De afstammelingen van Juriaen Thomasse (Van Riper)

Amerikaanse immigranten uit Ripen op Jutland: de afstammelingen van Juriaen Thomasse (Van Riper)

Van Ripen – Van Rijper – Van Riper – Van Rypen – Van de Ripe

1 – Ripen en de daaruit voortgekomen namen in Passaic, Bergen en Hudson

Op Jutland ligt de stad Ripen (in het Deens: Ribe), in het gelijknamige bisdom. Het heeft een eerbiedwaardige ouderdom en was eens een belangrijke zeehaven, tot de haven dichtslibde. De Hollanders schreven de naam als Rypen, in modern Nederlands Rijpen, met de klank van een lange “i”. Hier vandaan kwam Juriaen Thomasse toen hij in 1663 via Holland naar Amerika reisde. De vroege leden van de familie noemden zich Van Ripen, of ook Van de Ripe. Deze laatste naam zou kunnen wijzen op een oorspronkelijke emigratie uit een kleine stad in Noord-Holland, genaamd De Rijp, dat vanaf ca. 1400 bestaat en dat (rond het jaar 1900) 2000 inwoners had, vier kerken, twee havens en een fraai kanaal.
In de county’s Passaic en Bergen is de naam nu bijna zonder uitzondering Van Riper; in Hudson county schrijven sommige families Van Rypen. De afstammelingen van Juriaen Thomasse waren onder de laatsten van hen die zich in Acquackanonk vestigden, die een achternaam aannamen: een eeuw lang veranderden hun namen steeds weer door het gebruik van patroniemen als Juriaense, Thomasse, Aelte, Gerritse, Harmsse enz. enz.

2 – Urian Tomason (Van Riper)

In april 1663 voer Juriaen Thomasse, afkomstig uit Rypen in Noord-Jutland, in gezelschap van zevenentachtig medepassagiers (mannen, vrouwen en kinderen), met “T’ Bonte Koe” van Holland naar de Nieuwe Nederlanden, op zoek naar fortuin. De gegevens over deze vroege landverhuizer zijn bijzonder schaars. Hij leek geen grond te hebben bezeten in Bergen, hoewel hij zich daar blijkbaar wel spoedig na aankomst vestigde. Op 15 mei 1667 trouwde hij met Reyke Harmsse. Hij en zijn vrouw waren getuigen bij de doop van hun kleinzoon Jurjaen, zoon van Thomas Jurjaense en Jannetje Straet, op 1 september 1693, zoals vermeld in de kerkgegevens van Acquackanonk, waarin overigens geen andere vermeldingen van hem voorkomen, zodat het niet is aan te nemen dat hij zich in Acquackanonk vestigde. Zijn overlijden, op 12 september 1695, is vermeld in Bergen, waar hij waarschijnlijk ook gestorven is. Ryke Harmsse, ongetwijfeld zijn echtgenote, was getuige bij de geboorte van een andere kleinzoon, Jurie, zoon van Jan Juriance en Neeltje Gerrebrantze, in de kerk van Acquackanonk op 10 februari 1703. Zij bezat lot no. 2, in de Goutum subdivisie. Haar overlijdensdatum is onbekend.

3 – Prof. Dr. Charles van Riper

Het is interessant om het verhaaltje hierboven te vergelijken met de eerste regels van het levensverhaal van Prof. Dr. Charles van Riper, de beroemde Amerikaanse spraakpatholoog, naar wie de Rotterdamse vereniging tot acceptatie van stotteren, de Charles van Riper Vereniging is genoemd. Hoewel trots op zijn vermeende Nederlandse afkomst, lijkt hij dus uit Jutland te komen:

“Op 16 april 1663 verlieten Jurriaan van Rijper en zijn vrouw Rycke Amsterdam aan boord van het schip “De Bonte Os” met bestemming Nieuw Amsterdam (Amerika). Ik ben dus trots op mijn Nederlandse afkomst en voel mij vereerd dat jullie vereniging naar mij genoemd is (…)”

4 – Dr. Cornelius Van Riper

De Amerikaanse krant “Passaic Daily News” schreef in een in memoriam voor een Dr. Cornelius Van Riper (afgestudeerd aan New York University 1863) het volgende over zijn afkomst. Is Pryntje Hermans de eerder genoemde Ryke Harmsse?

“Dr. Cornelius Van Riper droeg een van New Jersey’s oudste achternamen. Hij stamde af van Jurian Tomassen, een Deen uit de stad Ripa op Jutland. Tomassen trouwde Pryntje Hermans na zijn aankomst in de Nieuwe Wereld in 1663. (…) Toen hij stierf namen zijn kinderen de naam Juriance aan, dat later Yereance en Auryanseh werd, en ook Van Ripen dat vervolgens Van Riper werd.”

5 – Passagierslijst “In de Bonte Koe” 1663

April 1663; In the Spotted Cow.

Hendrick Corneliss, from New Netherland
Staes de Groot, from Tricht
Elje Barents, the Wife of Adam Bremen, and servant girl
Jan Lourens, from Schonder Woort, and Wife and two children
Theunis Bastiaensen Cool, and child.
Jan Bastiaensen, from Leerdam, and Wife and four children
Giel Bastiaensen, from Leerdam, and Wife and four children
Gerrit Jans, from Arnhem, and Wife and Brother-in-Law, Arnoldus Willems,
Joris Adraaiaensen, from Leerdam
Peter Matthysen, from Limborgh
Jan Boerhans
Lammert Jansen Dorlant
Gerrit Verbeeck
Grietje Gerrits, the Wife of Dirck Jansen, and two children
Adriaen Jansen Honink from Well, and Wife and four children
Hans Jacob Sardingh
Juriaen Tomassen, from Rypen
Jan Laurens, from Rypen
Jan Otto van Teyl, and Wife and child
Matthys Bastiaensen vander Peich, and daughter
Marytje Theunis van Beest
Jerome Bovie, and Pays de Vaud, and Wife and five children
David de Marist, from Picardy, and Wife and four children
Pierre Niu, from the Pays de Vaud, and Wife, sucking child and sister.
Jean Mesurole, from Picardy, and Wife and sucking child
Jean Arien, from Monpellier, and Wife and child(removed to the Islands)
Martin Renare, from Picardy, and Wife and child
Jacob Kerve, from Leyden, and Wife
Pierre Parmentie, from Pays de Vaud, and Wife and son.
Joost Houpleine, from Flanders, and wife and son
Joost Houpleine, Junior, and Wife and sucking child
Guilliam Goffou, from Sweden.
Moillart Journay, from Pays de vaud
Pierre Richard, from Paris

Bronnen: 1 en 2 History of the City of Paterson and the County of Passaic New Jersey, William Nelson, Paterson NJ – 1901; 3 beknopte autobiografie, mij toegestuurd in 1980 door de Charles van Riper Vereniging, Rotterdam; 4 The Passaic Daily News – datum onbekend. Met dank aan Dorothy Yereance, NY, die mij deze fragmenten via Internet toestuurde; 5 List of Inhabitants of Colonial New York, uittreksel uit the Documentary History of the State of New York, Edmund Bailey O’Callaghan, Genealogical Publishing Co, Inc, Baltimore, hoofdstuk Early Immigrants to New Netherland 1657-1664, pag. 172 en 173. Met dank aan Carolyn Atkinson die deze en andere passagierslijsten via Internet verspreidde.)