Genealogy articles

Een deel van de resultaten van het familie-onderzoek dat Karin (✝ 2015) en ik hebben gedaan, voornamelijk naar onze eigen families, maar ook naar die van anderen. Het is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

Karin’s Indische families
– Riper (Rotterdam)
John’s andere families
Van Riper (USA)
Rieper (Duitsland)
Meer families
Inventaris van het niet-digitale familie-archief

Some of the results of the family research that Karin (✝ 2015) and I have done, mostly on our own families, but also on those of others. It is divided into the following chapters:

Karin’s families from the Dutch East Indies
– Riper (Rotterdam)
John’s other families
Van Riper (USA)
Rieper (Germany)
More families
Inventary of the non-digital family-archive