Ontstaan en verspreiding van de naam Rieper in het Alte Land

Verklaring van de naam volgens Heinrich Borstelman

De naam Rieper, die al vroeg wijd verbreid was in het Alte Land, kwam daarbuiten maar zelden voor. Heinrich Borstelman is bij zijn onderzoek slechts de volgende erop lijkende namen tegengekomen: Ritberus (Stade 1305), de Riper (Wennigsen 1425) en Ripper (Thedinghausen 1602). De naam Rieper kan verwijzen naar beroepen als touwslager of zeiler, maar ook landmeter behoort tot de mogelijkheden (Middelnederduits: reper). De hieronder vermelde, eerstvoorkomende, vorm “v. Ripen” laat deze verklaring echter niet toe, maar wijst meer op een plaatsaanduiding. In het Oostfries is een “ripe” zoiets als een rand (oever- of straatrand) en volgens Dr. Iellinghaus, in zijn boek Holsteinische Ortsnamen, is in de Marschen een riep een zijweg, een vlakke oevertrede.
Van een mogelijke verwantschap met de Deense plaats Ribe wordt in het boek van Borstelman geen melding gedaan.

Verspreiding van de naam door de eeuwen heen:

1371

oudste vermelding: Konrad v. Ripen bebaut Land By den Utwegen im Kirchenland Middelsten Lu (Urkunde des Depositum des Grafen Alexander Kielmannsegg in Glzow, im Staats-Archiv zu Hannover).

1524

Beke Ribern, Eigenwohner, Guderhandviertel
Johan Riper, Hofbesitzer, Jork
Albert Riper, Hofbesitzer, Jork
Jacob Riper, Hofbesitzer, Jork
Henrich Riper, Hofbesitzer, Jork

1535

Johan Ryper, Hofbesitzer, Mittelnkirchen
Peter Ryper, Hofbesitzer, Mittelnkirchen
Jacob Ryper, Hofbesitzer, Jork
Johan Ryper, Hofbesitzer, Jork
Gert Ryper, Hofbesitzer, Jork
Thyas Ryper, Hofbesitzer, Jork
Johan Ryper, de Olde, Hofbesitzer, Jork

1600

Heinrich Riper, Kötner, Twielenfleth
Johan Riper, Hofbesitzer, Grünendeich
Claus Riper, Eigenwohner, Grünendeich
Hein Riper, Kötner, Grünendeich
Peter Riper, Eigenwohner, Grünendeich
Heinrich Riper, Eigenwohner, Steinkirchen
Gertrut Ripers, Kötner, Steinkirchen
Albert Riper, Hofbesitzer, Steinkirchen
Johan Riper, Hofbesitzer, Mittelnkirchen
Garlef Riper, Eigenwohner, Mittelnkirchen
Peter Ripers Wwe., Eigenwohner, Mittelnkirchen
Cordt Riper, Hofbesitzer, Mittelnkirchen
Ties Riper, Hofbesitzer, W-Jork
Peter Riper, Hofbesitzer, W-Jork
Alheit Rieper, Hofbesitzer, W-Jork
Johan Riper, Hofbesitzer, O-Jork
Gretke Ripers, Hofbesitzer, O-Jork
Peter Riper, Eigenwohner, O-Jork
Bartelt Riper, Hofbesitzer, Borstel
Cathrina Ripers, Eigenwohner, Borstel
Heinrich Riper, Hofbesitzer, Borstel
Johan Riper, Hofbesitzer,Hove
Peter Riper, Eigenwohner, Hove
Ties Riper, Kötner, W-Moorende
Heinrich Riper, Eigenwohner, W-Moorende
Peter Riper, Hofbesitzer, W-Moorende
Johan Riper, Kötner, Haffelwerder
Heine Riper, Kötner, Haffelwerder
Pawel Riper, Kötner, Francop

1651

Jacob Rieper, Hauptmann, 3 M.; 30 M., Hofbesitzer, Hollern
Johan Rieper, 25 M., Twielenfleth
Peter Rieper, 34 M., Hofbesitzer, Twielenfleth
Jacob Rieper, 1 M., Hofbesitzer, Twielenfleth
Johan Rieper, 1 M., Grünendeich
Peter Rieper, 6 M., Grünendeich
Peter Rieper, 20½ M.; 6 M., Grünendeich
Clauß Rieper, Schifferknecht
Clauß Rieper, 21 M., Guderhandviertel
Johan Rieper, Mälter, 2 M.; 2 M., Guderhandviertel
Hein Rieper, 9 M., Mittelnkirchen
Peter Rieper, 13½ M., Mittelnkirchen
Johan Rieper, 9 M., Mittelnkirchen
Hein Rieper, 21½ M., Mittelnkirchen
Heinrich Riepers Wwe., 22 M., Jork
Peter Rieper, 10 M., Jork
Peter Rieper Junior, 16 M., Jork
Henrich Rieper, Häusling, Jork
Henrich Rieper, ½ M., Jork
Peter Rieper, Kötner, Jork
Jacob Rieper, 2 M., Jork
Johan Rieper, Häusling, Jork
Claus Rieper, 14 M./2½ M., Hofbesitzer, Jork
Albert Rieper, 31 M., Jork
Hinrich Rieper, 2 M. Lehnland, O-Ladecop
Albert Rieper, 9½ M., O-Ladecop
Johan Rieper, 6 M., O-Ladecop
Peter Rieper, 1 M., O-Ladecop
Albert Rieper, 9½ M., Borstel
Johan Rieper, 6 M., Borstel
Peter Rieper, 1 M., Borstel
Peter Rieper, 30 M., Königreich
Henrich Rieper, 19 M., Königreich
Peter Rieper, 15½ M., Hove
Peter Rieper, Häusling, Hove
Claus Rieper, Vogt, Hove
Peter Rieper, 1½ M., Moorende
Henrich Rieper, Häusling, Moorende

1696

Rieper – Hollern: 2 Einzelfamilien (2 Eigenwohner)
Rieper – Steinkirchen: 3 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 2 Eigenwohner)
Rieper – Guderhandviertel: 2 Einzelfamilien (1 Eigenwohner; 1 Kötner)
Rieper – Mittelnkirchen: 5 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 4 Eigenwohner)
Rieper – Jork: 11 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 7 Eigenwohner; 3 Kötner)
Rieper – Ladecop: 5 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 3 Eigenwohner; 1 Kötner)
Rieper – Königreich: 3 Einzelfamilien (2 Eigenwohner; 1 Kötner)
Rieper – Hove: 2 Einzelfamilien (2 Eigenwohner)
Rieper – Moorende: 2 Einzelfamilien (2 Eigenwohner)

1821

Rieper – Twielenfleth: 1 Einzelfamilie (1 Eigenwohner)
Rieper – Grünendeich: 7 Einzelfamilien (1 Eigenwohner; 2 Schiffer; 1 Häusling; 2 Tagelöhner; 1 Altenteiler)
Rieper – Steinkirchen: 2 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 1Eigenwohner)
Rieper – Guderhandviertel: 2 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 1 Eigenwohner)
Rieper – Mittelnkirchen: 3 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 1 Eigenwohner; 1 Altenteiler)
Rieper – Neuenkirchen: 1 Einzelfamilie (1 Jollenfahrer)
Rieper – Jork: 4 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 1 Eigenwohner; 1 Häusling; 1 Tagelöhner)
Rieper – Borstel: 1 Einzelfamilie (1 Höfer)

1864

Rieper – Grünendeich: 3 Einzelfamilien (1 Eigenwohner; 2 Schiffer)
Rieper – Steinkirchen: 4 Einzelfamilien (2 Eigenwohner; 1 Kapitän; 1 Gastwirt)
Rieper – Guderhandviertel: 2 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 1 Eigenwohner)
Rieper – Mittelnkirchen: 4 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 2 Eigenwohner; 1 Tagelöhner)
Rieper – Jork: 5 Einzelfamilien (1 Hofbesitzer; 1 Eigenwohner; 1 Fuhrmann; 1 Schuhmacher; 1 Arbeiter)
Rieper – Hove-Leeswig: 5 Einzelfamilien (1 Eigenwohner; 1 Schiffer; 3 Tagelöhner)
Rieper – O-Moorende: 2 Einzelfamilien (1 Schneider; 1 Kornhändler)
Rieper – Haffelwerder: 1 Einzelfamilie (1 Eigenwohner)

Indicatie van tegenwoordig in het Alte Land en omgeving wonende Riepers

Aan de gegevens van de heer Borstelman in de vorige paragraaf kunnen nog de recente aantallen vermeldingen in telefoongidsen van Hamburg en enkele dorpen in het Alte Land e.o. worden toegevoegd:

1991/1994

Jork: Rieper – 16 vermeldingen (waarvan 5 vrouwen)
Kranenburg: Rieper – 1 vermelding
Hamburg: Rieper – 115 vermeldingen
Steinkirchen: Rieper – 3 vermeldingen
Elbdeich: Rieper – 1 vermelding (vrouw)
Grünendeich: Rieper – 2 vermeldingen (waarvan 1 vrouw)
Lühedeich: Rieper – 1 vermelding
Mittelnkirchen: Rieper – 1 vermelding

Begraafplaatsen in het Alte Land: grafschriften

Bij mijn bezoek aan het Alte Land in augustus 1995, vond ik op de begraafplaatsen van Mittelnkirchen, Steinkirchen en Jork grafstenen met de volgende opschriften:

Hier ruhen in Frieden /// Rebecka Rieper / geb. Schlichting / *17.6.1866 +2.7.1946 // Claus Rieper / *5.6.1866 +16.1.1948 // Claus Rieper / *17.9.1888 +28.1.1910 // Anna Rieper / *11.1.1894 +13.12.1976 /// Zum Andenken an unsern lieben Sohn u. Bruder / Hinrich Rieper / *20.5.1898 gef. 20.4.1918

Mary Abbenseth / geb. Rieper / *27.6.1905 +25.10.1994 // Died. Abbenseth / *9.1.1904 gef. 26.10.1944

Hier ruhen unsere lieben Eltern // Hinr. Rieper / *26.12.1844 +13.4.1924 // Kath. Rieper / geb. Schacht / *30.9.1848 +19.11.1928
Hier ruhen / Bertha Rieper / *24.3.1878 +1.12.1950
Claus Schütt / *23.4.1891 +20.1.1955 // Mathilde Schütt / geb. Rieper / *8.10.1886 +17.2.1969

Hier ruhen in Frieden /// Elisabeth Rieper / geb. Schuback / *27.6.1890 +25.3.1945 // Julius Rieper / 12.4.1885 +1.5.1958 // Effride Düwer / geb. Rieper / *30.7.1922 +29.11.1953 // Rosemarie Loose / *31.7.1945 +12.9.1945

Johann Rieper / *16.9.1889 +6.12.1952 // Emma Rieper / geb. Hamm / *7.11.1894 +22.4.1988 // Paul Meyer / *24.9.1924 *7.3.1986
(naast:)

Heinrich Rieper / *25.12.1890 +12.6.1974
Hier ruhet in Gott /// mein lieber Mann, unser guter Vater / J.H. Rieper / geb. 6. Mai 1857, / gest. 24. Mai 1913. // unsere liebe Mutter / Anna Rieper / geb. Meier / geb. 26. Aug. 1857, / gest. 28. Dez. 1931.

Hier ruht in Frieden / Trinchen Tiedemann / geb. Rieper / *17.1.1901 +3.11.1972 (naast:)

Hier ruht in Frieden / Claus Tiedemann / *19.9.1901 +3.3.1979

Hinrich Rieper / *(….)1925 +13.12.1990

Hinrich Rieper / *15.2.1893 +17.8.1964

Anna Rieper / geb. Dankers / *2.12.1891 +3.3.1968

RIEPER / Tine / geb. Buck / *4.2.1917 +9.10.1993

Frieda Rieper / geb. Proplesch / *30.7.1919 + 29.10.1948

Bronnen: Familienkunde des Alten Landes, Heinrich Borstelman, Verlag der Zentralstelle für Niedersächsische Familiengeschichte, Hamburg – 1927; plaatselijke telefoongidsen 1991 en 1993