WESSELS: Karresteeg hoek Dijk. Waar stond dat huis?

29 Augustus 1740

Evert Wessels (mr. wagemaker), wonende alhier koopt:

“Zeker huis en erve door de voorrm. juffr. Catherina van der Pott nagelaten, staande ende gelegen aan de westzijde van den Schiedamschen dijk op den zuidhoek van de Karresteegh binnen deze Stadt belent, volgens gifte van dato den 14 Juny 1645 aan wijlen Cornelis van der Pott gegeven, ten noorden davoorl. Karrestege en ten zuiden Stoffel Pieters zijl ten protocolle gpreg_matchstreert op no. 1140. Streckende voor van de straat tot agteraan een gange die vant water agter het geweze Taanhuis om tot in de binnevest is streckende (…)” (GA Rotterdam, oud-notarieel 2133/199)

Op deze 17e eeuwse plattegrond (door Carolo Allard) is het huis aan de Karresteeg, op de hoek van de Schiedamschendijk, met een pijl aangegeven. Twee blokken noordelijker staat het Schielandhuis (blauw dak) aan de Korte Hoogstraat, het verlengde van de Schiedamschendijk. Als je de Karresteeg in westelijke richting afloopt, langs het erf van Wessels, loop je langs de Binnenvest en steek je de Stadsvest over via de Coolsche Poort en de Binnenwegsche Brug.

Deze detailkaart is uit 1839. De Binnenvest is gedempt en de zuidzijde van de Karrensteeg volgebouwd. Het Schielandhuis staat tussen de Groote Paauwesteeg en de Magere Varkensteeg (later Boymansstraat en tegenwoordig Bulgerstein).

Het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat. Uiterst links op deze tekening uit ca. 1840 is nog net een deel van het huis van Wessels te zien, op de hoek van de Schiedamschendijk en de Karresteeg.

Zoals uit bovenstaande krantenadvertentie uit 1846 blijkt, woonde een kleinzoon van Evert toen nog in de Karresteeg: Johannes Everardus. Het bedrijf van diens broer Everardus was gevestigd op de Binnenweg. Hun ouders waren Everardus Wessels (overleden in juli 1846) en Johanna Buderman.

De plaats waar de woning van Wessels stond op een foto uit 1930, vanuit het noordoosten. Onbekend is in welk jaar het afgebeelde huis gebouwd werd, dus ook of dit nog hetzelfde huis is. Het Schielandhuis is net niet te zien op deze foto. Het staat aan de overkant van Gerzon (nu staat daat het gebouw van Fortis Bank), aan de Korte Hoogstraat, het verlengde van de Schiedamse Dijk.

En hier de plaats waar het huis zou hebben gestaan op een foto uit 2004 (uit het zuidoosten genomen). De Karrensteeg is sinds het bombardement van 1940 helemaal uit het stratenplan verdwenen. Op de plaats van Wessels’ oude huis is nu het metrostation Beurs/Churchillplein. Rechts op de foto het Schielandhuis, daarnaast het zwarte marmeren gebouw van Robeco. Geheel rechtsboven is nog net een stukje van de “rugzak” van het Fortis-gebouw te zien.

Deze kaart laat de verschillende stratenplannen zien van de afgelopen eeuwen, voor een beter voorstellingsvermogen. Dank aan “Koopgoot in Kaart”