Afbeelding van het fregat Canton

“(…) Dat de Rekwirant (Johann Riper), in zijne vroege jeugd is opgevoed te Föhr in het Holsteinsche bij eene Tante, genaamd Anna Hedwig Schröder (die sedert overleden is) en in het Jaar 1838 naar dit Rijk is gekomen, alwaar hij zich als Matroos heeft geëngageerd, en voortdurend in de hollandsche Koopvaardijvloot heeft gevaren en verschillende reizen naar de Oost Indien heeft gedaan en nu laatstelijk met het Schip Kanton Kapitein Bergner van de Oost Indien is geretourneerd op welk Schip hij eerst als Bootsman en vervolgens als Tweede Stuurman heeft gediend en werkzaam geweest. (…)”
(uit: Akte van Bekendheid Johann Riper geb. 1818, Kranenburg – Hannover)

Canton
Het fregat ‘Canton’, de lijzeilen bijzettend, van de wind zeilend over stuurboord en van stuurboord ingezien.

Canton
Het schip voert in de voortop een 4-kleurige vlag (verdeeld in driehoeken: links wit, onder blauw, rechts groen en boven rood), in de grote top een rode standaard met de naam in witte letters; in de bezaanstop de Rotterdamse collegavlag no. 299.

aquarel (1846) van Jacob Spin; titel: Fregat “Canton”
bron: maritiemdigitaal.nl