Het Alerdinck te Warken

In 1369 bezat Johan van Ripen het Alerdinck, de latere boerderij Aalderink te Warken. De huidige boerderij op die plaats werd in 1959 gebouwd, nadat de vorige (zie foto hieronder) was afgebrand. In 1454 werd het Aalderink door Henric Nijenhuis en zijn vrouw Katharina overgedragen aan de “Sint Anthony Groote Broederschap”, een Zutphense liefdadigheidsinstelling, die het nog steeds in bezit heeft.


Foto uit 1954 van de boerderij Aalderink te Warken, die in 1959 uitbrandde.

Bron: “Sint Anthony Groote Broederschap” – R. Wartena;