peter Rieper en zijn nakomelingen als kosters in Warnitz bij Aabenraa (van 1686 tot 1832)

Peter Rieper en zijn nakomelingen als kosters in Warnitz bij Aabenraa (van 1686 tot 1832)

“(…) Tenslotte moet nog gedacht worden aan het ambt van koster in Warnitz nabij Aabenraa, dat eveneens gedurende lange tijd maar weinig inwoners had. Tot het jaar 1681 waren volgens de plaatselijke schoolkroniek de diakens in Warnitz altijd ook als koster werkzaam. Op 24 juli 1681 stierf de laatste diaken van de plaats, Jacobus Fabricius. In die tijd , sinds 1670, werkte daar Peter Rieper als leraar, die op 28 april 1686 als eerste koster van Warnitz benoemd werd. Hij stierf in het jaar 1703 en werd opgevolgd door zijn zoon Hinrich Valentin Rieper, die in 1728 overleed. Diens opvolger was zijn zoon Heinrich Rieper, overleden 1751. De weduwe trouwde met zijn opvolger, Jes Asmussen, die in 1790 op 71½-jarige leeftijd heenging. Hij werd opgevolgd door zijn stiefzoon Jürgen Rieper, die deze functie bekleedde tot aan zijn dood op 8 juli 1832. Hij werd 83 jaar en was 44 jaar lang koster. (…)”

Bron: Familiengeschichtliche Blätter, 28e jaargang 1930, Heft 10,11 blz. 382