FILMER: Genealogie van Conrad FILMAR

Genealogie van Conrad FILMAR

I Conrad FILMAR, geboren voor 1704.

Kinderen:
1. Casparus Josephus FILMAR (zie II).

II Casparus Josephus FILMAR, gedoopt (RK) op 06-01-1704 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Johannes Mengersen).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 21-07-1726 te Herstelle, Duitsland (RK) (getuigen: Andreas Langmeyer en Johannes Filmar) met Anna Margaretha HANEKEN, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-03-1704 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Haniken en Anna Margaretha Cochin). Zij was gedoopt als Anna Margaretha Haniken. De getuigen komen beiden uit Bodenfelde. Dochter van Andreas HANIKEN en Anna MENGERSEN.
Gehuwd (2) met Anna Margaretha HANEKEN, gedoopt (RK) op 02-03-1704 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Haniken en Anna Margaretha Cochin). Zij was gedoopt als Anna Margaretha Haniken. De getuigen komen beiden uit Bodenfelde. Dochter van Andreas HANIKEN en Anna MENGERSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina FILMAR, gedoopt (RK) op 08-10-1728 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Catharina Johanning).
2. Bartholomäus FILMAR, gedoopt (RK) op 30-06-1731 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Johannes Hodes).
3. Barend FILMER (zie III).
4. Maria Rosa FILMAR, gedoopt (RK) op 01-07-1736 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Christine Mengersen).
5. Anna Aaria FILMAR, gedoopt (RK) op 30-07-1738 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Mengersen).
6. Maria Agnes FILMER, geboren ca. 1741 te Herstelle, Duitsland. Toen zij overleed was zij bijna 79 jaar. Gedoopt (RK) op 07-01-1742 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Haneken). Zij was gedoopt als Maria Agnes Filmar volgens haar doopakte en had geen zichtbare kenmerken. Overleden op 01-11-1820 te Callantsoog (NH).
Gehuwd voor de kerk op 03-01-1779 te Callantsoog (NH) (RK). Beg.Imp.Call.29.8.1778 noemt “Henricus Graaf en Maria Agnes Filmer beijde alhier onder de onvermogende Pro Deo”. Echtgenoot is Henrikus GRAAF, geboren ca. 1757 te Hessen Kassel, Duitsland, …21.4.1797 Gewapende Burgermagt vermeldt een “Rs de Graav 40” (jr.) Hij was acatholicus.
7. Maria Catharina FILMAR, gedoopt (RK) op 04-05-1749 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Filmar).
Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.

III Barend FILMER, pachter, landman, gedoopt (RK) op 06-12-1733 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Joannes Henricus Robrecht junior (Johannes Heinrich Roberecht jun.)). Hij was gedoopt als Bernardus Filmar volgens zijn doopakte en had geen zichtbare kenmerken. Barend Filmer is mogelijk in de Zijpe overleden, hoewel zijn dood daar niet werd gevonden. In het testament van zijn weduwe, Neeltje Out, stond aanvankelijk dat zij woonachtig was in de Zijpe. Dit werd doorgehaald en vervangen door het domicilie Alkmaar. Barend werd voor het laatst aangetroffen op 26 juni 1807 toen hij aan zoon Johannes overdroeg: “Een voorhuis, bestaande in een kamer en kookkeuken, staande en gelegen aan en bij de Ruigeweg in de Zijpe, belend den verkooper of het agterhuis ten noordwesten en de Ruigeweg ten zuidoosten”. Barend Filmer en genoemde zoon worden dan beiden vermeld als “in de Zijpe woonagtig”. De verkoopsom bedroeg 40 gulden. Het gaat hier ongetwijfeld om het voorhuis van “Westphalen”, bewoond door Barend en zijn echtgenote, maar afgestaan aan zoon Johannes. Mogelijk bleven vader en moeder in het achterhuis, dat ook eigendom van Barend was, wonen. (Bron: OBBZG westzijde deel 2a blz. 659). Hij was afkomstig uit Paderborn en vestigt zich in Groote Keeten. (Bron: DTB Call. – no. 251 6.5.1774): Barend Filmer geeft aan het lijk van sijn kind onder de 4e classis f 3:-:-; idem 23.4.1783 “van sijn kint onder de classis van f 6:-:-“. (Bron: Call. DTB kl. 1 Origineel Imp.Tr.& Begr.Call.
Uit een brief van 19.12.1797 van Isaac Smeding aan de Hr.v.Call.”Barend Filmer gelast de klugt (=kluft v.d.Helmdijk) binnen 2 x 24 uur tot de ordinaire hoogte te maken”.
Hij huurde van de Heren van Callantsoog delen van “het Oger Buijtenveld” ten noorden de Schenkel en Helmdijk. Samen met zijn echtgenote Neeltje Pieters Out vestigde hij zich in de Groote Keeten. Daar vonden de 8 doopplechtigheden plaats in het Roomsch-Katholieke kerkhuis van de Noord-Zijpe. De Filmers hadden een eigen boerderij aan de noordzijde van de Helmdijk. Zij boerden op het buitenveld en voeren daar zeer wel bij. Op 13 maart 1795 is Barend in een nieuw bestuur als Schepen van Callandsoog benoemd. Op 14-05-1783 kocht hij van erfgenaam Andries Hanekes de boerderij ’t Vossegat, later de “Grote Vos”, 86 morgen voor f. 2.510,00. “t Vossegat” wordt op 29-04-1800 door hem verkocht voor f. 4.400,00. Op 12-11-1787 “Westphalen” groot 30 morgen voor f. 2.030,00. Op 6 juni 1793 kwam “Het Galgenhuisje” in zijn bezit. In 1804 “Zeewijk” voor f. 1.500,00. Er was toen geen behuizing.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10-01-1767 te Schagen (NH) (RK). Impost betaald op 10 januari 1767. Gescheiden na 44 jaar huwelijk op 26-08-1811 van Neeltje Pieters OUT, geboren te Schagen (NH), gedoopt (RK) op 28-01-1742 te Schagen (NH), overleden op 01-01-1814 te Alkmaar (NH) op 71-jarige leeftijd. Zij had een testament op laten maken. De erfenis was f. 5.000,00. (Kopie bij André Filmer, Wenum.), dochter van Pieter OUT en Grietje de SOOL (SOOL).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaritha FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 20-02-1768 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Bij het IB bevindt zich in de coll. “Marinkelle” een dia van een miniatuur (4.90 x 3.90) van haar. Foto in mijn bezit.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-11-1797 te Callantsoog (NH), gehuwd voor de kerk op 18-11-1797 te Callantsoog (NH) (RK). Hij kwam van op de Helder en betaalde f 15,00 onder de 2e klasse voor de bruijd. Echtgenoot is Petrus Franciskus MANIKUS.
2. Pieter Cornelis FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 23-11-1769 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte.
3. Marijtje FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 07-12-1773 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte.
4. Neeltje FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 02-02-1775 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Vlgs. AF was zij op 30-12-1775 gedoopt.
5. Cornelia FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 02-02-1775 te Zijpe (NH).
6. Andries FILMER (zie IV).
7. Neeltje FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 30-12-1776 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwen Geboorte.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28-01-1798 te Callantsoog (NH) (RK). In januari 1798 (Reg.Imp.Call.28.1.1798) huwt een “Neeltje Bs Vilmer met Jacobus Lippis j.m. te Callantsoog”. Echtgenoot is Jacobus LIPPITS.
8. Joannes FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 17-01-1780 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, overleden op 23-02-1821 te Zijpe (NH) op 41-jarige leeftijd. Op het landgoed “Westphalen”. Op 26 juni 1807 droeg Johannes’ vader Barend aan hem over: ‘Een voorhuis, bestaande in een kamer en kookkeuken, staande en gelegen aan en bij de Ruigeweg in de Zijpe, belend den verkoper of het agterhuis ten noordwesten en de Ruigeweg ten zuidoosten’. De verkoopsom bedroeg 40 gulden. Het ging ongetwijfeld om het voorhuis van ‘Westphalen’, bewoond door Barend en zijn echtgenote, maar afgestaan aan zoon Johannes. Mogelijk bleven vader en moeder in het achterhuis, dat ook eigendom van Barend was, wonen.
Op 27 januari 1815 wordt Johannes eigenaar van ‘Westphalen’, aan de Ruigeweg. (inschr. hyp., Alkmaar, deel IV, nr. 187, van die datum) Ook ‘Zeewijk was na het overlijden van Barend Filmer en Neeltje Out in handen gekomen van Johannes. (Bron: OBBZG blz. 659).
Ondertrouw op 13-10-1810, gehuwd 1810 met Lijsbeth Cornelisd BOS, geboren ca. 1789 te Zuid-Scharwoude (NH). Toen zij voor de tweede keer trouwde in 1827 was zij 38 jaar en toen zij overleed was zij 68 jaar. Voordat zij trouwde was zij al woonachtig in de Zijpe. Overleden op 22-05-1858 te Eenigenburg (NH). Lijsbeth verhuurde na 1826 het voorhuis van ‘Westphalen’ aan de Westfaalse stoffenhandelaar Meijer. (Bron: OBBZG blz. 659, en ‘Westfaalse stoffenhandelaren in de Zijpe’, blz. 13)
Na de dood van haar man Johannes Filmer, werd in openbare veiling d.d. 31 december 1825 (Not. C. Siemers, Zijpe, akte van die datum) door Lijsbeth en haar kinderen, als erfgenamen, ‘Zeewijk’ verkocht aan Gerrit Aldertsz. Kater. Het goed wordt dan omschreven als: ‘ 10 bunder en 65 roeden weiland, zijnde gelegen in den polder Noorder G, in de Zijpe, genaamd ‘Zeewijk’. De verkoopsom bedroeg 3.130 gulden. Toen was er dus uitsluitend sprake van landerijen, zonder behuizing. (Bron: OBBZG), dochter van Cornelis BOS en Kaatje Pieters KAMPEN.
9. Maria FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 26-04-1783 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte.

IV Andries FILMER, raadslid en boer in Gr. Keeten in 1826 raadslid en accessor van Callantsoog, geboren op 06-01-1776 te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 06-01-1776 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, overleden op 10-02-1849 te Callantsoog NH op 73-jarige leeftijd. Tekst van zijn overlijdensadvertentie:
* * Heden behaagde het den Heer van leven en dood mijn geliefde Echtgenoot, * ANDRIES FILMER, Assessor dezer Gemeente, na een langdurig lijden, in den ouderdom van ruim 73 jaren, van mijne zijde wegtenemen.
Diep treffend en zwaar is dit verlies voor mij, voor onze Kinderen en Behuwd-Kinderen, en ik houde mij verzekerd van de deelneming van allen, die den overledene kenden.
In de godsdienst zij mijnen troost en de alwijze Bestuurder onzer lotgevallen sterke mij in dezen zijnen weg.
TRIJNTJE MOOY,
Wed. A. Filmer.
Groote Keeten, Callantsoog, 16 Februarij 1849. (Bron: CBG). Grafsteen: HIER RUST/HET STOFFELIJK DEEL VAN/A:B: FILMER/IN LEVEN ASCESSOR DER/GEMEENTE CALLANTSOOG/OVERLEDEN DEN/ LO FEBRUARIJ 1849/IN DEN OUDERDOM VAN 73 JAREN/EN ZIJNE ECHTGENOOTE/T.P.MOOIJ/OVERLEDEN DEN/13 SEPTEMBER 1850/IN DEN OUDERDOM…(Bron: RAH, Call. DTB kl. 1). Aanslag wet 30.3.1808. Hij koopt op 6.9.1808 “Karremelksland”: 13 morgen en het huis Keetenburg in de Gr.Keeten voor f 2400,-.
Tekst van advertentie vermist paard:
* * Il s’est égarée le 20 décembre 1812 à Illegarn / prês du Helder, une
* belle J U M E N T N O I R E, a longs crins, de deux ans et demie, ayant une marque blanche a la tête, et au milieu une tache noire de la grandeur d’une pièce de trois florins; elle a deux pieds blanc tres egaux; ceux qui en peuvent donner des renseignements ou la rameur chez ANDRIES FILMER, dans les Groote Keeten, serone recompensés d’une généreuse.
De Nederlandse tekst:
* * Op den 20 December 1812 is vermist, op Ilegarn, bij de Helder, een heel * mooi over het lijf zwart langstaart bles M E R R I E P A A R D, oud twee en half Jaar; in het midden van de bles een plekje, ter groote van een drie Gulden, twee witte agter Beenen, vrij gelijk aflopende naar de hakke, en plat van achteren; die hetzelve weet te recht te brengen of aanwijzing te doen bij ANDRIES FILMER, in de Groote Keeten, zal genereus beloond worden. (Bron: CBG).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1799 te Callantsoog (NH). Tekst van een advertentie:
* * Die iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan, of die in het * bezit is van Borgstellingen ten laste van den gemeenschappelijken Boedel van wijlen ANDRIES FILMER en TRIJNTJE MOOY, indertijd Echtelieden, gewoond hebbende in de Groote Keeten, Gemeente Callantsoog, en aldaar beide overleden, wordt verzocht daarvan opgaaf te doen, vóor of uiterlijk op den 31sten dezer maand Januari, aan den Notaris C. Siemers, te Zijpe. 14 I 1850. (Bron: CBG), gehuwd voor de kerk op 23-03-1799 te Callantsoog, (NH). De impost was f 12,00 voor beiden. Trijntje was acatholica. Echtgenote is Catharina (Trijntje) Pieters MOOIJ, 23 jaar oud, gedoopt (GR) op 12-11-1775 te Callantsoog (NH). Bron: lidm. Callantsoog 22 mrt. 1795, overleden op 13-09-1849 op 73-jarige leeftijd. Tekst van haar overlijdensadvertentie:
* * Heden overleed, tot onze droefheid, aan de gevolgen van toenemende
* verzwakking, onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder, TRIJNTJE MOOY, Weduwe van den Heer Andries Filmer, in den ouderdom van ruim 74 jaren. Zij was tot haar einde een zorgzame Moeder, en, waar wij alzoo haar gemis betreuren, daar vinden wij ruime stof van dankbaarheid voor haar langdurig bezit.
Groote Keeten in Callantsoog, Uit aller naam,
den 13den December 1849. Jn. F I L M E R. Voor tekst grafsteen zie: Andries Filmer (no. 48). Dochter van Pieter Jacobsz MOOIJ en Geertruij de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia FILMER, gedoopt (RK) op 10-08-1800 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Maria Filmer). De moeder was acatholica. Als vaders adres werd vermeld: “Van de Groote Keete”. Overleden op 26-12-1800, 138 dagen oud.
2. Cornelia FILMER, gedoopt (RK) op 14-09-1801 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Jacob Lippes en Neeltje Pieterse Oud). De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: “Van de Groote Keete”. Overleden op 18-05-1872 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-05-1821 te Schagen (NH). Volgens André Filmer, Wenum, waren zij in Callantsoog gehuwd. Echtgenoot is Gerrit KEET, 23 jaar oud, geboren op 22-01-1798 te Schagen (NH), overleden 1864.
3. Geertrudis FILMER, gedoopt (RK) op 24-12-1802 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Maria Brigman). De moeder was acatholica. Als adres van de vader stond vermeld: “Groote Keet”. Overleden op 27-01-1848 op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1824 te Callantsoog (NH) met Gerrit KATER, 22 jaar oud, geboren op 14-06-1801 te Callantsoog (NH), overleden 1893.
4. Petronella Andriesse FILMER, geboren te Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 05-08-1804 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Jan Filmer). De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: “Groote Keeten”. Overleden op 12-06-1848 om 05.00 uur te Den Helder (NH) op 43-jarige leeftijd. De tekst op Petronella’s bidprentje: Wees in uwe gebeden voor de overledene gedachtig de ziel van zaliger PETRONELLA FILMER, Huisvrouw van NICOLAAS DE WIT. Overleden in het Buitenveld, (gemeente HELDER), den 12 junij 1848, in den ouderdom van 43 jaren en 7 maanden, en begraven den 16 dito op het Kerkhof onder HUISDUINEN. Zij opende haren mond voor de wijsheid, en de wet der goedaardigheid was op hare tong. Hare kinderen staan op en verkondigen, dat zij gelukkig is; haar man staat op en prijst haar, -want zij vreesde den Heere -en was eene moeder, waardig om in de gedachten der braven te leven. Spreuken XXXI: 26 en 28. II Machab. VII: 20. R.I.P. (Bron: DO).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27-04-1822 te Zijpe, (NH) (getuigen: Albert Kloos, Cornelis Siemers, Pieter Zip en Pieter Voorthuysen) met Nicolaas (Klaas) Pietersz de WIT, 21 jaar oud, landman te Den Helder, geboren te Oude Niedorp (NH), gedoopt (RK) op 16-06-1800 te ’t Veld (getuigen: Maria Thresia Doem), overleden op 01-08-1882 om 08.00 uur te Den Helder op 82-jarige leeftijd. Om te trouwen: Ligting van den Jare 1819. NATIONALE MILITIE. Provincie NOORD-HOLLAND. CERTIFICAAT. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, verklaart, dat Klaas de Wit geboren te Oude Niedorp den 16 Juny 1800 van beroep boerenknegt Zoon van Pieter en van Trijntje Schuit van beroep landman wonende te Zijpe binnen de Gemeente van Zijpe Kanton No. 29 voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen Nummer 26 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Signalement is niet ingevuld. Gegeven te HAARLEM den 27. April 1822. Geregistreerd No. 1215. (Bron: RA Haarlem), zoon van Pieter Adamsz de WIT boome001 boome002, landman te Zijpe, en Trijntje Jans SCHUIJT.
5. Anna FILMER, geboren op 03-01-1806 te Zijpe (NH), overleden op 22-12-1812 op 6-jarige leeftijd.
6. Bernardus FILMER (zie Va).
7. Jacobus FILMER (zie Vb).
8. Andries FILMER, geboren op 17-05-1813 te Zijpe (NH), gedoopt (RK) op 17-05-1813 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, overleden op 21-08-1822 te Callantsoog (NH) op 9-jarige leeftijd. Vlgs. AF, is hij op 27 mei 1813 overleden.

Va Bernardus FILMER, gedoopt (RK) op 06-03-1809 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Anna Margarethe Graaff en Arnoldus Toeske). De moeder is acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: “Groote Keet”. Overleden op 04-05-1867 op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-06-1850 te Callantsoog (NH) met Antje BUITER, 26 jaar oud, geboren op 12-08-1823 te Warmenhuizen (NH), overleden 1891.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Cornelia FILMER, geboren op 29-12-1859 te Elst (GLD), overleden op 24-12-1906 op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-02-1886 te Egmond Binnen (NH) met Simon APELDOORN, 37 jaar oud, geboren op 29-05-1848 te Egmond Binnen (NH).
2. Cornelia Anna FILMER, geboren op 02-09-1861 te Elst (GLD).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1889 te Egmond Binnen (NH) met Petrus HOF, 26 jaar oud, geboren op 13-04-1863 te Alkmaar (NH).
3. Andries FILMER, geboren op 24-04-1864 te Elst (GLD), overleden op 07-04-1869 op 4-jarige leeftijd.
4. Elisabeth FILMER, geboren op 07-09-1865 te Elst (GLD).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-02-1887 te Egmond Binnen (NH) met Pieter MELKER, 22 jaar oud, geboren op 10-06-1864 te Egmond Binnen (NH).

Vb Jacobus FILMER, gedoopt (RK) op 23-08-1810 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Jacobus Lippes en Cornelis Filmer.). De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: Groot Keet”. Overleden op 06-11-1873 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-02-1835 te Schagen (NH) met Maria DALEMAN, 19 jaar oud, geboren op 19-07-1815 te Schagen (NH).
Uit dit huwelijk:
1. Andries Hendrikus FILMER, geboren op 09-12-1836 te Schagen (NH).
2. Cornelis FILMER, geboren op 20-11-1838 te Schagen (NH), overleden op 13-12-1838, 23 dagen oud.
3. Neeltje FILMER, geboren op 22-02-1840 te Schagen (NH), overleden op 27-01-1933 op 92-jarige leeftijd.
4. Catharina FILMER, geboren op 19-04-1842 te Schagen (NH), overleden op 10-05-1920 op 78-jarige leeftijd.
5. Agatha FILMER, geboren op 25-06-1844 te Schagen (NH), overleden op 17-03-1925 op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-08-1879 te Den Helder (NH) met Dirk KEET, 40 jaar oud, geboren op 30-01-1839 te Zijpe (NH), overleden 1913.
6. Johanna FILMER, geboren op 21-07-1847 te Schagen (NH), overleden op 10-11-1857 op 10-jarige leeftijd.
7. Hendrik FILMER, geboren op 04-10-1850 te Schagen (NH), overleden op 29-11-1878 op 28-jarige leeftijd.
8. Bernardus FILMER, geboren op 18-02-1853 te Schagen (NH), overleden op 18-02-1853.
9. Petronella FILMER, geboren op 04-05-1854 te Schagen (NH), overleden op 04-05-1854.
10. L.L.A. FILMER, geboren op 15-07-1856 te Schagen (NH), overleden op 15-07-1856.
11. Anna FILMER, geboren op 24-01-1858 te Schagen (NH), overleden op 31-03-1940 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1882 te Schagen (NH) met Cornelis GLAS, 24 jaar oud, geboren op 17-02-1858 te Hoogwoud (NH), overleden 1935.