FNV Bouw Congres 2005: Gerard Riper, geboren 1928

Gerard Riper De oudste congresganger is Gerard Riper (77), secretaris en penningmeester van de afdeling Culemborg.

Riper was voor hij met pensioen ging bouwkundig ingenieur. Hij is met gemengde gevoelens in Nijkerk. “Dit is mijn derde congres, en hopelijk mijn laatste. Ik had me niet opgegeven, maar ben door de afdeling benaderd om toch te gaan. Eigenlijk zouden hier veel meer jongeren moeten rondlopen.”

Riper vindt dat er meer aandacht moet komen voor de jeugd. “Natuurlijk, we doen als bond ook veel voor de ouderen, maar we zijn geen ouderenpartij. Van de leden bestaat nu een groot percentage uit ouderen, de nieuwe aanwas ontbreekt. De instroom van jongeren is het belangrijkste. In de congresplannen staat weinig concreets over wat de bond voor jongeren wil doen.” (…)

Bron: FNV Bouw