Engelbertus Westhoff

Fragment uit het scheepsregister d.d. 23 feb. 1790 van het schip Dordrecht, liggende voor Amsterdam, betreffende Engelbertus WESTHOFF, op weg naar Batavia. Hij kwam “van Hedomge” of van “Ledomge”, voor zover wij kunnen lezen. Een plaats met een gelijkende naam zijn we nog niet tegengekomen.

 

Hier is het complete folio:

(click het plaatje om te vergroten)

Bernardus de Wit

CHAULAN: Hotel des Indes, Batavia

“Ook deze, historisch zeer interessante, reaktie van Karin Riper voegen we toe:

Wat een geweldige website hebben jullie gemaakt. Ik kwam er zelfs mijn indische voorouder Chaulan en zijn broer op tegen. Het gaat over Hotel des Indes te Batavia.

De verhalen over welk oorspronkelijk gebouw uiteindelijk bedoeld wordt als men over Hotel des Indes praat, vind ik erg verwarrend. De een zegt dat het de voormalige residentie Moenswijk was van Adriaan Moens, destijds directeur-generaal van de V.O.C. en een ander zegt dat het het voormalige huis was van de Klerk. De huizen lagen schijnbaar heel dicht bij elkaar.

 Het huidige archief in Djakarta zit in het huis van de Klerk en Moenswijk het huis van Moens (zou Hotel des Indes geweest moeten zijn) is afgebroken en daar staat sinds die tijd een groot winkelcentrum Duta Merlin. 

Hoe ben jij aan je gegevens gekomen? (Door heel veel te lezen – Aad)

Surleon Antoine Chaulan (geboren in 1793 te Aubagne, Provence, Zuid-Frankrijk, vandaar Hotel de Provence), die als eerste Chaulan de meisjesschool gekocht zou hebben om er Hotel de Provence van te maken was de oudere broer en dus niet de vader van mijn voorouder Etienne Chaulan (geboren in 1806, geboorte ingeschreven te Aubagne, maar zeer waarschijnlijk geboren te Verona, Italie, zijn vier jaar jongere zus was geboren in Piacenza, Italie).

De verhalen gaan echter ook (ik heb het dan over bronnen buiten mijn familie, want die weten helemaal niets (of vinden dat er niet over de doden gesproken mag worden) over hun voorouders laat staan over Hotel des Indes), dat hun vader Antoine (Michel Antoine) Chaulan, degene was die de meisjesschool kocht, waarschijnlijk ten gunste van zijn oudste zoon.

Surleon Antoine verloor in Aubagne binnen vijf jaar na zijn huwelijk eerst zijn dochtertje en toen zijn vrouw. Ik denk dat hij naar Nederlandsch-Indië gevlucht is om in den vreemde alle verdriet te proberen te vergeten. Dit Chaulan gezin was best reislustig te noemen. Ondanks dat zij in Zuid-Frankrijk woonden kregen ze twee van hun vier kinderen in Italie. Nederlandsch-Indië was schijnbaar ook niet te ver.

Trouwens, in 1852 verkocht Etienne Chaulan Hotel des Indes aan een Zwitsers personeelslid genaamd Francois Auguste Emile Wijss. Deze Wijss was op 4 december 1851 te Batavia gehuwd met Antoinette Victorine Chaulan, oudste dochter (op dat moment pas 16 jaar) van Surleon Antoine Chaulan, die dus de broer was van Etienne Chaulan.

Scott Merrillees heeft het in zijn boek Batavia over Surleon Antoine Chaulan die het gebouw in 1829 kocht. Dat zou dan Antoine (Michel-Antoine) Chaulan, zijn vader moeten zijn geweest. In 1835 werd het hotel geleid door een van Surleon Antoine Chaulan’s zoons, geboren in 1793. Dat zou dan juist Surleon Antoine moeten zijn en ook daar noemen ze Etienne ten onrechte de zoon van Surleon Antoine Chaulan.

Het boek Adoeh, Indie, het beste van Hein Buitenweg, geschreven door Rene Wassing en Rita Wassing-Visser noemt residentie Moenswijk van Adriaan Moens als plek waar Hotel des Indes gestaan heeft.

Rob Nieuwenhuys heeft het in Baren en oudgasten (Tempo doeloe-een verzonken wereld) ook over landgoed Moenswijk. In het boek Logementen en Herbergen van Oud-Batavia heeft L.F. van Gent het ook over Moenswijk. Misschien zat alleen de dependence van Hotel des Indes daar.

Oud Batavia deel twee, het gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919, verhaalt over Moenswijk, het vroegere buiten van den Directeur-Generaal A. Moens, de tegenwoordige Dependence van het Hotel des Indes.”

(Door Karin Riper ingezonden brief aan Aad Engelfriet – www.engelfriet.net)

DE WIT: Pieter Adamsz de Wit en Trijntje Schuit

Pieter Adamsz de Wit doopinschrijving dd. 9 februari 1768 in ’t Veld (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adams de Wit overlijdensakte dd. 16 januari 1846 te Zijpe (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

 

Pieter Adamsz de Wit rouwadvertentie (bron: Opregte Haarlemsche Courant dd. 24 januari 1846)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit 1768-1846 bidprentje

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit nalatenschap 1

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit nalatenschap 2

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit kadaster Klein Toornvliet 1 (bron: J.N. de Wit)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit kadaster Klein Toornvliet 2

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit de zes boierderijen die hij in 1832 in bezit had (bron: J.N. de Wit)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Catharina Jans Schuijt overlijdensakte dd. 1 juli 1842 te Zijpe (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

 

Catharina Schuit rouwadvertentie (bron: Opregte Haarlemsche Courant dd. 7 juli 1842)

Pieter Adamsz de Wit

 

Catharina Schuijt 1767-1842 bidprentje

Pieter Adamsz de Wit

 

 

Pieter Adamsz de Wit x Catharina Jans Schuijt trouwinschrijving dd. 2 mei 1790 te Oude Niedorp (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

 

Pieter Adamsz de Wit x Catharina Schuit 50-jarig huwelijksadvertentie (bron Koninklijke Bibliotheek historische kranten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Pieter Adamsz de Wit x Maria Hout huwelijksakte dd. 18 oktober 1842 te Zijpe (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

 

Maria Hout Memorie van Successie

(Overgeschreven door John, bij gebrek aan kopieermogelijkheden toen)

(click het plaatje om te vergroten)

Pieter Adamsz de Wit

DE WIT: Nicolaas Pietersz. (Klaas) de Wit en Pietertje Filmer

De huwelijksakte van Klaas de Wit en Pietertje Filmer

(click het plaatje om te vergroten)

 

De pachters en boeren van Hoeve de Kleine Keet (krantenartikel in twee delen, door Rens Schendelaar – 1997)

(click de plaatjes om te vergroten)

 

BOERDERIJ DE KLEINE KEET in het KOEGRAS (Uit: “Het Koegras”, Mr. J. Belonje, Den Helder 1974)

Volgens deel XVIII van de Tegenwoordige staat van Holland, Amsterdam 1750, biz. 417, bestond Het Koegras uit bewassen slib en zandgronden, die door meer dan tweeduizend schapen en jong rundvee beweid werden. Deze onafzienbare wildernis, bestaande uit kreken, poelen, nollen en zandvlakten, met hierin een aantal boerderijen, stond onder toezicht van de Domeinen. De kudden schapen en koeien stonden onder opzicht van de huislieden “aan de zogenaamde Keeten, zijnde twee grote boeren woningen in het midden van Het Koegras”. De boerderijen werden door de huislieden van de Domeinen gepacht en behalve met hun vee neerden zij zich ook met het vangen van konijnen, eenden en zwanen.

De toegang tot dit land was voorheen een hachelijke ondememing. Beter was het om gebruik te maken van de wagendienst of met de postwagenverbinding langs de in 1610 aangelegde van Oldebameveldtsdijk of Zanddijk. Die postdienst was al bij ordonnantie van 13 maart 1721 door de Heerlijkheid Huisduinen geregeld en onderhield dagelijks de verbinding tussen ’t Zand en het Nieuwediep. Behalve de boerderij de Kleine Keet, stonden er nog vier boerderijen in het Koegras, dat vanaf de late middeleeuwen tot omstreeks 1789 nog “de Vijf Pachthoeven” werd genoemd. De Kleine Keet stond aan het einde van de Zanddijkerweg in het Koegras. In 1724 werden Hendrik Grootekeyns en in 1740 Jan Kuijper uit Enkhuizen genoemd, gevolgd door Comelis Reijers Ruijgh en Jan Baske. Toen de boerderij op 8 december 1789 overging in handen van de Domeinen is Jan Bakker pachter van de Kleine Keet. Het is overbekend dat de boerderij tijdens de invasie van de Engelsen en Russen in 1799 in de oorlogsberichten werd genoemd.

De boerderij, die toen bewoond werd door Pieter Filmer, is mogelijk door de oorlogshandelingen verbrand. In 1829 werd de hoeve herbouwd en verpacht aan Arie Schermer, landman uit Callantsoog. Sinds 1832 boerde Klaas Pietersz de Wit uit de Zijpe en zijn vrouw Pietertje Filmer vrij zeker op de Kleine Keet. Bij de geboorte-aangiften van zijn kind Catharina in 1831 tot zijn laatste kind Bemardus de Wit geboren 16-07-1843 “op het Koegras” (aangegeven op 17-07-1843 te Den Helder), noemt hij zich steeds landman van beroep. Volgens akte nr. 2979 verleden voor notaris Comelis Siemers te Zijpe d.d. 2 juni 1842 verklaarde comparant Klaas Pieterszoon de Wit, van beroep landman wonende op het Koegras:

“De huur of pacht van een huismanswoning, voorzien van schuur, stalling, benevens de daarbij behorende landerijen, groot een honderd negen en twintig bunders, zeven en dertig roeden, uitmakende de pachthoeve genaamd De Kleine Keten staande en gelegen op het Koegras, onder het ressort der Gemeente Den Helder, zijnde dit perceel op de kaart van het Koegras getekend nummer twee en twintig”

over te dragen aan zijn vader Pieter Adamsz. de Wit, landman te Zijpe. De huuroverdracht vond plaats onder goedkeuring van de Weledelgestrenge Heer George Berman, Agent van de Domeinen te Alkmaar. Als borgen traden op Klaas’ zwager Andries Hopman en zijn broer Jan P. de Wit.

(bron: Het Koegras, Mr. J. Belonje, Den Helder 1974.)

 

Nicolaas Pietersz de Wit overlijdensakte dd. 1 augustus 1880 te Den Helder (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

Nicolaas Pietersz de Wit Nationale Militie Certificaat

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

Petronella Andriesse Filmer doopinschrijving dd. 5 augustus 1804 Zijpe (NH)
(bron: Familysearch.org DTB Zijpe RK dopen 1721-1811 blz. 102)

 

 

Petronella Andriesse Filmer overlijdensakte dd. 12 juni 1848 te Den Helder (NH)

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

Petronella Andriesse Filmer 1804-1848 bidprentje

 

Nicolaas Pietersz de Wit hypotheekregister te Haarlem (NH) 1

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

 

Nicolaas Pietersz de Wit hypotheekregister te Haarlem (NH) 2

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

 

Nicolaas Pietersz de Wit 3

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

 

Nicolaas Pietersz de Wit 4

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

 

Nicolaas Pietersz de Wit huuroverdracht aan zijn vader Pieter Adamsz de Wit 1

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

Nicolaas Pieters de Wit huuroverdracht aan zijn vader Pieter Adamsz de Wit 2

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

 

Nicolaas Pietersz de Wit huuroverdracht aan zijn vader Pieter Adamsz de Wit 3

(click het plaatje om te vergroten)

Klaas de Wit

DE WIT: Bernardus de Wit, geboren 16 juli 1843 te Den Helder (op het Koegras)

Bernardus de Wit (1843-1880)

(click de foto om te vergroten)

Bernardus de Wit

Bernardus de Wit 1843-1880 (bron: Elsa Goudsmid)Geboorte- en doopakte


Zijn doop- en geboorteakten

(click het plaatje om te vergroten)

Bernardus de Wit

 

Bernardus de Wit doopakte en geboorteakte dd. 16 juli 1843 te Den Helder (NH)Bevolkingsregister


Bevolkingsregister Den Helder

(click de plaatjes om te vergroten)

Bernardus de Wit

Bernardus de Wit

 

Uit de krant

 


Krantentitel: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-bladDatum, editie: 10-01-1876, Dag

 

Krantentitel: Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-IndieDatum, editie: 09-03-1876, Dag

Krantentitel: Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-IndieDatum, editie: 21-01-1875, Dag


Overlijdensakte

(click het plaatje om te vergroten)

Bernardus de Wit

 

Bernardus de Wit overlijdensakte dd. 20 oktober 1880 te Soerabaja, Ned.-Indie (bron: Latter Day Saints)Overlijdensadvertenties

Krantenberichten

Krantentitel: Soerabaijasch handelsbladDatum, editie: 29-10-1880, DagJaargang, nummer: 28, 252

Bernardus de Wit rouwadvertentie (bron: Algemeen Handelsblad dd. 21 oktober 1880)

MATRAY: Genealogie Mathieu Matray (ca. 1635) uit Herstal

Genealogie Mathieu Matray (ca. 1635) uit Herstal

I Mathieu MATRAY, geboren ca. 1635. Zoon van Mathi MATRAY(E).
Gehuwd voor de kerk op 07-07-1657 te Herstal, België met Agnes DUPONT, overleden op 07-04-1709 te Herstal, België.
Uit dit huwelijk:
1. Jean (zie IIa).
2. Mathieu (Mathy) (zie IIb).

IIa Jean MATRAY, geboren ca. 1660, overleden op 31-03-1724 te Herstal, België, zoon van Mathieu MATRAY (zie I) en Agnes DUPONT.
Gehuwd met Aylid MALAI(Y)SE, overleden op 24-07-1721 te Herstal, België.
Uit dit huwelijk:
1. Mathias (Mathieu) MATREZ (zie IIIa).
2. Anne, gedoopt (RK) op 16-10-1686 te Herstal, België, overleden op 26-08-1751 op 64-jarige leeftijd.
3. Agnes, gedoopt (RK) op 05-04-1688 te Herstal, België.
4. Marie, gedoopt (RK) op 05-04-1688 te Herstal, België, overleden op 26-01-1770 te Herstal, België op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14-08-1718 te Herstal, België met Mathieu CROISSANT.
5. Jean MATTREZ (zie IIIb).
6. Anne, gedoopt (RK) op 08-02-1692 te Herstal, België.
7. Agnes, gedoopt (RK) op 02-05-1696 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21-09-1723 te Herstal, België met Renier Chirurgien RICOUL.

IIb Mathieu (Mathy) MATRAY, gedoopt (RK) ca. 1660. Hij was waarschijnlijk in Oosten rijk geboren. Zoon van Mathieu MATRAY (zie I) en Agnes DUPONT.
Gehuwd voor de kerk op 10-09-1683 te Herstal, België met Marie de ROC(C)COURT, overleden op 24-07-1743 te Herstal, België.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Catherine MATTREZ, gedoopt (RK) op 20-08-1684 te Herstal, België.
2. Simon MATTRAIX (zie IIIc).
3. Lambert MATRAIJ (zie IIId).
4. Mathias MATREZ (zie IIIe).
5. Guillaume MATRAY(EZ) (zie IIIf).
6. Piron, gedoopt (RK) op 21-03-1695 te Herstal, België.
7. Mathias (Mathieu) (zie IIIg).
8. Marie, gedoopt (RK) op 01-04-1700 te Herstal, België, overleden op 26-01-1770 te Herstal, België op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 20-10-1720 te Haccourt, België met Godefroid COLLARD.
9. Gertrude, gedoopt (RK) op 25-07-1703 te Herstal, België, overleden op 23-07-1783 te Herstal, België op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 19-09-1730 te Herstal, België met Leonard LAMBRECHT.

IIIa Mathias (Mathieu) MATREZ, gedoopt op 28-08-1685 te Herstal, België, zoon van Jean MATRAY (zie IIa) en Aylid MALAI(Y)SE.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28-08-1706 te Herstal, België met Marie HEN(N)ET, overleden op 18-09-1729 te Herstal, België.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanne MATRAY, gedoopt (RK) op 22-07-1707 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-07-1733 te Herstal, België met Walter COLLEYE.
2. Anne MATRAY, gedoopt (RK) op 26-04-1709 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10-09-1736 te Herstal, België met Gilles ARNOLD.
3. Marie Anne MATRAY, gedoopt (RK) op 31-03-1711 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-04-1735 te Vivegnis, België (RK) met Jean DONAY.
4. Mathieu (Mathias) (Mathai) MATRAY (zie IVa).
5. Barbe MATRAY, gedoopt (RK) op 29-08-1715 te Herstal, België.
6. Alexandre MATRAY, gedoopt (RK) op 17-02-1718 te Herstal, België.
7. Leonard MATRAY, gedoopt (RK) op 24-08-1719 te Herstal, België.

IIIb Jean MATTREZ, gedoopt (RK) op 20-05-1689 te Herstal, België, zoon van Jean MATRAY (zie IIa) en Aylid MALAI(Y)SE.
Gehuwd met Marie MARBRAY.
Uit dit huwelijk:
1. Jean MATRAY, gedoopt (RK) op 15-03-1759 te Herstal, België.

IIIc Simon MATTRAIX, gedoopt (RK) op 03-07-1685 te Herstal, België, zoon van Mathieu (Mathy) MATRAY (zie IIb) en Marie de ROC(C)COURT.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-07-1708 te Herstal, België met Jeanne DELAITRE (de LAIDRE, DELAYDE).
Uit dit huwelijk:
1. Marie MATRAY, gedoopt (RK) op 14-06-1709 te Herstal, België.
2. Jeanne MATRAY, gedoopt (RK) op 07-10-1711 te Herstal, België.
3. Anne MATRAY, gedoopt (RK) op 28-02-1714 te Herstal, België.

IIId Lambert MATRAIJ, mijnwerker, gedoopt (RK) op 11-05-1687 te Herstal, België, overleden op 05-12-1750 te Luik, België op 63-jarige leeftijd, zoon van Mathieu (Mathy) MATRAY (zie IIb) en Marie de ROC(C)COURT.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 29-06-1719 te Herstal, België (Foi) (getuigen: Maria Matray en Lambert …) met Maria WERY(I), overleden op 14-05-1764 te Luik, België.
Uit dit huwelijk:
1. Catherine MATRAY, dagloonster, geboren ca. 1716, overleden op 07-03-1807 om 17.00 uur te Luik, België.
Gehuwd voor de kerk te Luik, België (Foi) met Jacques BYA, armurier (wapenhandelaar), overleden voor 1807.
2. Mathieu MATRAY, gedoopt (RK) ca. 1720 te Luik, België, overleden op 20-03-1782 te Luik, België.
Gehuwd voor de kerk op 07-01-1749 te Luik, België (getuigen: Laurenzius Depireux en Catharina Peklers) met Maria DEPIREUX, geboren voor 1749.
3. Matheus MATRAY, gedoopt (RK) op 14-04-1720 te Luik, België in de kerk van Foi. In zijn doopakte werd zijn vader vermeld als: Robert Matret.
4. Leonard (Gerardus) Joseph(us), gedoopt (RK) op 26-10-1721 te Luik, België in de kerk van Foi (getuigen: François? en Maria Joanna Weri). Volgens de parochiale registers van Luik (YL inv.) zou zijn voornaam Leonard Joseph zijn en zijn doopdatum 26.09.1721.
5. Maria, gedoopt (RK) op 02-05-1723 te Luik, België in de kerk van Foi (getuigen: Ludovica Dorieux en Maria Anna Hamaitte), overleden op 25-05-1802 om 22.00 uur te Luik, België op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-02-1749 te Luik, België (Foi) (getuigen: Agidius … en Maria Depireux) met Quirin LEONARD, geboren voor 1749.
6. Maria Catharina, gedoopt (RK) op 09-07-1724 te Luik, België in de kerk van Foi (getuigen: Lambert de Lille en Maria Lambo), overleden op 06-03-1807 te Luik, België op 82-jarige leeftijd.
7. Lambertus Josephus MATRAY, gedoopt (RK) op 22-02-1728 te Luik, België in de kerk van Foi, overleden op 14-05-1764 te Luik, België op 36-jarige leeftijd.
8. Simon MATRAY (zie IVb).

IIIe Mathias MATREZ, gedoopt (RK) op 19-08-1689 te Herstal, België, overleden 17-00-1736 te Vivegnis, België, zoon van Mathieu (Mathy) MATRAY (zie IIb) en Marie de ROC(C)COURT.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-07-1716 te Herstal, België met Marguerite DEPONT, overleden 10-00-1771 te Vivegnis, België.
Uit dit huwelijk:
1. Maria MATRAY, gedoopt (RK) op 17-04-1719 te Vivegnis, België.
2. Michael MATRAY (zie IVc).
3. Maria MATRAY, gedoopt (RK) op 28-05-1723 te Vivegnis, België.
4. Michael MATRAY, gedoopt (RK) op 18-12-1725 te Vivegnis, België.
5. Elisabetha Isabella MATRAY, gedoopt (RK) op 28-11-1728 te Vivegnis, België.
6. Joa(nna) MATRAY, gedoopt (RK) op 30-08-1731 te Vivegnis, België.

IIIf Guillaume MATRAY(EZ), gedoopt (RK) op 03-08-1691 te Herstal, België, zoon van Mathieu (Mathy) MATRAY (zie IIb) en Marie de ROC(C)COURT.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24-08-1717 te Herstal, België. In hun huwelijksinschrijving werd Guillaume’s achternaam als “Matray” geschreven. Echtgenote is Marie HENRY, overleden op 28-07-1764 te Herstal, België.
Uit dit huwelijk:
1. Michel MATRAY (zie IVd).
2. Mathieu MATRAY (zie IVe).

IIIg Mathias (Mathieu) MATRAY, gedoopt (RK) op 24-02-1697 te Herstal, België, overleden op 03-06-1777 te Herstal, België op 80-jarige leeftijd, zoon van Mathieu (Mathy) MATRAY (zie IIb) en Marie de ROC(C)COURT.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-08-1732 te Herstal, België met Marie Elisabeth DELIL(s)LE.
Uit dit huwelijk:
1. Mathias (zie IVf).
2. Anne Marie, gedoopt (RK) op 20-05-1734 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 30-06-1780 te Herstal, België. In hun huwelijksinschrijving werd Marie’s achternaam als “Matrai” geschreven. Echtgenoot is Regnier (Regnald) WALTHER.
3. Lambert (zie IVg).

IVa Mathieu (Mathias) (Mathai) MATRAY, gedoopt (RK) op 18-08-1712 te Herstal, België, overleden op 11-08-1798 te Luik, België op 85-jarige leeftijd, zoon van Mathias (Mathieu) MATREZ (zie IIIa) en Marie HEN(N)ET.
Gehuwd voor de kerk te Luik, België met Marguarita DELVO(I)YE, overleden op 12-01-1778 te Luik, België.
Uit dit huwelijk:
1. Mathieu, gedoopt (RK) ?-9-1748 te Luik, België, overleden op 09-07-1763 te Luik, België.
2. Marie Hubertine, gedoopt (RK) op 17-06-1749 te Luik, Belgë.
3. Marie Catherine MATRAI(IJ), gedoopt (RK) op 15-10-1751 te Luik, België.
4. Marie Marguerite, gedoopt (RK) op 29-04-1754 te Luik, België, overleden op 03-12-1763 te Luik, België op 9-jarige leeftijd.
5. Jean Joseph, gedoopt (RK) op 20-12-1756 te Luik, België.
6. Jeanne Petronille, gedoopt (RK) op 12-06-1759 te Luik, België, overleden op 13-01-1809 te Luik, België op 49-jarige leeftijd.
7. Mathieu (Matthai) (Matthaus) MATRAIJ (zie Va).
8. Maria Joanna, overleden op 15-07-1762 te Luik, België.

IVb Simon MATRAY, gedoopt (RK) te Luik, België in de kerk van Foi, zoon van Lambert MATRAIJ (zie IIId) en Maria WERY(I).
Gehuwd voor de kerk op 21-08-1776 te Herstal, België met Ida GERMAY.
Uit dit huwelijk:
1. Michel MATRAIJ, gedoopt (RK) op 28-02-1777 te Herstal, België (getuigen: Libert Marbaipes (?) en Marguerite Matray).
2. Hubert MATRAIJ, gedoopt (RK) op 07-05-1778 te Herstal, België (getuigen: Henrij Walthar en Jeanne Germaij).
3. Mathieu, gedoopt (RK) op 29-03-1780 te Herstal, België in de kerk van Foi (getuigen: Mathieu Sorion(?) en Marie Germay).
4. Simon, gedoopt (RK) op 29-03-1780 te Luik, België in de kerk van Foi.
5. Marie MATRAIJ, gedoopt (RK) op 10-01-1782 te Herstal, België (getuigen: Nicolas Lempareur en Barbe Deporks (?)).
6. Mary Elisabeth, gedoopt (RK) op 07-11-1783 te Luik, België in de kerk van Foi.
7. Deodatus (Dieudonnée) MATRAIJ, gedoopt (RK) op 28-08-1792 te Herstal, België (getuigen: Huberto Matraij en Deodata Jeanjean).

IVc Michael MATRAY, ouvrier, gedoopt (RK) op 02-07-1720 te Vivegnis, België, overleden op 08-10-1778 te Herstal-Cron(m)pire, België op 58-jarige leeftijd. LA HOUILLERIE

Le 8 octobre 1778, la fosse Crompire fut aussi le theatre d’une catastrophe qui couta la vie 25 ouvriers. Voici comment est relaté le fait dans le registre paroissial (décés):
Hubert Delerut, maitre ouvrier de la fosse Crompire, époux a Anne Labeye,
Michel Matray, époux a Marie-Agnès Hurnoig(?),
Simon Purée, époux a Dieudonnée Gobert,
Louis Rorive, époux de Fr. Delavaz,
Joannes Demoulin, époux a Anne Michau,
Anthoine Demoulin, époux a Gertrud Lambrecht,
Henry Cabolet, époux a Margaritte Magnée,
Henry Londot, epoux a Marie Bricteux,
Gerard Wallet, epoux a Agnès Radoux,
Toussaint Delfosse, epoux a Fr. Douret,
Antoine Fayn, epoux/a Agnès Lepiemme,
Nicolas Germeau, epoux a Elis. Pollain,
Pierre Lambrecht, epoux a N. Clerdent,
Thomas Wathar, epoux a N. Poisse,
Riga Wathar, epoux a N. de Keine,
Gilles Jotay, epoux a X…,
Gilles Radoux, jeune homme,
Bartholomé Delarge, id.,
Joannès Burtin, id.,
Joannès Walle, id., nos paroissiens,
Guillaume Delarge, jeune homme de Biernamont,
Noel Bastin,
Melchior Bastin,
Eustache Charlier,
Hubert Jacquet, paroissiens de Vivegnis,
Lesquels tous vingt-cinq ont été submergé dans l’eau par malheur d’un coup de bains a la fosse Cronpire et il n’en a échappé que Pierre Budin qui étoit le 26 et les autres ont resté dans l’eau excepté Joannes Burtin jeune homme et Toussaint Delfosse qui furent enterres dans le cimetière de la chapelle Saint-Lambert.

R.I.P.

A l’invitation du Lieutenant Drossard Jacques, les Etats du Pays de Liege intervinrent pour assister les veuves et les orphelins. Zoon van Mathias MATREZ (zie IIIe) en Marguerite DEPONT.
Gehuwd voor de kerk 21-00-1746 te Vivegnis, België (RK) met Marie Agnes HURNAY(I).
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite, gedoopt (RK) op 22-08-1747 te Herstal, België.
2. Francoise, gedoopt (RK) op 25-04-1751 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 04-08-1776 te Herstal, België met Louis PONSAR.
3. Mathieu (zie Vb).
4. Pierre, gedoopt (RK) op 27-09-1757 te Herstal, België.
5. Marie Jeanne, gedoopt (RK) op 19-06-1762 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-07-1787 te Herstal, België met Frederic HENRARD.
6. Michel, gedoopt (RK) op 15-05-1767 te Herstal, België. Hij was een onwettig kind.

IVd Michel MATRAY, gedoopt (RK) op 20-06-1719 te Herstal, België, zoon van Guillaume MATRAY(EZ) (zie IIIf) en Marie HENRY.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10-02-1749 te Herstal, België met Marie MARBAIS, overleden op 20-09-1772 te Herstal, België.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, gedoopt (RK) op 28-08-1749 te Herstal, België.
2. Marguerite, gedoopt (RK) op 15-02-1752 te Herstal, België.
3. Guillaume, gedoopt (RK) op 06-03-1754 te Herstal, België.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-02-1777 te Herstal, België met Ida BOVEY.
4. Marie, gedoopt (RK) op 28-08-1756 te Herstal, België.

IVe Mathieu MATRAY, gedoopt (RK) op 05-03-1725 te Herstal, België, zoon van Guillaume MATRAY(EZ) (zie IIIf) en Marie HENRY.
Gehuwd voor de kerk 19-?-1753 te Herstal, België met Marie LAPAFFE (LEPAFFE, LEPAFE).
Uit dit huwelijk:
1. Guillaume, gedoopt (RK) op 15-07-1754 te Herstal, België.

IVf Mathias MATRAY, gedoopt (RK) op 22-08-1732 te Herstal, België, overleden op 03-06-1777 te Herstal, België op 44-jarige leeftijd, zoon van Mathias (Mathieu) MATRAY (zie IIIg) en Marie Elisabeth DELIL(s)LE.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-02-1756 te Herstal, België met Anne Marie BOLOGNE.
Uit dit huwelijk:
1. Marie, gedoopt (RK) op 31-03-1757 te Herstal, België.
2. Grégoire, gedoopt (RK) op 07-08-1759 te Herstal, België.
3. Marguerite, gedoopt (RK) op 23-08-1762 te Herstal, België.
4. Catherine, gedoopt (RK) op 30-07-1765 te Herstal, België.

IVg Lambert MATRAY, gedoopt (RK) op 07-07-1737 te Herstal, België, zoon van Mathias (Mathieu) MATRAY (zie IIIg) en Marie Elisabeth DELIL(s)LE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 08-02-1766 te Vivegnis, België (RK) met Maria VIATOUR.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 03-04-1780 te Herstal, België met Marie Ann BOLOGNE.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mathias, gedoopt (RK) op 30-04-1767 te Herstal, België.
2. Marie Elisabeth, gedoopt (RK) op 26-07-1770 te Herstal, België.
3. Marie Josephe, gedoopt (RK) op 09-04-1774 te Herstal, België (getuigen: Gilles Dupont en Elisabeth Delwaide).
Uit het tweede huwelijk:
4. Guillaume, gedoopt (RK) op 05-05-1781 te Herstal, België (getuigen: Jean Guillaume Flenrolay(?) en Pentacoste Batiste).
5. Marie Agnes, gedoopt (RK) op 05-07-1784 te Herstal, België (getuigen: Henriis Simonon en Maria Agnete Delwaide).
6. Leonardus MATRAIJ, gedoopt (RK) op 09-02-1788 te Herstal, België (getuigen: Leonardo Hardy en Pentacoste Matraij).
7. Francois Louis, gedoopt (RK) op 06-05-1792 te Herstal, België (getuigen: Francisco Jacobo Leopoldo Collinet en Joanna Clopet).
8. Françoise Pentecote, gedoopt (RK) op 01-09-1794 te Herstal, België.

Va Mathieu (Matthai) (Matthaus) MATRAIJ, musicus, gedoopt (RK) op 09-07-1763 te Luik, België, overleden op 03-08-1836 om 03.00 uur te Luik, België op 73-jarige leeftijd, zoon van Mathieu (Mathias) (Mathai) MATRAY (zie IVa) en Marguarita DELVO(I)YE.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 24-04-1786 te Luik, België (St. Remi) met Marie Josephe DELMèRE, geboren ca. 1763 te Luik, België, overleden op 07-10-1834 om 17.00 uur te Luik, België, dochter van François DELMèRE en Marie Petronille GALIE?
Uit dit huwelijk:
1. Marie Cathérine MATRAY, gedoopt (RK) op 23-07-1786 te Luik, België in de kerk van Adelbert, overleden op 31-08-1839 te Luik, België op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jean Henri BERLEUR, Milleur(?), geboren ca. 1790.
2. Marie Hélene MATRAY, geboren te Luik, département de Lourte, België, gedoopt (RK) op 13-11-1787 te Luik, België in de kerk van Adelbert, overleden op 04-02-1804 om 11.00 uur te Luik, België op 16-jarige leeftijd.
3. Henri Lambert (zie VI).
4. Maria Petronilla MATRAY, gedoopt (RK) op 24-02-1792 te Luik, België in de kerk van Adelbert, overleden op 05-03-1825 te Luik, België op 33-jarige leeftijd.

Vb Mathieu MATRAY, gedoopt (RK) op 21-07-1754 te Herstal, België, zoon van Michael MATRAY (zie IVc) en Marie Agnes HURNAY(I).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-11-1776 te Herstal, België met Anne DERENONCHAMPS.
Uit dit huwelijk:
1. Mathias, gedoopt (RK) op 23-02-1777 te Herstal, België (getuigen: Pierre Derenonchamps en Marie Viatour).
2. Mathieu, gedoopt (RK) op 05-04-1778 te Herstal, België (getuigen: Mathieu Derenonchamps en Jeanne Rorive).
3. Mathieu, gedoopt (RK) op 24-12-1780 te Herstal, België (getuigen: Nicolas Fraihin(?) en Anna Marie Fraihin(?)).
4. Martin, gedoopt (RK) op 30-04-1784 te Herstal, België (getuigen: Martino Derenonchamps en Anna Rorive).
5. Jean, gedoopt (RK) op 29-04-1787 te Herstal, België (getuigen: Joannes Jehottes en Agnete Derenonchamps).
6. Lambert, gedoopt (RK) op 09-05-1793 te Herstal, België (getuigen: Lamberto Jehottes en Maria Catharina Carpaij).

VI Henri Lambert MATRAIJ, huisschilder, soldaat in het Napoleontische leger, geboren op 08-11-1789, gedoopt (RK) op 08-11-1789 te Luik, België in de kerk van Adelbert, overleden op 01-07-1849 op 59-jarige leeftijd, zoon van Mathieu (Matthai) (Matthaus) MATRAIJ (zie Va) en Marie Josephe DELMèRE.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 18-09-1811 te Luik, België (getuigen: Jacques Joaf… Cordonnier, Jean Georges Defran… Bottier, Etienne Louis Joseph Belveaux en Jean Godefroid Wilmotte) met Marie Josephe CORBUSIER, 20 jaar oud, naaister, geboren op 24-07-1791 te Luik, België, gedoopt (RK) op 24-07-1791 te Luik, België.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 12-06-1833 te Luik, België met Marie Catherine BROSE.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marie, geboren op 01-03-1825 te Luik, België, overleden op 04-03-1825 om 10.00 uur te Luik, België, 3 dagen oud.
2. Lambert Alphonse (zie VII).
3. Mathieu Edouard MATRAY, geboren op 03-03-1830 te Luik, België, overleden op 04-04-1830 om 18.00 uur te Luik, België, 32 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4. Nicolas August MATRAY, geboren op 19-10-1827 te Luik, België, overleden op 28-01-1834 te Luik, België op 6-jarige leeftijd.
5. Marie Elisabeth MATRAY, geboren op 26-08-1839 te Luik, België.
6. Marie Therese MATRAY, geboren op 05-09-1840 te Luik, België.

VII Lambert Alphonse MATRAIJ, soldaat, geboren op 15-03-1826 te Luik, België, gedoopt (RK) op 15-03-1826 te Luik, België in de kerk van Adelbert, overleden op 05-07-1867 te Semarang, Ned. Indië op 41-jarige leeftijd. Hij was vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaar 16 jan. 1849, vertrekt 5 april 1849 naar het schip “Jupiter” naar Indië, gedebarkeerd te Batavia 20 juli 1849 en geplaatst bij het 14e bat. inf., 13 sept. 1851 geplaatst in de 2e klasse van militaire discipline, 15 jan. 1852 uit dezelve ontslagen, 14 april 1853 overgegaan bij het garnizoensbat. op Celebes, 12 april 1855 geëngageerd voor zes jaar en geplaatst bij het garnizoensbat. van de 3e militaire afdeling, 3 aug. 1855 overgegaan bij het 14e bat. inf., 31 okt. 1855 uit de klasse van militair discipline ontslagen, 5 jan. 1856 weer in dezelve geplaatst, 20 nov. 1856 uit dezelve ontslagen, 16 mei 1857 hoornblazer, 24 dec. 1858 geplaatst in de 2e klasse van militaire discipline, 1 maart 1859 uit dezelve ontslagen, 24 aug. 1861 geëngageerd voor twee jaar, 19 mei 1862 geplaatst in de 2e klasse van militaire discipline, 24 maart 1863 uit dezelve ontslagen, 25 dec. 1863 weer in dezelve geplaatst, 16 maart 1864 overgegaan bij het 13e bat. inf., 19 aug. 1864 uit de 2e klasse van militaire discipline ontslagen, 11 nov. 1864 voor de krijgsraad te Soerabaja, 27 febr. 1865 het vonnis bekrachtigd door het Hoog Militair Gerechtshof en veroordeeld tot één jaar detentie wegens insubordinatie door woord en gebaar, 16 juni 1866 van detentie terug en geplaatst bij het subsistentiekader te Semarang, 27 juni 1866 geëngageerd voor twee jaar en geplaatst bij het 3e bat. inf., 23 okt. 1866 geplaatst in de 2e klasse van militaire discipline. (Bron: ARADH Suppletietroepen, fol. 7497; ARADH, Stamboeken van onderofficieren en Minderen K.N.I.L. 1815-1899, inv. nr. 26, fol. 28937.), zoon van Henri Lambert MATRAIJ (zie VI) en Marie Josephe CORBUSIER, naaister.
Gehuwd met Sarina N.N. Geboren voor 1852.
Uit dit huwelijk:
1. Alphonse MATRAY (zie VIIIa).
2. Louis Joseph MATRAY, soldaat, geboren op 24-12-1854 te Makassar, Ned. Indië. Geboorte aangegeven te Soerabaja. Overleden op 02-03-1894 te Batavia, Ned. Indië op 39-jarige leeftijd. Hij werd op 7 febr. 1885 te Soerabaja geëngageerd als fuselier en geplaatst bij het 3e depotbat. (Bron: ARA Den Haag, Oost-Indisch Stamboek, fol. 8241, 9407.)

Zijn dienststaat:
Gewezen klerk bij de Art. Const(…)e Winkel te Soerabaja.

Jav. Crt. 1894 no. 9:
Eervol ui ‘sLands burgerlijken dienst ontslagen.
(Bron: ARA Den Haag, Stamboeken Ambtenaren, G1-10=925.10 map 12).
3. Maria Josepha MATRAY, geboren op 19-06-1856 te Soerabaja, Ned. Indië, overleden op 07-10-1857 te Soerabaja, Ned. Indië op 1-jarige leeftijd.
4. Alphonsus Lambertus MATRAY (zie VIIIb).

VIIIa Alphonse MATRAY, soldaat, schrijver 2e kl. dep. van Oorlog. Geboren op 15-08-1852 om 24.00 uur te Soerabaja, Ned. Indië. Hij was een erkend kind. Overleden op 30-11-1910 te Soerabaja, Ned. Indië op 58-jarige leeftijd. Hij werd op 16 april 1869 te Soerabaja vrijwillig geëngageerd voor zes jaar en geplaatst als fuselier bij het 6e bat. inf., 6 april 1875 te Soerabaja afgegaan, (bron: ARA Den Haag, Oost-Indisch Stamboek, fol. 5573), daarna burgerlijk schrijver 2e kl. dep. van Oorlog. Zoon van Lambert Alphonse MATRAIJ (zie VII) en Sarina N.N.
Gehuwd (1) voor 1880 met Alima N.N.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 26-06-1880 te Soerabaja, Ned. Indië met Louise Henriëtte van OEIJEN, van OOYEN, 20 jaar oud, geboren op 06-08-1859 te Soerabaja, Ned. Indië, overleden op 05-02-1938 te Soerabaja, Ned. Indië op 78-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Alphonse, ambtenaar, klerk staatsspoorw. 1938 ambtenaar 4e klas IUA-Soerabaja, 1903 en 1910 Klerk Staatsspoorwegen Pasoeroean, 1920 en 1930 Stationscommies Staatsspoorwegen. Geboren op 31-03-1877 om 19.30 uur te Soerabaja, Ned. Indië, overleden op 05-07-1952 te Soerabaja, Ned. Indië op 75-jarige leeftijd. Zijn dienststaat:
Jav. Crt. ’13-9/J.B.29 jan. ’13-17:
Stationsklerk b/d dienst der S.S. op Java (…) enz./als op fo. 645 / op f 150,- mnds.

Jav. Crt. ’13-11:
Bepaald dat hij geplaatst blijft b/d exploitatie der oostlijn.
Stationscommies V. Kl. bij de S.S. en Fr.

Jav. Crt. 1931-44:
Op verzoek wegens volbrachten diensttijd, m.i. van 3 dec. 1931, eervol en met recht op pensioen uit ’s lands dienst ontslagen.
(Bron: ARA Den Haag, Stamboeken Ambtenaren, U1-666=938.666 map 20).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-11-1897 te Soerabaja (NH) met Mathilde Constance GROOTENS, 18 jaar oud, geboren op 18-11-1879 te Batavia, Ned. Indië, overleden op 16-01-1949 te Soerabaja, Ned. Indië op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes Lambertus GROOTENS, opzigter, portier en Josepha Margaretha MIXA.

[align=center]
[image=http://ripernet.com/old/ripernet/images/matray.jpg]
Willem Alphonse MATRAY (1879-1952) en zijn vrouw Mathilde Constance GROOTENS (1879-1949), Karins overgrootouders, vermoedelijk bij hun 30-jarig huwelijk in 1927
[/align]

VIIIb Alphonsus Lambertus MATRAY, kantoorchef 1e kl. Post- en Telegraafdienst, geboren op 13-03-1858 te Soerabaja, Ned. Indië, overleden op 02-03-1914 te Magelang Kedoe, Ned. Indië op 55-jarige leeftijd. Tekst op zijn grafsteen:
Hier rust / Alphonsus Lambertus / Matray / geb. te Soerabaia / 13 Maart 1858 / overl. te Magelang / 2 Maart 1914 / R.I.P. (313) (Bron: CBG Den Haag: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java (Batavia 1939), Grafschriften op Java IV, blz. 231 Bloys van Treslong Prins, uit: Magelang, Nieuwe Begraafplaats aan en grooten weg naar Djokjakarta), zoon van Lambert Alphonse MATRAIJ (zie VII) en Sarina N.N.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-04-1878 te Cheribon, Ned. Indië met Wilhelmina Helena HORSTER, 19 jaar oud, geboren op 10-04-1858 te Bandoeng, Ned. Indië, overleden circa 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Alphonse Willem, bibitplanter, geboren op 06-05-1878 te Cheribon, Ned. Indië.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1905 te Semarang, Ned. Indië met Anna Constantia Hermine STEENBAKKER, 21 jaar oud, geboren op 19-05-1883 te Magelang (Kedoe), Ned. Indië, overleden na 1905, dochter van Nicolaas Anthonie STEENBAKKER en Marie Elisabeth DAVID.
2. Helena Maria, geboren op 29-12-1879 te Indramajoe Cheribon, Ned. Indië.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 13-03-1897 te Madioen, Ned. Indië met Petrus Johannes Theodorus CLIGNETT, 29 jaar oud, hoofd postkantoor te Palembang, geboren op 19-11-1867 te Semarang, Ned. Indië, overleden op 14-03-1910 te Palembang, Ned. Indië op 42-jarige leeftijd, zoon van Petrus Hendrik CLIGNETT, generaal K.N.I.L. en Margaretha Magdalena ROOS.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 27-12-1912 te Djogjakarta, Ned. Indië met Marinus Victor SPELTI, geboren voor 1912, overleden na 1912.
3. Louis Hendrik, geboren op 29-12-1880 te Indramajoe, Ned. Indië.
4. August Conrad, adjunct-administrateur, geboren op 12-08-1882 te Indramajoe (Cheribon), Ned. Indië, overleden v 06-1950. Hij was adjunct-administrateur gouvernements pandhuisdienst, eervol ontslagen 2 febr. 1916.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-02-1911 te Djokjakarta, Ned. Indië met Johanna Margaretha PHILIPPI, 20 jaar oud, geboren op 13-08-1890 te Djokjakarta, Ned. Indië, overleden v 06-1950.
5. Paulina Miranda, geboren op 03-07-1884 te Blitar (Kediri), Ned. Indië, overleden op 10-12-1971 te Rotterdam (ZH) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-01-1907 te Semarang, Ned. Indië met Abraham Frederik CLIGNETT, 29 jaar oud, ambtenaar, geboren op 12-06-1877 te Semarang, Ned. Indië, overleden op 10-08-1937 te Bandoeng, Ned. Indië op 60-jarige leeftijd, zoon van Petrus Hendrik CLIGNETT, generaal K.N.I.L. en Margaretha Magdalena ROOS.
6. Carel Otto, assistent-resident 1922, resident 1928, vertegenwordiger van een verzekeringsmaatschappij te Leiden, geboren op 06-03-1886 te Semarang, Ned. Indië, overleden op 27-05-1971 te Den Haag (ZH) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-07-1926 te Soerabaja, Ned. Indië met Wilhelmina Helena BEDIER, 32 jaar oud, schrijfster, geboren op 18-02-1894 te Leiden (ZH), overleden op 29-01-1971 te Den Haag (ZH) op 76-jarige leeftijd, dochter van Abraham BEDIER, timmerman en Maria Elizabeth van EETEN.
7. Leonard Theodor, geboren op 03-10-1887 te Semarang, Ned. Indië, overleden op 12-02-1890 te Karanganjar (Bagelen), Ned. Indië op 2-jarige leeftijd.
8. Emelie Johanna, geboren op 20-05-1889 te Semarang, Ned. Indië.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-01-1913 te Djogjakarta, Ned. Indië met Maximiliaan Eugène Albert van GOOR, majoor, geboren voor 1913, overleden na 1913.

 

 

CHAULAN: Genealogie van Barthélémy CHAULAN

Genealogie van Barthélémy CHAULAN

I Barthélémy CHAULAN, overleden ca. 1766. Hij kwam uit een veelvertakt geslacht te Aubagne (Bouches-du-Rhône).
Gehuwd met Magdelaine VENUZE, overleden circa 1766.
Uit dit huwelijk:
1. Antoine, Jean-Antoine (zie II).

II Antoine, Jean-Antoine CHAULAN, geboren voor 1743, overleden op 07-11-1787 te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk, begraven op 08-11-1787 te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk. Hij kon schrijven. Zoon van Barthélémy CHAULAN (zie I) en Magdelaine VENUZE.
Gehuwd op 16-11-1766 te Aubagne, Frankrijk met Claire AUZIAS, 24 jaar oud, geboren op 13-10-1742 te Aubagne, Provence, Frankrijk, gedoopt (RK) op 14-10-1742 te Aubagne, Provence, Frankrijk (getuigen: M: Claire Brune, P: Joseph Mareirgu(e)), overleden op 04-09-1790 te Aubagne, Provence, Frankrijk op 47-jarige leeftijd. Zij was de tweelingzus van Delphine. Dochter van Etienne AUZIAS, AUZIAST en Cathérine BRUNE. Beiden minderjarig toen zij trouwden.
Uit dit huwelijk:
1. Marguerite, gedoopt (RK) op 13-06-1767 te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk (getuigen: Joseph Brune, Magdeleine Venuze). De geboorteakte is ondertekend door Antoine Chaulan (de vader). Als naam van de moeder wordt vermeld Claire Auzeas ipv Auzias.
2. Joseph Antoine, gedoopt (RK) op 27-01-1770 te Aubagne, Frankrijk (getuigen: Antoine Jougan en Magdelaine Auzias).
3. Antoine (Michel Antoine) (zie III).
4. Estiënne Louis, in 1828 was hij boulanger in Tiflis, gedoopt (RK) op 02-08-1778 te Aubagne, Provence, Frankrijk.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 28-02-1828 te Aubagne, Provence, Frankrijk met Marie Rosalie GLAIZAL, 15 jaar oud, ouvrière, geboren op 28-08-1812 te Privac, Ardèche, Frankrijk.
5. Jean Baptiste Sauveur, jardinier, geboren op 08-06-1785 te Aubagne, Provence, Frankrijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1818 te Aubagne, Provence, Frankrijk (getuigen: Antoine Chaulan, propriétaire, frère d’épous, Lazare Chaulan, neveu germain d’épous, Louis Jougan, cousin germain d’épous et François Poucel, … frère de l’épouse) met Anne Therese POUCEL, 27 jaar oud, geboren op 02-11-1790 te Aubagne, Provence, Frankrijk, dochter van Jean Baptiste POUCEL en Anne OLIVIER.

III Antoine (Michel Antoine) CHAULAN, propriétaire, négociant (1815), geboren op 18-09-1771 te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk, gedoopt (RK) op 19-09-1771 te Aubagne au Bouches du Rhône, Frankrijk (getuigen: Michel Antoine Jougan, Marie Jougan), overleden op 04-03-1831 om 17.00 uur te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk op 59-jarige leeftijd, zoon van Antoine, Jean-Antoine CHAULAN (zie II) en Claire AUZIAS.
Gehuwd. In 1766 kwamen zij al als gehuwd voor. (bron: IFA of CBG, fam.doss. Chaulan) met Magdeleine Delphine ISNARD, geboren op 11-02-1770 te Aubagne, Provence, Frankrijk, gedoopt (RK) op 11-02-1770 te Aubagne, Provence, Frankrijk (getuigen: Antoine Isnard en Magdeleine Delphine Rey), overleden op 20-10-1830 te Aubagne, Provence, Frankrijk op 60-jarige leeftijd, dochter van Antoine ISNARD en Rose REY.
Uit dit huwelijk:
1. Surléon Antoine (zie IVa).
2. Lazare Aimé (zie IVb).
3. Rosa Maria Josepha, geboren op 12-06-1802 te Piacenza, Italië geb. ingeschr. Aubagne, Frankrijk.
4. Etienne (zie IVc).

IVa Surléon Antoine CHAULAN, in de akte van zijn eerste huwelijk (1815) staat dat hij négociant (handelaar, koopman) was, hofmeester, hotelhouder, logementhouder (Hotel de Provence) op Molenvliet te Batavia, firmant Chaulan & Co., hôteliers te Meester Cornelis, geboren op 24-05-1793 om 20.00 uur te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk. Hij was mogelijk te Genève overleden. In IN staan de volgende twee berichtjes:
+ 30 Aug. 1829 in het Logement Chaulan op Molenvliet te Batavia, Jhr. Mr. Ocker Gevaerts, geb. Dordrecht, 37 j. advocaat, man van Elizabeth Boonen, zn. van Jhr. Mr. Paulus G. heer van Geervliet en hv. te Dordrecht. (blz. 90 nr. 347)

+ 4 Juni 1829 ten huize van den logementhouder Chaulan op Molenvliet te Welt. John Knaggs, geb. Whitby in Engeland, 35 j., gezagvoerder Eng. brik Harriet. (blz. 80 nr. 177), zoon van Antoine (Michel Antoine) CHAULAN (zie III) en Magdeleine Delphine ISNARD.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 30-12-1815 te Aubagne, Frankrijk. Op de huwelijksakte staat hij vermeld als Antoine Surléon en zij als Magdelene Marguerite Fany. Echtgenote is Marguerite Magdeleine Fany MAGNAN, geboren ca. 1799 te Aubagne, Provence, Frankrijk, overleden op 22-06-1820 om 11.00 uur te Aubagne, Provence, Frankrijk, dochter van André François MAGNAN, propriétaire, en Thérese Magdeléne MARTIN.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 04-09-1831 te Batavia, Ned.Indië met Delphine la ROUSELLE, geboren 1809 te Isle de France, /’10 Bron: familiedossier Chaulan bij het CBG. Overleden op 06-06-1832 te Batavia. Bron: familiedossier Chaulan bij het CBG. Zij verlaten Batavia 6-6-1832.
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 10-07-1833 te Batavia, Ned. Indië met Guémelle CORMANE, geboren 1812 te Port Louis, Isle de France, /’13. Zij was mogelijk te Genève overleden. Dochter van Pierre CORMANE en Victorine CHAUVINEAU.
Uit het eerste huwelijk:
1. Magdeleine Delphine Lazarine, geboren op 30-08-1817 te Auabagne, Provence, Frankrijk, overleden op 16-12-1817 te Auabgne, Provence, Frankrijk, 108 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
2. Antoinette Victorine, geboren op 08-03-1835 te Batavia, Ned. Indië.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 04-12-1851 te Batavia, Ned. Indië met Emile François Auguste WIJSS, overleden voor 1884.

IVb Lazare Aimé CHAULAN, tanneur, geboren op 19-01-1797 te Marseille, Frankrijk, zoon van Antoine (Michel Antoine) CHAULAN (zie III) en Magdeleine Delphine ISNARD.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-09-1818 te Aubagne, Provence, Frankrijk met Marie Anne BLIN, 21 jaar oud, geboren op 09-09-1797 te Aubagne, Provence, Frankrijk, dochter van Pierre BLIN, ferblantier, en Rose MARTIN.
Uit dit huwelijk:
1. Antoine Martin, geboren op 15-12-1818 om 16.00 uur te Aubagne, Provence, Frankrijk. Getuigen waren: Michel Antoine Chaulan, propriétaire, 47 jaar en Pierre Guillaume Blin, propriétaire, 50 jaar, beiden wonende in Aubagne.

IVc Etienne CHAULAN, eerst werkzaam in het Hotel de Provence op Molenvliet, van zijn broer Surléon Antoine, later medeëigenaar van een hotel op Bidara Tjina te Meester Cornelis, daarna aannemer en koopman, zijn compagnon en vriend was Charles Theodore Deeleman, geboren ca. 1806 te Aubagne au Bouches-du-Rhône, Frankrijk of Verona, Italië. Zijn geboorte is daar niet gevonden; vlgs. overlijdensakte: geb. Verona 1807 het onwaarschijnlijke Verona zal wel niet verzonnen zijn, bovendien was de vader- evenals tenminste 1 van diens broers – nogal mobiel. Overleden op 10-07-1875 om 20.00 uur te Buitenzorg, Ned. Indië. Chaulan Etienne – 40j (???) geb. Aubagne Bouche du Rhône, fabrikant molenvliet, weduwnr. Marie Flore Louvet x Batavia 3 jan. 1848 Barbe Hyacinthe Jaume…
(Bron: CBG, Ind. afd.)

Chaulan Etienne -x Juliette Ancillon alias Anne Barbe Hyacinthe Jaume zij overl. Bat. 9/3/1862
(Bron: CBG, Ind. afd.)

Testamentenregister Fam/T(of F) 411 folio 4 dd 2 jan. 1848 not. J.L. Nieuwenhuisen.
Hij was fabrikant en maakte zijn huw. voorwaarden met voornoemde vrouw als wednr. van Marie Flore Louvet. Zij was dr. van Mathieu Edmond Jaume asbestmeester (???) en wijlen zijn 1e vrouw Marie Julie Bourdon
(Bron: CBG, Ind. afd.)

Chaulan Etienne, Industrieel overl. Buitenzorg 10 juli 1875 test. not.
A.M. Meertens 23 dec. 1869 no. 89 nalatenschap ca. f 340.000,- aan 5 kinderen. (Fam C 254)
(Bron: CBG, Ind. afd.). Wapen van de familie Chaulan: In zilver 3 verhoogde Turksche Sabels horizontaal geplaatst met de gevesten naar links, vergezeld beneden van een heuvel, die van den beneden schildrand uitgaat. Helmteeken: een bloote voorarm met dito naar links gerichte Turksche Sabel in de hand.
Familie in de 19e eeuw in Ned-O. Indië.
Losse lakafdruk in de collectie proefafdrukken van de firma van J.M. van Kempen Kon. Fabriek van goud en zilverwerken te Voorschoten. (Bron: coll. Muschart)

Binnen de Armenische Kerk in Gang Scott te Weltevreden, Batavia, bevindt zich in de muur op een steen de tekst:

This curch
was built by Engineers
E. Chaulan, Deeleman & Co.
commenced from 1th of May
and
completed in December
1854

Bron: Grafschriften op Java 2 (Bloys van Treslong Prins) in CBG (uitgegeven Drukkerij de Unie, Batavia, 1935)

Het grafopschrift van (waarschijnlijk) het familiegraf:
Familie C h a u l a n / + / R.I.P.
(Bron: Gen. en Her. Gedenkw.h. betr. Eur. op Java-BvTP, deel III (1938), pag. 164 nr. 159, uit: Batavia, begraafplaats Tanahabang Weltevreden Afdeeling VII.)

Er was in de vorige eeuw ook een straat naar de fam. Chaulan genoemd: gang Chaulan.

Hij zat (evenals zijn compagnon en vriend C.F. Deeleman) in het bestuur van de “Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw (KB Almanak v. N-I 1865 – blz. 429)

Hij was lid van de “Kommissiën tot ondersteuning van behoeftige christenen” te Batavia, 8 mei 1864 (KB Almanak v. N-I 1865 – blz. 378 Instellingen van Liefdadigheid), zoon van Antoine (Michel Antoine) CHAULAN (zie III) en Magdeleine Delphine ISNARD.
Gehuwd (1) voor 1835 met Kim SOEI.
Gehuwd (2) op 22-11-1835 te Batavia, Ned. Indië (getuigen: Marie Eleonore le Blanc, Surleon Antoine Chaulan en Francois Minard) met Marie Flore LOUVET, geboren ca. 1817 te Parijs, Frankrijk. De akten zijn verbrand tijdens de commune. Overleden op 27-07-1844 te Semarang, Ned. Indië, dochter van Francois LOUVET en Marie Eléonore le BLANC.
Gehuwd (3) op 03-01-1848 te Batavia, Ned. Indië. De huwelijkse voorwaarden werden 2 jan. 1848 opgemaakt voor notaris J.L.A. Nieuwenhuizen te Batavia. (Bron: De Ind. Nav. (oud) 2-1936, pag. 92 uit: Hotel-, Café- en Logementhouders te Batavia 1620-1920) met Anne Barbe Hyacinthe JAUME (Juliette Ancillon), geboren ca. 1829 te Nancy, Frankrijk. Zij kan ook in 1830 geboren zijn. Overleden op 09-03-1862 te Batavia, Ned. Indië, dochter van Matthieu Edmond JAUME en N.N. N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antoine Adolphe (zie V).
Uit het tweede huwelijk:
2. Madeline Mina, geboren op 17-09-1838 te Batavia, Ned. Indië, overleden op 01-07-1867 te Molenvliet, Batavia, Ned. Indië op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 26-03-1856 te Batavia, Ned. Indië met Achille BEDIER de PRAIRIE, 25 jaar oud, koopman in Batavia, geboren op 02-01-1831 te Batavia, Ned. Indië, overleden circa 1866 te Batavia, Ned. Indië. Bij vonnis van de raad van Justitie te Batavia van 2 juli 1862 werd de boedel van Achille Bédier de Prairie insolvent verklaard. Zoon van Louis Charles Martin Marie BÉDIER de PRAIRIE, eerst koopman te St. Denis (Reunion), daarna sedert 1830, koopman onder de Firma Bédier de Prairie en Co. te Batavia, en Marie Amante Joséphine MONTAULARD.
Kinderen:
3. Rosine Eleonore, geboren op 09-09-1836 te Batavia, Ned. Indië. Vlgs. het LB coll. BvTP 2715 is zij de dochter van Etiënne Chaulan, gezien haar geboortedatum zou Marie Flore Louvet haar moeder kunnen zijn. Overleden op 13-07-1920 te Soekaboemi, Ned. Indië op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Karel Adriaan Antonie LOONEN, overleden op 03-05-1877. Hij is overleden op reis naar Nederland. Bron: familiedossier Chaulan bij het CBG.

V Antoine Adolphe CHAULAN, werktuigkundige te Batavia (Bron: CBG, fam. doss. Chaulan), geboren op 19-02-1833 om 03.00 uur te Batavia, Ned. Indië, overleden te Batavia, Ned. Indië. Hoewel hij een zoon is van Etiënne Chaulan (Bron: Asal Oesoel van Ida Cornelia van Waeterschoodt), is hij volgens andere gegevens misschien een erkende zoon van Etiënne’s broer Surléon Antoine.

Hij was brandspuitmeester van de spuit no. 10 (KB Almanak v. N-I 1865 – blz. 190 – Gewestelijk Bestuur (Batavia) Brandspuitwezen), zoon van Etienne CHAULAN (zie IVc) en Kim SOEI.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-09-1864, (of 17 sept. Bron: BS naaml./adresb. N-I 1864 blz. ???), gescheiden na 10 jaar huwelijk op 09-07-1875 te Batavia, Ned. Indië van Julie Clementine van den BOSSCHE, geboren op 03-12-1842 te Batavia, Ned. Indië. Zij was een erkend kind. Overleden op 18-10-1896 te Batavia, Ned. Indië op 53-jarige leeftijd, dochter van Jules Felicien Romain Stanislas van den BOSSCHE, gouverneur, resident, Gouverneur westkust Sumatra Willemsorde 4de kl. – NL 3, 6 nov. 1862 (KB Almanak v. N-I 1865 – blz. 232 – Bezittingen buiten Java en Madura – Gouvernement van Sumatra’s Westkust), en Kendo N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Clementine Wilhelmina Marie, geboren ca. 1876 te Batavia, Ned. Indië, overleden op 20-09-1942 te Batavia, Ned. Indië.
Gehuwd met N.N. N.N. was ongehuwd, vader onbekend.

 

 

FILMER: Genealogie van Conrad FILMAR

Genealogie van Conrad FILMAR

I Conrad FILMAR, geboren voor 1704.

Kinderen:
1. Casparus Josephus FILMAR (zie II).

II Casparus Josephus FILMAR, gedoopt (RK) op 06-01-1704 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Johannes Mengersen).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 21-07-1726 te Herstelle, Duitsland (RK) (getuigen: Andreas Langmeyer en Johannes Filmar) met Anna Margaretha HANEKEN, 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-03-1704 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Haniken en Anna Margaretha Cochin). Zij was gedoopt als Anna Margaretha Haniken. De getuigen komen beiden uit Bodenfelde. Dochter van Andreas HANIKEN en Anna MENGERSEN.
Gehuwd (2) met Anna Margaretha HANEKEN, gedoopt (RK) op 02-03-1704 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Haniken en Anna Margaretha Cochin). Zij was gedoopt als Anna Margaretha Haniken. De getuigen komen beiden uit Bodenfelde. Dochter van Andreas HANIKEN en Anna MENGERSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina FILMAR, gedoopt (RK) op 08-10-1728 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Catharina Johanning).
2. Bartholomäus FILMAR, gedoopt (RK) op 30-06-1731 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Johannes Hodes).
3. Barend FILMER (zie III).
4. Maria Rosa FILMAR, gedoopt (RK) op 01-07-1736 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Christine Mengersen).
5. Anna Aaria FILMAR, gedoopt (RK) op 30-07-1738 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Mengersen).
6. Maria Agnes FILMER, geboren ca. 1741 te Herstelle, Duitsland. Toen zij overleed was zij bijna 79 jaar. Gedoopt (RK) op 07-01-1742 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Haneken). Zij was gedoopt als Maria Agnes Filmar volgens haar doopakte en had geen zichtbare kenmerken. Overleden op 01-11-1820 te Callantsoog (NH).
Gehuwd voor de kerk op 03-01-1779 te Callantsoog (NH) (RK). Beg.Imp.Call.29.8.1778 noemt “Henricus Graaf en Maria Agnes Filmer beijde alhier onder de onvermogende Pro Deo”. Echtgenoot is Henrikus GRAAF, geboren ca. 1757 te Hessen Kassel, Duitsland, …21.4.1797 Gewapende Burgermagt vermeldt een “Rs de Graav 40” (jr.) Hij was acatholicus.
7. Maria Catharina FILMAR, gedoopt (RK) op 04-05-1749 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Anna Maria Filmar).
Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.

III Barend FILMER, pachter, landman, gedoopt (RK) op 06-12-1733 te Herstelle, Duitsland (getuigen: Joannes Henricus Robrecht junior (Johannes Heinrich Roberecht jun.)). Hij was gedoopt als Bernardus Filmar volgens zijn doopakte en had geen zichtbare kenmerken. Barend Filmer is mogelijk in de Zijpe overleden, hoewel zijn dood daar niet werd gevonden. In het testament van zijn weduwe, Neeltje Out, stond aanvankelijk dat zij woonachtig was in de Zijpe. Dit werd doorgehaald en vervangen door het domicilie Alkmaar. Barend werd voor het laatst aangetroffen op 26 juni 1807 toen hij aan zoon Johannes overdroeg: “Een voorhuis, bestaande in een kamer en kookkeuken, staande en gelegen aan en bij de Ruigeweg in de Zijpe, belend den verkooper of het agterhuis ten noordwesten en de Ruigeweg ten zuidoosten”. Barend Filmer en genoemde zoon worden dan beiden vermeld als “in de Zijpe woonagtig”. De verkoopsom bedroeg 40 gulden. Het gaat hier ongetwijfeld om het voorhuis van “Westphalen”, bewoond door Barend en zijn echtgenote, maar afgestaan aan zoon Johannes. Mogelijk bleven vader en moeder in het achterhuis, dat ook eigendom van Barend was, wonen. (Bron: OBBZG westzijde deel 2a blz. 659). Hij was afkomstig uit Paderborn en vestigt zich in Groote Keeten. (Bron: DTB Call. – no. 251 6.5.1774): Barend Filmer geeft aan het lijk van sijn kind onder de 4e classis f 3:-:-; idem 23.4.1783 “van sijn kint onder de classis van f 6:-:-“. (Bron: Call. DTB kl. 1 Origineel Imp.Tr.& Begr.Call.
Uit een brief van 19.12.1797 van Isaac Smeding aan de Hr.v.Call.”Barend Filmer gelast de klugt (=kluft v.d.Helmdijk) binnen 2 x 24 uur tot de ordinaire hoogte te maken”.
Hij huurde van de Heren van Callantsoog delen van “het Oger Buijtenveld” ten noorden de Schenkel en Helmdijk. Samen met zijn echtgenote Neeltje Pieters Out vestigde hij zich in de Groote Keeten. Daar vonden de 8 doopplechtigheden plaats in het Roomsch-Katholieke kerkhuis van de Noord-Zijpe. De Filmers hadden een eigen boerderij aan de noordzijde van de Helmdijk. Zij boerden op het buitenveld en voeren daar zeer wel bij. Op 13 maart 1795 is Barend in een nieuw bestuur als Schepen van Callandsoog benoemd. Op 14-05-1783 kocht hij van erfgenaam Andries Hanekes de boerderij ’t Vossegat, later de “Grote Vos”, 86 morgen voor f. 2.510,00. “t Vossegat” wordt op 29-04-1800 door hem verkocht voor f. 4.400,00. Op 12-11-1787 “Westphalen” groot 30 morgen voor f. 2.030,00. Op 6 juni 1793 kwam “Het Galgenhuisje” in zijn bezit. In 1804 “Zeewijk” voor f. 1.500,00. Er was toen geen behuizing.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10-01-1767 te Schagen (NH) (RK). Impost betaald op 10 januari 1767. Gescheiden na 44 jaar huwelijk op 26-08-1811 van Neeltje Pieters OUT, geboren te Schagen (NH), gedoopt (RK) op 28-01-1742 te Schagen (NH), overleden op 01-01-1814 te Alkmaar (NH) op 71-jarige leeftijd. Zij had een testament op laten maken. De erfenis was f. 5.000,00. (Kopie bij André Filmer, Wenum.), dochter van Pieter OUT en Grietje de SOOL (SOOL).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaritha FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 20-02-1768 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Bij het IB bevindt zich in de coll. “Marinkelle” een dia van een miniatuur (4.90 x 3.90) van haar. Foto in mijn bezit.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-11-1797 te Callantsoog (NH), gehuwd voor de kerk op 18-11-1797 te Callantsoog (NH) (RK). Hij kwam van op de Helder en betaalde f 15,00 onder de 2e klasse voor de bruijd. Echtgenoot is Petrus Franciskus MANIKUS.
2. Pieter Cornelis FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 23-11-1769 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte.
3. Marijtje FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 07-12-1773 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte.
4. Neeltje FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 02-02-1775 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Vlgs. AF was zij op 30-12-1775 gedoopt.
5. Cornelia FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 02-02-1775 te Zijpe (NH).
6. Andries FILMER (zie IV).
7. Neeltje FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 30-12-1776 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwen Geboorte.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28-01-1798 te Callantsoog (NH) (RK). In januari 1798 (Reg.Imp.Call.28.1.1798) huwt een “Neeltje Bs Vilmer met Jacobus Lippis j.m. te Callantsoog”. Echtgenoot is Jacobus LIPPITS.
8. Joannes FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 17-01-1780 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, overleden op 23-02-1821 te Zijpe (NH) op 41-jarige leeftijd. Op het landgoed “Westphalen”. Op 26 juni 1807 droeg Johannes’ vader Barend aan hem over: ‘Een voorhuis, bestaande in een kamer en kookkeuken, staande en gelegen aan en bij de Ruigeweg in de Zijpe, belend den verkoper of het agterhuis ten noordwesten en de Ruigeweg ten zuidoosten’. De verkoopsom bedroeg 40 gulden. Het ging ongetwijfeld om het voorhuis van ‘Westphalen’, bewoond door Barend en zijn echtgenote, maar afgestaan aan zoon Johannes. Mogelijk bleven vader en moeder in het achterhuis, dat ook eigendom van Barend was, wonen.
Op 27 januari 1815 wordt Johannes eigenaar van ‘Westphalen’, aan de Ruigeweg. (inschr. hyp., Alkmaar, deel IV, nr. 187, van die datum) Ook ‘Zeewijk was na het overlijden van Barend Filmer en Neeltje Out in handen gekomen van Johannes. (Bron: OBBZG blz. 659).
Ondertrouw op 13-10-1810, gehuwd 1810 met Lijsbeth Cornelisd BOS, geboren ca. 1789 te Zuid-Scharwoude (NH). Toen zij voor de tweede keer trouwde in 1827 was zij 38 jaar en toen zij overleed was zij 68 jaar. Voordat zij trouwde was zij al woonachtig in de Zijpe. Overleden op 22-05-1858 te Eenigenburg (NH). Lijsbeth verhuurde na 1826 het voorhuis van ‘Westphalen’ aan de Westfaalse stoffenhandelaar Meijer. (Bron: OBBZG blz. 659, en ‘Westfaalse stoffenhandelaren in de Zijpe’, blz. 13)
Na de dood van haar man Johannes Filmer, werd in openbare veiling d.d. 31 december 1825 (Not. C. Siemers, Zijpe, akte van die datum) door Lijsbeth en haar kinderen, als erfgenamen, ‘Zeewijk’ verkocht aan Gerrit Aldertsz. Kater. Het goed wordt dan omschreven als: ‘ 10 bunder en 65 roeden weiland, zijnde gelegen in den polder Noorder G, in de Zijpe, genaamd ‘Zeewijk’. De verkoopsom bedroeg 3.130 gulden. Toen was er dus uitsluitend sprake van landerijen, zonder behuizing. (Bron: OBBZG), dochter van Cornelis BOS en Kaatje Pieters KAMPEN.
9. Maria FILMER, geboren te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 26-04-1783 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte.

IV Andries FILMER, raadslid en boer in Gr. Keeten in 1826 raadslid en accessor van Callantsoog, geboren op 06-01-1776 te Groote Keeten, Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 06-01-1776 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, overleden op 10-02-1849 te Callantsoog NH op 73-jarige leeftijd. Tekst van zijn overlijdensadvertentie:
* * Heden behaagde het den Heer van leven en dood mijn geliefde Echtgenoot, * ANDRIES FILMER, Assessor dezer Gemeente, na een langdurig lijden, in den ouderdom van ruim 73 jaren, van mijne zijde wegtenemen.
Diep treffend en zwaar is dit verlies voor mij, voor onze Kinderen en Behuwd-Kinderen, en ik houde mij verzekerd van de deelneming van allen, die den overledene kenden.
In de godsdienst zij mijnen troost en de alwijze Bestuurder onzer lotgevallen sterke mij in dezen zijnen weg.
TRIJNTJE MOOY,
Wed. A. Filmer.
Groote Keeten, Callantsoog, 16 Februarij 1849. (Bron: CBG). Grafsteen: HIER RUST/HET STOFFELIJK DEEL VAN/A:B: FILMER/IN LEVEN ASCESSOR DER/GEMEENTE CALLANTSOOG/OVERLEDEN DEN/ LO FEBRUARIJ 1849/IN DEN OUDERDOM VAN 73 JAREN/EN ZIJNE ECHTGENOOTE/T.P.MOOIJ/OVERLEDEN DEN/13 SEPTEMBER 1850/IN DEN OUDERDOM…(Bron: RAH, Call. DTB kl. 1). Aanslag wet 30.3.1808. Hij koopt op 6.9.1808 “Karremelksland”: 13 morgen en het huis Keetenburg in de Gr.Keeten voor f 2400,-.
Tekst van advertentie vermist paard:
* * Il s’est égarée le 20 décembre 1812 à Illegarn / prês du Helder, une
* belle J U M E N T N O I R E, a longs crins, de deux ans et demie, ayant une marque blanche a la tête, et au milieu une tache noire de la grandeur d’une pièce de trois florins; elle a deux pieds blanc tres egaux; ceux qui en peuvent donner des renseignements ou la rameur chez ANDRIES FILMER, dans les Groote Keeten, serone recompensés d’une généreuse.
De Nederlandse tekst:
* * Op den 20 December 1812 is vermist, op Ilegarn, bij de Helder, een heel * mooi over het lijf zwart langstaart bles M E R R I E P A A R D, oud twee en half Jaar; in het midden van de bles een plekje, ter groote van een drie Gulden, twee witte agter Beenen, vrij gelijk aflopende naar de hakke, en plat van achteren; die hetzelve weet te recht te brengen of aanwijzing te doen bij ANDRIES FILMER, in de Groote Keeten, zal genereus beloond worden. (Bron: CBG).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1799 te Callantsoog (NH). Tekst van een advertentie:
* * Die iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan, of die in het * bezit is van Borgstellingen ten laste van den gemeenschappelijken Boedel van wijlen ANDRIES FILMER en TRIJNTJE MOOY, indertijd Echtelieden, gewoond hebbende in de Groote Keeten, Gemeente Callantsoog, en aldaar beide overleden, wordt verzocht daarvan opgaaf te doen, vóor of uiterlijk op den 31sten dezer maand Januari, aan den Notaris C. Siemers, te Zijpe. 14 I 1850. (Bron: CBG), gehuwd voor de kerk op 23-03-1799 te Callantsoog, (NH). De impost was f 12,00 voor beiden. Trijntje was acatholica. Echtgenote is Catharina (Trijntje) Pieters MOOIJ, 23 jaar oud, gedoopt (GR) op 12-11-1775 te Callantsoog (NH). Bron: lidm. Callantsoog 22 mrt. 1795, overleden op 13-09-1849 op 73-jarige leeftijd. Tekst van haar overlijdensadvertentie:
* * Heden overleed, tot onze droefheid, aan de gevolgen van toenemende
* verzwakking, onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder, TRIJNTJE MOOY, Weduwe van den Heer Andries Filmer, in den ouderdom van ruim 74 jaren. Zij was tot haar einde een zorgzame Moeder, en, waar wij alzoo haar gemis betreuren, daar vinden wij ruime stof van dankbaarheid voor haar langdurig bezit.
Groote Keeten in Callantsoog, Uit aller naam,
den 13den December 1849. Jn. F I L M E R. Voor tekst grafsteen zie: Andries Filmer (no. 48). Dochter van Pieter Jacobsz MOOIJ en Geertruij de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia FILMER, gedoopt (RK) op 10-08-1800 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Maria Filmer). De moeder was acatholica. Als vaders adres werd vermeld: “Van de Groote Keete”. Overleden op 26-12-1800, 138 dagen oud.
2. Cornelia FILMER, gedoopt (RK) op 14-09-1801 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Jacob Lippes en Neeltje Pieterse Oud). De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: “Van de Groote Keete”. Overleden op 18-05-1872 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-05-1821 te Schagen (NH). Volgens André Filmer, Wenum, waren zij in Callantsoog gehuwd. Echtgenoot is Gerrit KEET, 23 jaar oud, geboren op 22-01-1798 te Schagen (NH), overleden 1864.
3. Geertrudis FILMER, gedoopt (RK) op 24-12-1802 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Maria Brigman). De moeder was acatholica. Als adres van de vader stond vermeld: “Groote Keet”. Overleden op 27-01-1848 op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1824 te Callantsoog (NH) met Gerrit KATER, 22 jaar oud, geboren op 14-06-1801 te Callantsoog (NH), overleden 1893.
4. Petronella Andriesse FILMER, geboren te Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 05-08-1804 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Jan Filmer). De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: “Groote Keeten”. Overleden op 12-06-1848 om 05.00 uur te Den Helder (NH) op 43-jarige leeftijd. De tekst op Petronella’s bidprentje: Wees in uwe gebeden voor de overledene gedachtig de ziel van zaliger PETRONELLA FILMER, Huisvrouw van NICOLAAS DE WIT. Overleden in het Buitenveld, (gemeente HELDER), den 12 junij 1848, in den ouderdom van 43 jaren en 7 maanden, en begraven den 16 dito op het Kerkhof onder HUISDUINEN. Zij opende haren mond voor de wijsheid, en de wet der goedaardigheid was op hare tong. Hare kinderen staan op en verkondigen, dat zij gelukkig is; haar man staat op en prijst haar, -want zij vreesde den Heere -en was eene moeder, waardig om in de gedachten der braven te leven. Spreuken XXXI: 26 en 28. II Machab. VII: 20. R.I.P. (Bron: DO).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27-04-1822 te Zijpe, (NH) (getuigen: Albert Kloos, Cornelis Siemers, Pieter Zip en Pieter Voorthuysen) met Nicolaas (Klaas) Pietersz de WIT, 21 jaar oud, landman te Den Helder, geboren te Oude Niedorp (NH), gedoopt (RK) op 16-06-1800 te ’t Veld (getuigen: Maria Thresia Doem), overleden op 01-08-1882 om 08.00 uur te Den Helder op 82-jarige leeftijd. Om te trouwen: Ligting van den Jare 1819. NATIONALE MILITIE. Provincie NOORD-HOLLAND. CERTIFICAAT. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, verklaart, dat Klaas de Wit geboren te Oude Niedorp den 16 Juny 1800 van beroep boerenknegt Zoon van Pieter en van Trijntje Schuit van beroep landman wonende te Zijpe binnen de Gemeente van Zijpe Kanton No. 29 voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen Nummer 26 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Signalement is niet ingevuld. Gegeven te HAARLEM den 27. April 1822. Geregistreerd No. 1215. (Bron: RA Haarlem), zoon van Pieter Adamsz de WIT boome001 boome002, landman te Zijpe, en Trijntje Jans SCHUIJT.
5. Anna FILMER, geboren op 03-01-1806 te Zijpe (NH), overleden op 22-12-1812 op 6-jarige leeftijd.
6. Bernardus FILMER (zie Va).
7. Jacobus FILMER (zie Vb).
8. Andries FILMER, geboren op 17-05-1813 te Zijpe (NH), gedoopt (RK) op 17-05-1813 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte, overleden op 21-08-1822 te Callantsoog (NH) op 9-jarige leeftijd. Vlgs. AF, is hij op 27 mei 1813 overleden.

Va Bernardus FILMER, gedoopt (RK) op 06-03-1809 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Anna Margarethe Graaff en Arnoldus Toeske). De moeder is acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: “Groote Keet”. Overleden op 04-05-1867 op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-06-1850 te Callantsoog (NH) met Antje BUITER, 26 jaar oud, geboren op 12-08-1823 te Warmenhuizen (NH), overleden 1891.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Cornelia FILMER, geboren op 29-12-1859 te Elst (GLD), overleden op 24-12-1906 op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-02-1886 te Egmond Binnen (NH) met Simon APELDOORN, 37 jaar oud, geboren op 29-05-1848 te Egmond Binnen (NH).
2. Cornelia Anna FILMER, geboren op 02-09-1861 te Elst (GLD).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1889 te Egmond Binnen (NH) met Petrus HOF, 26 jaar oud, geboren op 13-04-1863 te Alkmaar (NH).
3. Andries FILMER, geboren op 24-04-1864 te Elst (GLD), overleden op 07-04-1869 op 4-jarige leeftijd.
4. Elisabeth FILMER, geboren op 07-09-1865 te Elst (GLD).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-02-1887 te Egmond Binnen (NH) met Pieter MELKER, 22 jaar oud, geboren op 10-06-1864 te Egmond Binnen (NH).

Vb Jacobus FILMER, gedoopt (RK) op 23-08-1810 te Zijpe (NH) in de kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte (getuigen: Jacobus Lippes en Cornelis Filmer.). De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: Groot Keet”. Overleden op 06-11-1873 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-02-1835 te Schagen (NH) met Maria DALEMAN, 19 jaar oud, geboren op 19-07-1815 te Schagen (NH).
Uit dit huwelijk:
1. Andries Hendrikus FILMER, geboren op 09-12-1836 te Schagen (NH).
2. Cornelis FILMER, geboren op 20-11-1838 te Schagen (NH), overleden op 13-12-1838, 23 dagen oud.
3. Neeltje FILMER, geboren op 22-02-1840 te Schagen (NH), overleden op 27-01-1933 op 92-jarige leeftijd.
4. Catharina FILMER, geboren op 19-04-1842 te Schagen (NH), overleden op 10-05-1920 op 78-jarige leeftijd.
5. Agatha FILMER, geboren op 25-06-1844 te Schagen (NH), overleden op 17-03-1925 op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-08-1879 te Den Helder (NH) met Dirk KEET, 40 jaar oud, geboren op 30-01-1839 te Zijpe (NH), overleden 1913.
6. Johanna FILMER, geboren op 21-07-1847 te Schagen (NH), overleden op 10-11-1857 op 10-jarige leeftijd.
7. Hendrik FILMER, geboren op 04-10-1850 te Schagen (NH), overleden op 29-11-1878 op 28-jarige leeftijd.
8. Bernardus FILMER, geboren op 18-02-1853 te Schagen (NH), overleden op 18-02-1853.
9. Petronella FILMER, geboren op 04-05-1854 te Schagen (NH), overleden op 04-05-1854.
10. L.L.A. FILMER, geboren op 15-07-1856 te Schagen (NH), overleden op 15-07-1856.
11. Anna FILMER, geboren op 24-01-1858 te Schagen (NH), overleden op 31-03-1940 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1882 te Schagen (NH) met Cornelis GLAS, 24 jaar oud, geboren op 17-02-1858 te Hoogwoud (NH), overleden 1935.