Remember Karin

- (1 van 1)
Op 24 april 2015 overleed mijn lieve vrouw Karin Riper-de Wit. Zij is 55 jaar oud geworden.

Requiem (uitvaartrede)
Foto’s van Karin
– Gedachtenispagina
Publicaties KWF
Karins poppenhuizen en miniaturen
Indische familie


On April 24, 2015 my dear wife Karin Riper-de Wit passed away, at the age of 55 years.

– In loving memory (eulogy)
Pictures of Karin

– Memorial page
Publications KWF
– Karin’s dolls houses and miniatures
– Dutch East Indies family